Statistisk sentralbyrå


2   Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Detalj-
handel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
  Millioner kroner Endring i prosent
  Jan.-jun. 1999 3. termin 1999 Jan.-jun. 1998-
Jan.-jun. 1999
3. termin 1998-
3. termin 1999
Hele landet 72 854 25 944 -5,4 -8,1
Østfold 3 671 1 283 -1,3 -4,6
Akershus 13 887 4 923 -8,9 -12,4
Oslo 13 759 4 850 -8,6 -11,5
Hedmark 2 345 847 -1,7 -1,7
Oppland 2 294 812 -0,9 -3,4
Buskerud 6 964 2 478 -9,2 -11,8
Vestfold 2 621 950 -4,3 -4,7
Telemark 2 185 800 -3,3 -2,6
Aust-Agder 1 149 417 1,5 -2,6
Vest-Agder 2 204 783 2,1 0,3
Rogaland 4 545 1 583 -2,0 -3,8
Hordaland 4 319 1 509 -2,0 -6,7
Sogn og Fjordane 1 017 365 -2,9 -7,4
Møre og Romsdal 2 799 1 031 -1,9 -3,6
Sør-Trøndelag 2 869 1 019 -4,0 -5,8
Nord-Trøndelag 1 446 507 -3,8 -8,3
Nordland 2 332 879 -1,5 -5,6
Troms 1 654 625 -4,2 -6,0
Finnmark 794 283 -0,3 0,0

Standardtegn i tabeller