Statistisk sentralbyrå


1   Omsetningsstatistikk for detaljhandel eksklusiv motorkjøretøyer og bensin. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
  Millioner kroner Endring i prosent
  Jan.-jun. 1999 3. termin 1999 Jan.-jun. 1998-
Jan.-jun. 1999
3. termin 1998-
3. termin 1999
Hele landet 94 628 34 087 3,8 3,1
Østfold 4 850 1 769 0,6 -0,8
Akershus 10 138 3 611 2,3 1,7
Oslo 13 261 4 613 5,2 3,2
Hedmark 3 496 1 285 3,4 4,0
Oppland 3 695 1 336 4,2 4,0
Buskerud 5 083 1 819 2,5 1,8
Vestfold 4 414 1 641 2,1 1,0
Telemark 3 268 1 199 5,5 4,5
Aust-Agder 1 991 754 5,0 3,7
Vest-Agder 3 153 1 154 4,2 2,5
Rogaland 8 042 2 840 5,1 3,2
Hordaland 9 152 3 303 4,6 3,9
Sogn og Fjordane 2 029 749 4,9 4,8
Møre og Romsdal 4 936 1 796 5,5 5,5
Sør-Trøndelag 5 560 1 982 4,0 3,8
Nord-Trøndelag 2 416 880 4,0 3,8
Nordland 4 563 1 688 3,1 3,4
Troms 3 129 1 139 3,1 4,1
Finnmark 1 452 529 3,1 4,3

Standardtegn i tabeller