Statistisk sentralbyrå

Varekonsumindeks, november 2012
4 Varekonsum. Prosentendring frå månaden før, sesongjustert. 2005 = 100 1)
  Varekonsum Mat, drikkevarer og tobakk Elektrisitet og brensel Kjøp av transportmidler, drivstoff og olje Andre varer
           
Snitt          
2002 4,1  3,4  -1,2  4,3 5,5
2003 3,7  2,4  -4,8  -0,1 7,9
2004 5,3  0,3  0,6  9,2 8,9
2005 4,0  1,5  3,0  -0,3 8,0
2006 4,8  2,4  -1,1  1,8 8,8
2007 7,2  3,2  2,0  9,9 10,3
2008 1,1  3,2  -1,7  -7,1 3,3
2009 -0,4  1,2  3,5  -7,0 0,4
2010 5,2  1,5  11,0  11,9 5,0
2011 1,5  2,0  -10,0  2,9 2,9
           
2009          
Desember 2,1  2,6  6,9  1,4 1,1
           
2010          
Januar 2,7  0,2  11,3  3,2 2,7
Februar -1,7  0,1  -7,3  -3,3 -1,3
Mars -0,5  -0,4  -1,2  -0,7 -0,5
April -0,8  -1,1  -2,9  -1,4 0,1
Mai 0,6  0,9  1,2  1,3 -0,0
Juni 0,3  -0,6  -1,5  2,0 0,7
           
Juli 0,5  0,4  -3,2  -1,3 2,2
August -0,3  -0,6  2,0  1,8 -1,5
September 1,0  0,2  -0,2  -0,7 2,4
Oktober 0,7  0,4  5,4  -1,7 0,9
November 2,2  0,6  10,8  2,0 1,8
Desember -0,6  0,1  7,3  -2,9 -2,1
           
2011          
Januar -1,5  0,6  -20,5  4,6 -0,8
Februar 0,6  -1,3  -2,1  3,5 1,5
Mars -1,3  1,3  -1,4  -2,9 -2,6
April 0,7  0,1  -1,9  0,3 1,9
Mai 0,9  0,5  0,6  3,1 0,4
Juni -0,8  -0,3  -0,0  -5,3 0,5
           
Juli -0,0  -0,2  4,8  0,5 -1,0
August 1,7  1,7  1,5  -0,6 2,5
September -0,7  0,0  -3,1  1,4 -1,5
Oktober 0,7  0,2  -1,5  2,1 1,0
November -0,6  0,0  -2,8  -1,0 -0,4
Desember 0,2  -0,2  2,7  -0,8 0,5
           
2012          
Januar -0,1  -0,4  0,6  0,1 -0,0
Februar 0,8  0,5  2,0  -0,2 1,1
Mars -0,4  -0,6  -12,3  1,6 1,2
April 1,4  1,3  21,4  -0,2 -1,2
Mai 1,0  1,7  -3,2  -0,5 2,0
Juni -1,3  -1,8  0,6  -2,5 -0,8
           
Juli 0,0  -1,4  0,0  2,0 0,4
August 0,1  1,1  -0,1  0,6 -0,8
September 1,1  0,4  4,8  0,8 1,1
Oktober -1,0  0,0  0,9  -1,1 -2,2
November 0,1  0,4  -4,4  0,5 0,5
Standardtegn i tabeller