Statistisk sentralbyrå

Varekonsumindeks, november 2012
3 Varekonsum. Sesongjusterte volumindekser. 2005 = 100 1)
  Varekonsum Mat, drikkevarer og tobakk Elektrisitet og brensel Kjøp av transportmidler, drivstoff og olje Andre varer
           
Snitt          
2002 88,0  95,9  101,4  92,0 78,8
2003 91,3  98,2  96,5  91,9 85,0
2004 96,2  98,5  97,1  100,3 92,6
2005 100,0  100,0  100,0  100,0 100,0
2006 104,8  102,4  98,9  101,8 108,8
2007 112,3  105,6  100,8  111,9 120,0
2008 113,6  109,0  99,1  103,9 124,0
2009 113,2  110,3  102,5  96,6 124,5
2010 119,1  111,9  113,8  108,1 130,6
2011 120,8  114,2  102,4  111,2 134,5
           
2009          
Desember 117,7  112,8  108,5  108,3 127,3
           
2010          
Januar 120,9  113,1  120,7  111,8 130,8
Februar 118,8  113,2  111,9  108,1 129,0
Mars 118,1  112,8  110,6  107,3 128,4
April 117,1  111,5  107,4  105,8 128,6
Mai 117,9  112,5  108,7  107,2 128,6
Juni 118,2  111,8  107,0  109,3 129,5
           
Juli 118,8  112,2  103,6  107,8 132,3
August 118,4  111,6  105,7  109,8 130,4
September 119,5  111,8  105,5  109,0 133,5
Oktober 120,4  112,3  111,2  107,1 134,7
November 123,0  112,9  123,3  109,2 137,1
Desember 122,2  113,0  132,3  106,0 134,3
           
2011          
Januar 120,4  113,7  105,2  110,9 133,2
Februar 121,1  112,2  102,9  114,8 135,2
Mars 119,6  113,6  101,5  111,4 131,7
April 120,4  113,8  99,6  111,8 134,2
Mai 121,5  114,3  100,2  115,3 134,7
Juni 120,6  114,0  100,2  109,2 135,4
           
Juli 120,5  113,8  105,0  109,7 134,1
August 122,6  115,7  106,6  109,1 137,6
September 121,7  115,7  103,3  110,5 135,5
Oktober 122,6  115,9  101,8  112,9 136,9
November 121,9  116,0  98,9  111,8 136,3
Desember 122,2  115,8  101,6  110,9 136,9
           
2012          
Januar 122,1  115,3  102,2  111,0 136,9
Februar 123,0  116,0  104,2  110,8 138,3
Mars 122,5  115,3  91,4  112,6 139,9
April 124,2  116,8  110,9  112,4 138,3
Mai 125,5  118,7  107,3  111,8 141,0
Juni 123,9  116,6  107,9  109,0 139,8
           
Juli 123,9  115,0  108,0  111,2 140,4
August 124,0  116,3  107,9  111,9 139,3
September 125,5  116,7  113,0  112,8 140,9
Oktober 124,2  116,8  114,1  111,6 137,8
November 124,2  117,2  109,0  112,2 138,5
Standardtegn i tabeller