Statistisk sentralbyrå

Varekonsumindeks, november 2012
2 Varekonsum. Prosentendring frå same periode året før, ujustert. 2005 = 100 1)
  Varekonsum Mat, drikkevarer og tobakk Elektrisitet og brensel Kjøp av transportmidler, drivstoff og olje Andre varer
           
Snitt          
2002 4,1  3,4  -1,1  4,3 5,5
2003 3,7  2,4  -4,9  -0,1 7,9
2004 5,3  0,3  0,6  9,2 8,8
2005 4,0  1,5  3,0  -0,3 8,0
2006 4,8  2,4  -1,2  1,8 8,9
2007 7,2  3,2  1,9  9,9 10,2
2008 1,0  3,2  -1,6  -7,2 3,2
2009 -0,3  1,2  3,4  -6,9 0,5
2010 5,2  1,5  10,9  11,8 4,9
2011 1,4  2,0  -10,0  2,8 2,9
           
2009          
Desember 5,7  3,3  10,5  15,9 3,8
           
2010          
Januar 7,9  -0,2  24,7  33,0 2,4
Februar 8,2  3,7  14,1  22,8 5,7
Mars 16,0  16,9  9,6  23,9 13,5
April -0,7  -8,2  12,1  13,8 -1,4
Mai 1,2  -0,6  6,5  12,2 -2,0
Juni 6,3  3,1  1,4  15,0 6,0
           
Juli 3,4  0,2  -1,3  8,7 4,6
August 3,1  -0,1  0,5  12,0 2,9
September 3,7  0,3  1,3  6,7 6,2
Oktober 1,0  -2,8  -1,4  -0,7 3,2
November 11,2  5,9  22,4  8,2 13,0
Desember 3,1  0,6  19,5  -1,9 5,5
           
2011          
Januar -1,3  -0,1  -13,4  -0,5 0,9
Februar 1,7  -0,8  -7,7  6,1 4,6
Mars -4,7  -9,4  -2,5  3,2 -2,8
April 9,6  14,8  -11,0  4,7 10,2
Mai 6,7  4,1  -4,9  11,9 9,1
Juni -0,4  1,1  -5,6  -3,2 1,6
           
Juli -2,0  -1,6  -2,0  -2,6 -1,0
August 6,4  6,4  -0,4  2,9 8,7
September 3,4  4,4  -2,7  2,8 2,7
Oktober 0,5  1,9  -7,0  5,1 0,7
November -0,7  3,6  -20,6  2,3 -0,2
Desember 0,5  2,5  -21,8  2,8 2,7
           
2012          
Januar 4,2  4,2  -2,6  3,3 6,5
Februar 4,9  6,8  -0,3  0,7 6,7
Mars 4,7  7,2  -11,3  -0,3 9,3
April -3,2  -6,1  13,6  -2,5 -4,2
Mai 2,5  4,0  5,1  -1,6 2,8
Juni 4,5  3,7  5,2  -0,4 6,9
           
Juli 2,3  -0,8  3,9  3,8 3,8
August 1,6  1,9  1,1  1,5 1,4
September -0,3  -2,1  8,8  -4,3 1,3
Oktober 4,5  3,2  11,3  6,0 3,7
November 2,3  1,9  11,0  0,4 1,6
Standardtegn i tabeller