Statistisk sentralbyrå

Varekonsumindeks, november 2012
1 Varekonsum. Ujusterte volumindekser. 2005 = 100 1)
  Varekonsum Mat, drikkevarer og tobakk Elektrisitet og brensel Kjøp av transportmidler, drivstoff og olje mv. Andre varer
           
Snitt          
2002 88,0  95,9  101,4  92,0  78,8
2003 91,3  98,2  96,5  91,9  85,0
2004 96,2  98,5  97,1  100,3  92,6
2005 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0
2006 104,8  102,4  98,9  101,8  108,8
2007 112,3  105,6  100,8  111,9  120,0
2008 113,6  109,0  99,1  103,9  124,0
2009 113,2  110,3  102,5  96,6  124,5
2010 119,1  111,9  113,8  108,1  130,6
2011 120,8  114,2  102,4  111,2  134,5
           
2009          
Desember 150,2  134,9  143,7  103,1  183,1
           
2010          
Januar 113,5  97,8  172,8  98,4  119,8
Februar 104,3  99,5  149,0  93,7  102,3
Mars 123,6  126,6  134,5  112,7  119,9
April 103,6  98,5  103,0  107,4  107,5
Mai 112,7  111,6  88,3  109,9  119,3
Juni 122,9  119,0  74,5  116,3  138,2
           
Juli 120,9  116,2  65,1  123,4  134,9
August 116,5  110,3  71,6  113,2  133,3
September 113,5  107,9  83,4  110,6  127,5
Oktober 117,6  109,5  108,9  103,8  130,4
November 125,1  110,6  142,3  106,6  141,4
Desember 154,9  135,7  171,7  101,1  193,1
           
2011          
Januar 112,0  97,7  149,6  98,0  120,9
Februar 106,1  98,7  137,5  99,4  107,1
Mars 117,8  114,7  131,2  116,3  116,6
April 113,6  113,0  91,6  112,5  118,5
Mai 120,2  116,2  84,0  122,9  130,1
Juni 122,5  120,3  70,4  112,6  140,4
           
Juli 118,5  114,4  63,8  120,2  133,5
August 124,0  117,3  71,4  116,5  144,9
September 117,4  112,6  81,2  113,6  130,9
Oktober 118,2  111,6  101,3  109,1  131,3
November 124,2  114,6  112,9  109,1  141,1
Desember 155,6  139,0  134,3  103,9  198,3
           
2012          
Januar 116,6  101,8  145,6  101,2  128,8
Februar 111,3  105,4  137,1  100,1  114,3
Mars 123,4  123,0  116,4  116,0  127,4
April 109,9  106,2  104,1  109,6  113,5
Mai 123,3  120,8  88,3  120,9  133,7
Juni 128,0  124,8  74,0  112,1  150,0
           
Juli 121,2  113,5  66,3  124,8  138,6
August 125,9  119,5  72,2  118,3  146,9
September 117,0  110,3  88,3  108,7  132,6
Oktober 123,6  115,1  112,7  115,6  136,1
November 127,0  116,8  125,3  109,5  143,4
Standardtegn i tabeller