Statistisk sentralbyrå

Utdanningsstatistikk, gjennomstrømning i videregående opplæring

5 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, som startet i videregående trinn 1 for første gang høsten 2006, etter status for oppnådd nivå i videregående opplæring etter fem år, kjønn og landbakgrunn. Prosent
Kjønn og landbakgrunn 2006
I alt Fullført med studie- eller yrkeskompetanse1 Ikke oppnådd studie- eller yrkeskompetanse
Fullført på normert tid Fullført på mer enn normert tid Fortsatt i videregående opplæring 2011 Gjennomført VKII eller gått opp til fagprøve,ikke bestått Sluttet underveis
Innvandrere i alt 3 218 37 13 6 13 32
Innvandrere, landgruppe 12  422 47 10 5 9 28
Innvandrere, landgruppe 23 2 796 36 13 6 13 32
Menn 1 655 29 12 6 14 38
Innvandrere, landgruppe 12  209 42 11 7 10 30
Innvandrere, landgruppe 23 1 446 27 13 6 14 39
Kvinner 1 563 46 13 5 11 25
Innvandrere, landgruppe 12  213 53 9 4 8 26
Innvandrere, landgruppe 23 1 350 45 14 6 12 25
             
Norskfødte med innvadreforeldere i alt 1 765 54 13 4 14 16
Innvandrere, landgruppe 12  170 64 11 4 8 13
Innvandrere, landgruppe 23 1 595 53 13 4 14 16
Menn  919 43 14 5 17 20
Innvandrere, landgruppe 12 86 58 13 5 9 15
Innvandrere, landgruppe 23  833 42 14 5 18 21
Kvinner  846 66 11 2 10 12
Innvandrere, landgruppe 12 84 70 10 4 6 11
Innvandrere, landgruppe 23  762 65 11 2 11 12
1  Fullført opplæring betyr at eleven/lærlingen har bestått alle årstrinn i videregående opplæring som fører til vitnemål eller fag-/svennebrev.
2  EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand.
3  Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS.

Standardtegn i tabeller