Statistisk sentralbyrå

Valgaktuelt Stortingsvalget 2009

4 Median inntekt for husholdningene i Norden. 2003-2006. Kjøpekraftsjustert. Euro
  2003 2004 2005 2006
Norge 18 176 19 098 19 942 20 798
Island 16 410 17 098 18 442 20 488
Danmark 15 242 15 968 16 342 16 958
Sverige 13 808 14 302 15 116 15 968
Finland 13 220 14 168 15 016 15 534

Standardtegn i tabeller