Statistisk sentralbyrå

Valgaktuelt Stortingsvalget 2009

3 Fordeling av husholdningsinntekt1, etter skatt2 per forbruksenhet (EU-skala). Del av totalinntekt3. Prosent. 1990-2007
  Del av totalinntekt
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Desil 1 4,4 4,4 4,3 4,3 4,1 4,2 4,2 4,2 4,4 4,4 4,2 4,4 4,0 4,0 4,0 3,7 4,1 4,0
Desil 2 6,3 6,3 6,2 6,2 6,0 6,1 6,0 6,0 6,1 6,1 5,9 6,3 5,9 5,9 5,9 5,5 6,1 6,1
Desil 3 7,4 7,4 7,3 7,2 7,1 7,1 7,1 7,1 7,2 7,2 7,0 7,3 7,0 6,8 6,8 6,4 7,2 7,1
Desil 4 8,3 8,2 8,2 8,1 8,1 8,1 8,0 7,9 8,0 8,0 7,8 8,1 7,8 7,7 7,6 7,1 8,1 8,0
Desil 5 9,1 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,9 8,8 8,8 8,8 8,5 8,9 8,6 8,4 8,3 7,8 8,8 8,7
Desil 6 9,9 9,8 9,9 9,8 9,8 9,8 9,7 9,6 9,6 9,5 9,4 9,7 9,3 9,2 9,1 8,5 9,6 9,5
Desil 7 10,8 10,7 10,8 10,7 10,7 10,7 10,5 10,4 10,4 10,4 10,2 10,6 10,2 10,1 9,9 9,3 10,5 10,4
Desil 8 11,8 11,8 11,9 11,8 11,8 11,7 11,6 11,5 11,5 11,4 11,2 11,7 11,2 11,1 10,9 10,4 11,6 11,5
Desil 9 13,4 13,3 13,4 13,3 13,3 13,3 13,1 13,0 13,1 13,0 12,8 13,2 12,8 12,8 12,5 12,0 13,3 13,3
Desil 10 18,7 19,1 19,0 19,7 20,3 20,1 21,1 21,5 20,8 21,3 23,2 19,7 23,1 24,0 25,1 29,4 20,6 21,4
1  Studenthusholdninger er ikke inkludert.
2  Negative beløp er sett lik 0.
3  Inntektsbegrepet ble noke utvidet i perioden ved at noen mindre stønader kom med i datagrunnlaget, f.eks. grunn- og hjelpestønad (1991) og stønad til barnetilsyn for enslige forsørgere (1994).

Standardtegn i tabeller