Statistisk sentralbyrå

Valgaktuelt Stortingsvalget 2009

2 Median inntekt, etter skatt i nominelle kroner for ulike husholdningstyper1, og indeks for faste priser. 2004=100. 2004-2007. Kroner
Husholdningstype Median husholdningsinntekt etter skatt Indeks, faste priser
2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007
Alle husholdninger  309 600  325 700  339 200  365 500  100  104  105  113
Enslige 67 år og eldre  141 600  149 000  156 500  171 000  100  104  106  115
Enslige 67-74 år  157 000  166 000  174 800  190 800  100  104  107  116
Enslige 75 år og eldre  136 000  143 100  150 200  163 200  100  104  106  115
Par uten barn 67 år og eldre  281 300  300 800  318 800  349 400  100  105  109  119
Par uten barn 67-74 år  307 900  330 900  351 000  385 800  100  106  110  120
Par uten barn 75 år og eldre  258 300  274 800  291 100  317 700  100  105  108  117
Par med barn 0-17 år  491 300  518 500  543 600  588 800  100  104  107  114
Med 1 barn  482 900  508 700  532 400  576 200  100  104  106  114
Med 2 barn  494 900  523 100  549 200  594 200  100  104  107  115
Med 3 barn  499 700  529 300  554 900  602 300  100  104  107  115
Med 4 barn  486 700  509 100  536 900  580 900  100  103  106  114
Med 5 barn eller flere  458 900  473 900  496 200  528 400  100  102  104  110
Mor med barn 0-17 år  266 000  273 800  285 600  304 000  100  101  103  109
Med 1 barn  253 100  261 900  273 900  292 300  100  102  104  110
Med 2 barn  280 400  287 600  299 400  318 400  100  101  103  108
Med 3 barn eller flere  303 700  308 100  316 900  336 600  100  100  100  106
Far med barn 0-17 år  303 500  317 400  332 100  357 600  100  103  105  113
Med 1 barn  300 000  313 900  329 500  355 000  100  103  106  113
Med 2 barn  311 600  327 600  341 100  367 000  100  103  105  113
Med 3 barn eller flere  325 100  342 800  347 000  378 100  100  104  103  111
1  Studenthusholdninger er utelatt.

Standardtegn i tabeller