Statistisk sentralbyrå

Valgaktuelt Stortingsvalget 2009

1 Utviklingen i inntekt, etter skatt per forbruksenhet (EU-skala), for personer i ulike deler av inntektsfordelingen1. 2007-kroner
  2004 2005 2006 2007 Prosentvis endring. 2004-2005 Prosentvis endring. 2005-2006 Prosentvis endring. 2006-2007
P05  118 600  121 200  123 200  130 900 2,2 1,6 6,3
P10  140 600  144 400  147 400  157 500 2,7 2,1 6,9
P20  169 400  174 500  178 800  192 000 3,0 2,5 7,4
P30  192 000  198 400  203 600  218 800 3,3 2,6 7,5
P40  212 100  219 600  225 400  242 200 3,5 2,6 7,5
P50  231 700  240 200  246 300  264 800 3,7 2,5 7,5
P60  252 100  262 200  268 400  288 800 4,0 2,4 7,6
P70  276 100  288 100  294 300  316 900 4,4 2,1 7,7
P80  308 000  323 600  328 900  355 000 5,0 1,6 8,0
P90  364 700  389 100  388 500  422 300 6,7 -0,2 8,7
P95  434 100  478 600  456 000  500 800 10,3 -4,7 9,8
P99  807 000 1 115 300  704 500  815 400 38,2 -36,8 15,7
               
Antall personer 4 452 244 4 485 659 4 531 134 4 591 921      
1  Personer i studenthusholdninger er utelatt.

Standardtegn i tabeller