Statistisk sentralbyrå

Studenter ved universiteter og høgskoler

6 Studenter1 i høyere utdanning i prosent av registrert årskull, etter innvandringskategori, utvalgte aldersgrupper og landsdel. 1. oktober 2010
Aldersgruppe og landsdel Bosatte i alt Andel som studerer ved unviersitet eller høgskole
I alt Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre Den øvrige befolkningen I alt Innvandrere Norskfødte med innvandrerforeldre Den øvrige befolkningen
19-24 år                
I alt  382 905 42 185 9 545  331 175 31,2 16,4 38,3 32,9
Oslo og Akershus 86 445 16 210 6 083 64 152 35,5 17,4 38,3 39,7
Hedmark og Oppland 27 481 1 878  210 25 393 29,8 15,3 47,6 30,7
Sør-Østlandet 68 905 7 521 1 483 59 901 27,9 13,9 35,4 29,5
Agder og Rogaland 58 423 5 612  822 51 989 30,1 14,7 36,4 31,6
Vestlandet 68 807 5 513  601 62 693 31,8 15,2 40,9 33,1
Trøndelag 35 788 2 808  258 32 722 33,7 22,9 48,1 34,6
Nord-Norge 36 984 2 600 82 34 302 27,3 17,2 40,2 28,0
Uoppgitt 72 43 6 23 12,5 9,3 16,7 17,4
                 
25-29 år                
I alt  309 010 62 672 4 184  242 154 14,9 9,2 18,4 16,4
Oslo og Akershus 86 348 25 954 2 840 57 554 17,0 10,1 18,1 20,1
Hedmark og Oppland 18 711 2 350 48 16 313 13,7 7,4 27,1 14,6
Sør-Østlandet 50 680 9 461  631 40 588 11,9 5,6 14,1 13,3
Agder og Rogaland 46 977 9 018  330 37 629 11,9 7,3 20,0 13,0
Vestlandet 53 096 8 670  216 44 210 15,5 8,8 22,7 16,7
Trøndelag 26 865 3 734 79 23 052 17,6 15,6 38,0 17,8
Nord-Norge 26 278 3 463 37 22 778 16,5 12,6 18,9 17,1
Uoppgitt 55 22 3 30 10,9 13,6 33,3 6,7
1  Studenter omfatter bare studenter registrert som bosatte i Norge 1. oktober 2010

Standardtegn i tabeller