Statistisk sentralbyrå

Studenter ved universiteter og høgskoler

1 Studenter etter kjønn, skoleslag og lærested. 1. oktober 2010 og 2011. Foreløpige tall
Skoleslag og lærested I alt Menn Kvinner
2010 2011 2010 2011 2010 2011
I alt  227 741  236 139 90 752 94 564  136 989  141 575
             
Universiteter 92 860  101 409 39 610 43 008 53 250 58 401
Universitetet i Oslo 27 192 27 121 10 543 10 522 16 649 16 599
Universitetet i Bergen 14 410 14 275 5 700 5 662 8 710 8 613
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 20 889 21 913 10 993 11 519 9 896 10 394
Universitetet i Tromsø 8 726 8 969 3 442 3 556 5 284 5 413
Universitetet i Stavanger 8 872 9 188 3 510 3 693 5 362 5 495
Universitetet i Agder 9 132 9 719 3 788 4 022 5 344 5 697
Universitetet for miljø- og biovitenskap 3 639 4 058 1 634 1 852 2 005 2 206
Universitetet i Nordland1 . 6 166 . 2 182 . 3 984
             
Vitenskapelige høgskoler 29 973 31 071 14 640 15 054 15 333 16 017
Høgskolen i Molde - vitenskapelig høgskole i logistikk2 1 890 2 044  726  795 1 164 1 249
Norges Handelshøyskole 3 244 3 416 1 918 1 995 1 326 1 421
Norges idrettshøgskole 1 421 1 364  732  699  689  665
Norges musikkhøgskole  661  692  304  340  357  352
Norges veterinærhøgskole  467  477 68 64  399  413
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo  584  623  321  301  263  322
Det teologiske Menighetsfakultet 1 103 1 086  469  452  634  634
Handelshøyskolen BI 20 311 21 050 10 008 10 295 10 303 10 755
Misjonshøgskolen  292  319 94  113  198  206
             
De statlige høgskolene3 89 669 86 459 31 358 30 594 58 311 55 865
Høgskolen i Østfold 4 848 5 076 1 722 1 816 3 126 3 260
Høgskolen i Akershus4 3 432 .  933 . 2 499 .
Høgskolen i Oslo4 12 939 . 3 910 . 9 029 .
Høgskolen i Oslo og Akershus4 . 16 871 . 4 919 . 11 952
Høgskolen i Hedmark 5 965 6 349 1 938 2 118 4 027 4 231
Høgskolen i Gjøvik 2 605 2 678 1 276 1 342 1 329 1 336
Høgskolen i Lillehammer 4 493 4 756 1 492 1 714 3 001 3 042
Høgskolen i Buskerud 3 706 3 982 1 340 1 483 2 366 2 499
Høgskolen i Vestfold 3 993 4 338 1 444 1 553 2 549 2 785
Høgskolen i Telemark 5 860 6 122 2 034 2 217 3 826 3 905
Høgskolen Stord/Haugesund 2 974 2 770 1 018  970 1 956 1 800
Høgskolen i Bergen 7 144 7 328 2 548 2 639 4 596 4 689
Høgskulen i Sogn og Fjordane 3 622 3 561 1 099 1 100 2 523 2 461
Høgskolen i Ålesund 1 948 1 848  846  804 1 102 1 044
Høgskulen i Volda 3 298 3 506  990 1 049 2 308 2 457
Høgskolen i Sør-Trøndelag 7 803 8 095 3 456 3 576 4 347 4 519
Høgskolen i Nord-Trøndelag 3 775 3 527 1 355 1 255 2 420 2 272
Høgskolen i Bodø1 5 793 . 2 059 . 3 734 .
Høgskolen i Narvik 1 206 1 326  814  882  392  444
Høgskolen i Nesna 1 092 1 088  287  289  805  799
Høgskolen i Harstad 1 201 1 211  282  318  919  893
Høgskolen i Finnmark 1 868 1 857  481  498 1 387 1 359
Samisk høgskole  104  170 34 52 70  118
             
Militære høgskoler  879  786  782  704 97 82
             
Andre høgskoler 14 360 16 414 4 362 5 204 9 998 11 210
Av dette            
Politihøgskolen 1 719 2 233 1 100 1 380  619  853
Kunsthøgskolen i Bergen  306  313  113  110  193  203
Kunsthøgskolen i Oslo  499  509  161  175  338  334
Diakonhjemmet Høgskole 2 167 2 168  334  318 1 833 1 850
NLA Høgskolen 1 551 1 564  372  384 1 179 1 180
Markedshøyskolen Campus Kristiania 1 142 1 315  455  528  687  787
Dronning Mauds Minne Høgskole 1 064 1 125  159  152  905  973
1  Universitetet i Nordland, tidligere Høgskolen i Bodø, ble klassifisert som universitet fra 1. januar 2011.
2  Høgskolen i Molde - vitenskapelig høgskole i logistikk har endret status fra høgskole til vitenskapelig høgskole fra 1. januar 2010. Inkluderer også studenter på studier som ikke har endret status.
3  De statlige høgskolene er en betegnelse på et skoleslag som er et resultat av Høgskolereformen i 1994, der 98 mindre statlige og frittstående skoler ble slått sammen til 26 større enheter med virkning fra 1. august 1994.
4  Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus ble slått sammen til Høgskolen i Oslo og Akershus 1. august 2011.

Standardtegn i tabeller