Statistisk sentralbyrå

Studenter ved universiteter og høgskoler

1 Studenter etter kjønn, skoleslag, eieform og lærested. 1. oktober 2006 og 20071. Foreløpige tall
Skoleslag, eieform og lærested I alt Menn Kvinner
2006 2007 2006 2007 2006 2007
I alt  211 559  208 432 83 988 81 574  127 571  126 858
             
Universiteter og vitenskapelige høgskoler i alt 87 562 92 122 38 230 39 690 49 332 52 432
Stat 86 679 91 272 37 826 39 331 48 853 51 941
Universiteter 81 284 85 780 34 958 36 448 46 326 49 332
Universitetet i Oslo 29 693 27 726 11 507 10 809 18 186 16 917
Universitetet i Bergen 15 558 14 207 6 402 5 743 9 156 8 464
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 19 873 19 585 10 329 10 244 9 544 9 341
Universitetet i Tromsø 5 876 5 475 2 459 2 199 3 417 3 276
Universitetet i Stavanger 7 429 8 133 3 011 3 223 4 418 4 910
Universitetet i Agder1 . 7 841 . 3 012 . 4 829
Universitetet for miljø- og biovitenskap 2 855 2 813 1 250 1 218 1 605 1 595
Vitenskapelige høgskoler 5 395 5 492 2 868 2 883 2 527 2 609
Norges Handelshøyskole 2 576 2 807 1 626 1 712  950 1 095
Norges idrettshøgskole 1 331 1 095  636  526  695  569
Norges musikkhøgskole  576  608  253  259  323  349
Norges veterinærhøgskole  449  489  103  116  346  373
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo  463  493  250  270  213  223
Privat  883  850  404  359  479  491
Vitenskapelige høgskoler  883  850  404  359  479  491
Det teologiske Menighetsfakultet  883  850  404  359  479  491
             
Høgskoler i alt  123 997  116 310 45 758 41 884 78 239 74 426
Stat 95 563 87 669 34 304 30 584 61 259 57 085
De statlige høgskolene2 93 169 84 879 32 846 28 917 60 323 55 980
Høgskolen i Østfold 4 142 4 219 1 436 1 433 2 706 2 786
Høgskolen i Akershus 3 757 3 518 1 012  935 2 745 2 583
Høgskolen i Oslo 11 516 11 361 3 557 3 493 7 959 7 868
Høgskolen i Hedmark 6 001 5 636 1 821 1 670 4 180 3 966
Høgskolen i Gjøvik 1 933 2 010  802  830 1 131 1 180
Høgskolen i Lillehammer 3 406 3 458 1 173 1 101 2 233 2 357
Høgskolen i Buskerud 2 862 3 188 1 078 1 108 1 784 2 080
Høgskolen i Vestfold 3 932 4 145 1 309 1 414 2 623 2 731
Høgskolen i Telemark 5 099 5 494 1 734 1 933 3 365 3 561
Høgskolen i Agder1 7 981 . 3 172 . 4 809 .
Høgskolen Stord/Haugesund 2 701 2 614  964  883 1 737 1 731
Høgskolen i Bergen 6 201 6 482 2 308 2 337 3 893 4 145
Høgskulen i Sogn og Fjordane 2 698 2 824  821  818 1 877 2 006
Høgskolen i Molde 1 689 1 656  690  683  999  973
Høgskolen i Ålesund 1 891 1 820  781  743 1 110 1 077
Høgskolen i Volda 2 790 2 733  835  769 1 955 1 964
Høgskolen i Sør-Trøndelag 6 868 6 755 3 188 3 003 3 680 3 752
Høgskolen i Nord-Trøndelag 4 894 4 675 1 835 1 695 3 059 2 980
Høgskolen i Bodø 4 262 4 236 1 418 1 344 2 844 2 892
Høgskolen i Narvik 1 189 1 219  736  785  453  434
Høgskolen i Nesna  923 1 050  283  299  640  751
Høgskolen i Harstad 1 483 1 400  437  319 1 046 1 081
Høgskolen i Tromsø 2 726 2 419  815  747 1 911 1 672
Høgskolen i Finnmark 2 111 1 893  613  553 1 498 1 340
Samisk høgskole  114 92 28 22 86 70
Militære høgskoler  561  576  516  523 45 53
Andre statlige høgskoler 1 833 2 196  942 1 144  891 1 052
Politihøgskolen 1 025 1 405  669  880  356  525
Kunsthøgskolen i Bergen  301  290 97 92  204  198
Kunsthøgskolen i Oslo  507  501  176  172  331  329
Privat 28 434 28 641 11 454 11 300 16 980 17 341
Av dette            
Handelshøyskolen BI 18 248 18 119 8 714 8 560 9 534 9 559
Andre private høgskoler 10 186 10 522 2 740 2 740 7 446 7 782
1  Universitetet i Agder, tidligere høgskolen i Agder, er klassifisert som universitet fra 1. september 2007.
2  De statlige høgskolene er en betegnelse på et skoleslag som er et resultat av Høgskolereformen i 1994, der 98 mindre statlige og frittstående skoler ble slått sammen til 26 større enheter med virkning fra 1. august 1994.

Standardtegn i tabeller