Statistisk sentralbyrå

Utdanningsnivå i befolkningen

10 Innvandrere 16 år og over, etter utdanningsnivå, kjønn og alder. 2011
  I alt Ingen utdanning Grunnskolenivå Videregående skole-nivå1 Universitets- og høgskolenivå, kort2 Universitets- og høgskolenivå, lang3 Uoppgitt utdanning
I alt  490 707 8 585  117 670  121 403 90 682 51 317  101 050
16-19 år 19 613 4 13 274  995 1 - 5 339
20-24 år 40 724  378 11 669 10 958 4 160  488 13 071
25-29 år 70 934  826 13 682 13 668 13 587 7 277 21 894
30-34 år 76 161  922 15 144 15 744 14 325 10 543 19 483
35-39 år 66 420  914 13 389 16 948 12 434 8 639 14 096
40-49 år  105 658 1 880 23 530 30 250 21 191 12 081 16 726
50-59 år 61 400 1 600 14 199 17 136 14 265 7 144 7 056
60-66 år 23 115  799 5 808 6 558 5 643 2 783 1 524
67 år og eldre 26 682 1 262 6 975 9 146 5 076 2 362 1 861
               
Menn  255 368 2 998 59 665 67 291 39 468 25 949 59 997
16-19 år 10 764 4 7 155  397 - - 3 208
20-24 år 19 479  173 6 472 4 908 1 488  198 6 240
25-29 år 35 037  349 7 235 7 244 5 172 3 050 11 987
30-34 år 39 168  388 7 385 8 916 5 912 4 854 11 713
35-39 år 35 501  308 6 256 10 006 5 412 4 392 9 127
40-49 år 58 160  635 11 754 18 065 9 963 6 496 11 247
50-59 år 33 880  538 7 325 10 281 6 936 3 958 4 842
60-66 år 12 335  254 3 101 3 738 2 729 1 602  911
67 år og eldre 11 044  349 2 982 3 736 1 856 1 399  722
               
Kvinner  235 339 5 587 58 005 54 112 51 214 25 368 41 053
16-19 år 8 849 - 6 119  598 1 - 2 131
20-24 år 21 245  205 5 197 6 050 2 672  290 6 831
25-29 år 35 897  477 6 447 6 424 8 415 4 227 9 907
30-34 år 36 993  534 7 759 6 828 8 413 5 689 7 770
35-39 år 30 919  606 7 133 6 942 7 022 4 247 4 969
40-49 år 47 498 1 245 11 776 12 185 11 228 5 585 5 479
50-59 år 27 520 1 062 6 874 6 855 7 329 3 186 2 214
60-66 år 10 780  545 2 707 2 820 2 914 1 181  613
67 år og eldre 15 638  913 3 993 5 410 3 220  963 1 139
1  Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
2  Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
3  Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Standardtegn i tabeller