Statistisk sentralbyrå

Utdanningsnivå i befolkningen
9 Norskfødte med innvandrerforeldre 16 år og over, etter kjønn, fagfelt og utdanningsnivå
  I alt Grunnskolenivå Videregående skole nivå1 Universitets- og høgskolenivå, kort2 Universitets- og høgskolenivå, lang3 Uoppgitt nivå
I alt 29 455 14 099 8 602 4 140 1 575 1 039
Allmenne fag 19 002 14 094 4 907 1 - -
Humanistiske og estetiske fag  778 -  286  394 98 -
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  415 - -  383 32 -
Samfunnsfag og juridiske fag  826 -  118  505  203 -
Økonomiske og administrative fag 2 038 -  732 1 097  209 -
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 2 370 2 1 250  761  357 -
Helse-, sosial- og idrettsfag 2 498 2  988  865  643 -
Primærnæringsfag 44 - 34 4 6 -
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag  365 -  272 86 7 -
Uoppgitt fagfelt 1 119 1 15 44 20 1 039
             
Menn 15 202 7 900 4 221 1 738  797  546
Allmenne fag 10 177 7 898 2 278 1 - -
Humanistiske og estetiske fag  274 - 94  134 46 -
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 83 - - 74 9 -
Samfunnsfag og juridiske fag  321 - 69  175 77 -
Økonomiske og administrative fag  951 -  287  550  114 -
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 1 976 - 1 168  552  256 -
Helse-, sosial- og idrettsfag  652 1  204  171  276 -
Primærnæringsfag 27 - 23 - 4 -
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag  164 - 93 66 5 -
Uoppgitt fagfelt  577 1 5 15 10  546
             
Kvinner 14 253 6 199 4 381 2 402  778  493
Allmenne fag 8 825 6 196 2 629 - - -
Humanistiske og estetiske fag  504 -  192  260 52 -
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  332 - -  309 23 -
Samfunnsfag og juridiske fag  505 - 49  330  126 -
Økonomiske og administrative fag 1 087 -  445  547 95 -
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag  394 2 82  209  101 -
Helse-, sosial- og idrettsfag 1 846 1  784  694  367 -
Primærnæringsfag 17 - 11 4 2 -
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag  201 -  179 20 2 -
Uoppgitt fagfelt  542 - 10 29 10  493
1  Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
2  Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
3  Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Standardtegn i tabeller