Statistisk sentralbyrå
Utdanningsnivå i befolkningen

8 Innvandrere 16 år og over, etter kjønn, fagfelt og utdanningsnivå
  I alt Grunnskolenivå Videregående skole nivå1 Universitets- og høgskolenivå, kort2 Universitets- og høgskolenivå, lang3 Uoppgitt nivå
I alt  490 707  117 670  121 403 90 682 51 317  109 635
Allmenne fag  147 049  110 799 35 427  754 69 -
Humanistiske og estetiske fag 19 745  216 4 535 8 973 6 021 -
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 15 061 75 1 325 10 397 3 264 -
Samfunnsfag og juridiske fag 9 327 16  897 4 345 4 069 -
Økonomiske og administrative fag 31 768 77 10 331 15 353 6 007 -
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 72 937  556 36 274 18 596 17 511 -
Helse-, sosial- og idrettsfag 40 690 80 12 328 18 695 9 587 -
Primærnæringsfag 5 674 84 2 893 1 480 1 217 -
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 11 194  227 7 595 2 842  530 -
Uoppgitt fagfelt  137 262 5 540 9 798 9 247 3 042  109 635
             
Menn  255 368 59 665 67 291 39 468 25 949 62 995
Allmenne fag 72 254 55 394 16 417  396 47 -
Humanistiske og estetiske fag 7 473  105 1 690 3 420 2 258 -
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 3 875 44  349 2 720  762 -
Samfunnsfag og juridiske fag 3 629 10  408 1 683 1 528 -
Økonomiske og administrative fag 12 488 34 3 676 6 277 2 501 -
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 56 795  440 30 578 13 904 11 873 -
Helse-, sosial- og idrettsfag 10 174 17 2 087 3 670 4 400 -
Primærnæringsfag 3 769 65 2 066  964  674 -
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 5 767  148 3 635 1 634  350 -
Uoppgitt fagfelt 79 144 3 408 6 385 4 800 1 556 62 995
             
Kvinner  235 339 58 005 54 112 51 214 25 368 46 640
Allmenne fag 74 795 55 405 19 010  358 22 -
Humanistiske og estetiske fag 12 272  111 2 845 5 553 3 763 -
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 11 186 31  976 7 677 2 502 -
Samfunnsfag og juridiske fag 5 698 6  489 2 662 2 541 -
Økonomiske og administrative fag 19 280 43 6 655 9 076 3 506 -
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 16 142  116 5 696 4 692 5 638 -
Helse-, sosial- og idrettsfag 30 516 63 10 241 15 025 5 187 -
Primærnæringsfag 1 905 19  827  516  543 -
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 5 427 79 3 960 1 208  180 -
Uoppgitt fagfelt 58 118 2 132 3 413 4 447 1 486 46 640
1  Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
2  Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
3  Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Standardtegn i tabeller