Statistisk sentralbyrå

Utdanningsnivå i befolkningen

7 Innvandrere 16 år og over, etter utdanningsnivå og landbakgrunn
  I alt Ingen utdanning Grunnskolenivå Videregående skole-nivå1 Universitets- og høgskolenivå, kort2 Universitets- og høgskolenivå, lang3 Uoppgitt utdanning
I alt  490 707 8 585  117 670  121 403 90 682 51 317  101 050
Polen 58 430 57 5 535 20 861 6 397 5 486 20 094
Sverige 33 925  153 3 366 10 819 8 207 3 579 7 801
Tyskland 21 240 47 3 928 4 853 4 746 4 359 3 307
Irak 19 043  572 8 309 3 378 2 981  911 2 892
Litauen 18 626 64 2 670 3 321 3 995 1 375 7 201
Danmark 17 529 78 3 434 5 856 4 136 2 079 1 946
Somalia 17 102 1 445 8 276 2 485 1 018  215 3 663
Pakistan 17 046  863 7 057 3 268 2 086  741 3 031
Iran 13 864  373 3 837 3 625 3 063 1 478 1 488
Filippinene 13 613  125 2 527 2 590 4 645  887 2 839
Vietnam 12 936  609 4 949 3 629 1 751  696 1 302
Russland 12 893 31 3 430 2 442 2 416 3 038 1 536
Bosnia-Hercegovina 12 892  152 2 760 5 459 2 860  942  719
Storbritannia 12 441 45 1 646 2 647 4 484 1 781 1 838
Thailand 11 932  454 5 656 2 008 1 439  313 2 062
Tyrkia 10 310  429 5 054 2 259  857  345 1 366
Afghanistan 9 251  835 3 908 1 100  742  259 2 407
Kosovo 8 924 99 3 466 2 953 1 232  192  982
Sri Lanka 8 541  103 3 183 2 507 1 319  370 1 059
USA 7 187 16  658 1 317 2 144 1 838 1 214
India 7 081 70 1 321 1 042 2 059 1 097 1 492
Kina 6 717  113 1 290 1 084 1 443 1 237 1 550
Eritrea 6 443  253 2 964 1 235  628  167 1 196
Chile 5 983 69 1 585 2 144 1 248  370  567
Finland 5 934 22 1 061 1 580 1 761  752  758
Nederland 5 846 19  589 1 651 1 780 1 180  627
Latvia 5 485 28  423 1 116  796  439 2 683
Romania 5 460 16  569 1 483 1 009  831 1 552
Island 5 360 18  947 1 485 1 102  568 1 240
Marokko 4 899  340 1 856 1 013  624  116  950
Etiopia 4 405  115 1 532  893  634  379  852
Frankrike 4 003 13  231  494  798 1 328 1 139
Estland 3 103 18  274  608  479  208 1 516
Brasil 2 833 48  766  556  432  348  683
Ukraina 2 778 4  463  439  534  851  487
Bulgaria 2 747 9  299  668  530  465  776
Kroatia 2 666 30  717 1 142  442  148  187
Spania 2 637 20  483  404  381  494  855
Slovakia 2 560 18  113  924  235  273  997
Myanmar 2 404 54 1 595  206  238 59  252
Serbia 2 345 10  551  701  438  312  333
Makedonia 2 214 44  847  647  274 68  334
Ungarn 2 201 9  258  666  437  427  404
Italia 2 188 14  281  521  299  525  548
Det palestinske området 2 155 13  804  299  520  214  305
Libanon 1 582 23  605  348  251 89  266
Canada 1 494 6  147  279  424  351  287
Tsjekkia 1 488 9  101  462  281  328  307
Ghana 1 480 15  359  350  273  210  273
Kongo 1 393 14  658  302  238 74  107
Syria 1 359 23  528  257  206  112  233
Australia 1 245 3 92  182  439  227  302
Portugal 1 242 20  240  230  163  228  361
Sudan 1 240 43  437  185  188  106  281
Colombia 1 196 9  204  236  260  253  234
Sveits 1 130 2  102  336  322  236  132
Nigeria 1 099 26  184  222  222  192  253
Kenya 1 081 9  304  249  277 87  155
Algerie 1 065 19  334  240  175 84  213
Indonesia 1 018 4  218  186  245  166  199
Østerrike 1 015 5 98  311  210  235  156
Gambia 1 003 26  341  360  117 37  122
1  Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
2  Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
3  Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Standardtegn i tabeller