Statistisk sentralbyrå

Utdanningsnivå i befolkningen

6 Innvandrere 16 år og over, etter utdanningsnivå, kjønn og landgrupper
  I alt Ingen utdanning Grunnskolenivå Videregående skole-nivå1 Universitets- og høgskolenivå, kort2 Universitets- og høgskolenivå, lang3 Uoppgitt utdanning
I alt  490 707 8 585  117 670  121 403 90 682 51 317  101 050
Norden 63 594  279 9 072 19 980 15 358 7 036 11 869
Ikke EU-land i Øst-Europa 46 487  377 12 579 14 176 8 595 5 882 4 878
Vest-Europa utenom Norden og Tyrkia 54 300  196 7 917 11 996 13 823 10 882 9 486
EU-land i Øst-Europa  100 314  231 10 277 30 173 14 192 9 856 35 585
Asia med Tyrkia  148 219 4 876 52 960 29 346 25 861 10 355 24 821
Afrika 50 807 2 423 19 998 9 583 6 395 2 650 9 758
Sør- og Mellom-Amerika 16 562  176 3 928 4 250 3 274 2 170 2 764
Nord-Amerika 8 681 22  805 1 596 2 568 2 189 1 501
Oseania 1 743 5  134  303  616  297  388
               
Menn  255 368 2 998 59 665 67 291 39 468 25 949 59 997
Norden 31 639  185 4 713 10 049 5 518 3 690 7 484
Ikke EU-land i Øst-Europa 20 143  100 5 729 6 960 3 387 1 917 2 050
Vest-Europa utenom Norden og Tyrkia 31 374  146 4 779 6 906 7 104 6 260 6 179
EU-land i Øst-Europa 63 902  141 6 159 20 970 5 996 4 164 26 472
Asia med Tyrkia 68 727 1 542 25 495 14 336 10 851 5 804 10 699
Afrika 27 503  807 10 738 5 366 3 883 1 884 4 825
Sør- og Mellom-Amerika 6 915 61 1 628 1 869 1 281  906 1 170
Nord-Amerika 4 083 13  345  653 1 097 1 132  843
Oseania 1 082 3 79  182  351  192  275
               
Kvinner  235 339 5 587 58 005 54 112 51 214 25 368 41 053
Norden 31 955 94 4 359 9 931 9 840 3 346 4 385
Ikke EU-land i Øst-Europa 26 344  277 6 850 7 216 5 208 3 965 2 828
Vest-Europa utenom Norden og Tyrkia 22 926 50 3 138 5 090 6 719 4 622 3 307
EU-land i Øst-Europa 36 412 90 4 118 9 203 8 196 5 692 9 113
Asia med Tyrkia 79 492 3 334 27 465 15 010 15 010 4 551 14 122
Afrika 23 304 1 616 9 260 4 217 2 512  766 4 933
Sør- og Mellom-Amerika 9 647  115 2 300 2 381 1 993 1 264 1 594
Nord-Amerika 4 598 9  460  943 1 471 1 057  658
Oseania  661 2 55  121  265  105  113
1  Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
2  Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
3  Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Standardtegn i tabeller