Statistisk sentralbyrå

Utdanningsnivå i befolkningen

5 Personer 16 år og over, etter utdanningsnivå og bydel i Oslo. 2011
Nr. Bydel Personer Prosent1
I alt Grunnskolenivå Videregåendeskolenivå2 Universitets- og høgskolenivå Uoppgitt/ingen utdanning3 Grunnskolenivå Videregåendeskolenivå2 Universitets- og høgskolenivå
Oslo i alt  501 857  101 432  153 179  213 469 33 777 21,7 32,7 45,6
01 Gamle Oslo 36 763 8 122 10 050 15 191 3 400 24,3 30,1 45,5
02 Grünerløkka 41 819 7 475 11 183 19 416 3 745 19,6 29,4 51,0
03 Sagene 30 777 5 177 7 441 16 518 1 641 17,8 25,5 56,7
04 St. Hanshaugen 30 360 3 740 7 876 16 650 2 094 13,2 27,9 58,9
05 Frogner 47 224 5 173 13 186 25 612 3 253 11,8 30,0 58,2
06 Ullern 24 939 2 719 6 954 14 316  950 11,3 29,0 59,7
07 Vestre Aker 35 096 4 115 9 575 20 087 1 319 12,2 28,3 59,5
08 Nordre Aker 37 848 4 878 10 181 20 535 2 254 13,7 28,6 57,7
09 Bjerke 22 287 5 852 7 412 7 203 1 820 28,6 36,2 35,2
10 Grorud 20 940 7 206 7 553 4 686 1 495 37,1 38,8 24,1
11 Stovner 23 557 8 312 8 759 4 559 1 927 38,4 40,5 21,1
12 Alna 37 479 11 978 13 463 9 236 2 802 34,5 38,8 26,6
13 Østensjø 37 198 9 118 13 986 12 826 1 268 25,4 38,9 35,7
14 Nordstrand 37 572 6 811 13 632 16 044 1 085 18,7 37,4 44,0
15 Søndre Nordstrand 27 093 8 441 8 999 7 569 2 084 33,8 36,0 30,3
16 Sentrum 1 606  275  527  571  233 20,0 38,4 41,6
17 Marka 1 319  286  517  469 47 22,5 40,6 36,9
Uoppgitt 7 980 1 754 1 885 1 981 2 360 31,2 33,5 35,2
1  Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.
2  Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
3  Antall personer med uoppgitt eller ingen utdanning er korrigert 24.8.2012.

Standardtegn i tabeller