Statistisk sentralbyrå

Utdanningsnivå i befolkningen

4 Personer 16 år og over, etter alder, utdanningsnivå og fagfelt. 2011
Utdanningsnivå og fagfelt I alt Alder
I alt 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-49 år 50-59 år 60-66 år 67 år og eldre
                     
I alt 3 999 434  259 181  329 266  320 154  324 353  350 402  724 142  628 424  400 272  663 240
                     
Grunnskolenivå 1 108 171  220 563 94 041 65 402 56 872 50 983  143 792  140 630 87 065  248 823
                     
Videregående-skole-nivå1 1 638 641 30 928  163 766  104 411  107 167  136 460  304 190  287 378  205 999  298 342
Allmenne fag  436 363 23 165 75 942 22 775 22 203 24 146 55 630 54 938 61 841 95 723
Humanistiske og estetiske fag 57 510 1 721 10 631 7 078 5 587 4 035 6 896 8 051 4 648 8 863
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 2 811 - 84  128  175  217  478  624  456  649
Samfunnsfag og juridiske fag 8 704 1 700 5 317  812  201  243  293 81 30 27
Økonomiske og administrative fag  254 261 1 7 540 7 847 9 011 21 110 50 805 56 053 40 710 61 184
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag  504 142  835 36 088 40 352 42 201 55 679  122 439 96 298 51 933 58 317
Helse-, sosial- og idrettsfag  214 721 3 017 17 667 13 685 16 301 17 258 40 031 44 100 26 714 35 948
Primærnæringsfag 52 013  327 2 728 2 598 3 151 4 353 8 945 10 014 6 099 13 798
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 97 837  147 7 083 7 902 6 725 7 612 15 859 15 644 13 249 23 616
Annet 10 279 15  686 1 234 1 612 1 807 2 814 1 575  319  217
                     
Universitets- og høgskolenivå, kort2  838 283 11 54 137 95 725 95 738  105 345  187 950  142 446 76 177 80 754
Allmenne fag  763 - 71  157  137  140  152 63 30 13
Humanistiske og estetiske fag 80 727 9 4 866 9 208 8 581 11 829 18 169 14 549 6 838 6 678
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  197 658 - 6 769 15 582 17 955 23 926 41 128 38 403 26 114 27 781
Samfunnsfag og juridiske fag 47 261 1 8 411 10 635 5 553 5 343 8 003 5 185 2 458 1 672
Økonomiske og administrative fag  141 193 - 9 791 16 964 17 819 18 447 39 604 20 453 9 729 8 386
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag  126 805 - 10 165 14 743 14 507 13 024 24 963 21 832 12 352 15 219
Helse-, sosial- og idrettsfag  201 400 1 12 432 24 183 25 253 24 463 43 042 36 407 16 737 18 882
Primærnæringsfag 3 680 -  270  602  609  647 1 006  387 86 73
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 24 345 - 1 067 2 698 3 797 5 397 7 536 2 087  651 1 112
Annet 14 451 -  295  953 1 527 2 129 4 347 3 080 1 182  938
                     
Universitets- og høgskolenivå, lang3  286 669 - 1 638 31 177 43 667 42 008 66 927 46 330 26 654 28 268
Allmenne fag 69 - 1 - 7 13 30 10 3 5
Humanistiske og estetiske fag 34 495 -  107 2 822 4 889 5 290 7 268 5 456 4 318 4 345
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 11 942 - 51 1 336 1 413 1 486 2 273 2 364 1 582 1 437
Samfunnsfag og juridiske fag 51 710 -  213 6 215 8 028 7 961 13 296 7 633 4 730 3 634
Økonomiske og administrative fag 26 393 -  329 5 338 6 568 4 908 5 962 2 344  727  217
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 95 172 -  555 9 855 14 005 13 450 23 981 14 940 8 290 10 096
Helse-, sosial- og idrettsfag 48 749 -  313 4 711 7 207 6 820 9 616 9 143 5 110 5 829
Primærnæringsfag 7 643 - 16  359  632 1 026 1 832 1 750  745 1 283
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 6 179 - 19  190  241  293 1 603 2 008  754 1 071
Annet 4 317 - 34  351  677  761 1 066  682  395  351
                     
Uoppgitt  127 670 7 679 15 684 23 439 20 909 15 606 21 283 11 640 4 377 7 053
1  Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
2  Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
3  Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Standardtegn i tabeller