Statistisk sentralbyrå

Utdanningsnivå i befolkningen

3 Personer 16 år og over, etter utdanningsnivå, kjønn og alder. 2011. Prosent
Kjønn og alder I alt Høyeste fullførte utdanning1
Grunnskolenivå Videregående skole-nivå2 Universitets- og høgskolenivå, kort3 Universitets- og høgskolenivå, lang4
I alt 3 999 434 28,6 42,3 21,7 7,4
16-19 år  259 181 87,7 12,3 0,0 -
20-24 år  329 266 30,0 52,2 17,3 0,5
25-29 år  320 154 22,0 35,2 32,3 10,5
30-34 år  324 353 18,7 35,3 31,6 14,4
35-39 år  350 402 15,2 40,8 31,5 12,5
40-49 år  724 142 20,5 43,3 26,7 9,5
50-59 år  628 424 22,8 46,6 23,1 7,5
60-66 år  400 272 22,0 52,0 19,2 6,7
67 år og eldre  663 240 37,9 45,5 12,3 4,3
           
Menn 1 992 784 28,3 45,2 17,8 8,7
16-19 år  133 979 89,9 10,1 0,0 -
20-24 år  167 713 34,3 53,6 11,7 0,4
25-29 år  163 276 25,4 41,0 24,1 9,5
30-34 år  165 979 21,1 41,5 23,7 13,7
35-39 år  179 908 16,0 46,8 24,4 12,8
40-49 år  372 577 21,0 47,4 21,2 10,4
50-59 år  319 945 21,5 49,9 19,2 9,5
60-66 år  201 756 20,6 51,4 18,0 10,0
67 år og eldre  287 651 31,6 47,3 13,1 8,0
           
Kvinner 2 006 650 29,0 39,5 25,4 6,1
16-19 år  125 202 85,4 14,6 0,0 -
20-24 år  161 553 25,5 50,8 23,1 0,6
25-29 år  156 878 18,6 29,2 40,7 11,5
30-34 år  158 374 16,3 29,0 39,6 15,1
35-39 år  170 494 14,4 34,5 38,8 12,3
40-49 år  351 565 19,9 39,0 32,5 8,6
50-59 år  308 479 24,2 43,2 27,1 5,5
60-66 år  198 516 23,4 52,7 20,5 3,4
67 år og eldre  375 589 42,8 44,0 11,7 1,5
1  Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.
2  Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
3  Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
4  Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Standardtegn i tabeller