Statistisk sentralbyrå

Utdanningsnivå i befolkningen

1 Personer 16 år og over, etter utdanningsnivå, kjønn og bostedsfylke. 2011
Kjønn og hele landet/Bostedsfylke Personer Prosent1
I alt Grunnskolenivå Videregående skole-nivå2 Universitets- og høgskolenivå, kort3 Universitets- og høgskolenivå, lang4 Uoppgitt/-ingen utdanning Grunnskolenivå Videregående skole-nivå2 Universitets- og høgskolenivå, kort3 Universitets- og høgskolenivå, lang4
Begge kjønn                    
1985 3 279 598 1 478 520 1 327 579  330 384 90 379 52 736 45,8 41,1 10,2 2,8
1990 3 399 468 1 389 063 1 434 984  412 253  108 034 55 134 41,5 42,9 12,3 3,2
1995 3 474 251 1 244 929 1 523 225  519 721  131 933 54 443 36,4 44,5 15,2 3,9
2000 3 558 436 1 181 597 1 551 474  604 165  167 376 53 824 33,7 44,3 17,2 4,8
2005 3 675 868 1 123 571 1 570 077  699 717  205 976 76 527 31,2 43,6 19,4 5,7
2010 3 937 847 1 111 379 1 625 640  811 360  269 627  119 841 29,1 42,6 21,3 7,1
                     
2011 3 999 434 1 108 171 1 638 641  838 283  286 669  127 670 28,6 42,3 21,7 7,4
                     
Østfold  224 842 74 573 95 350 39 803 9 164 5 952 34,1 43,6 18,2 4,2
Akershus  435 785  109 200  170 239  100 407 41 253 14 686 25,9 40,4 23,8 9,8
Oslo  501 857  101 432  153 179  136 786 76 683 33 777 21,7 32,7 29,2 16,4
Hedmark  158 606 54 883 66 704 27 813 6 175 3 031 35,3 42,9 17,9 4,0
Oppland  153 593 48 699 68 738 27 124 6 071 2 961 32,3 45,6 18,0 4,0
Buskerud  213 475 63 217 90 493 42 021 11 405 6 339 30,5 43,7 20,3 5,5
Vestfold  190 971 53 574 83 946 39 164 9 544 4 743 28,8 45,1 21,0 5,1
Telemark  139 033 42 806 62 207 25 282 5 916 2 822 31,4 45,7 18,6 4,3
Aust-Agder 88 883 25 063 39 733 17 809 4 371 1 907 28,8 45,7 20,5 5,0
Vest-Agder  137 683 37 158 62 115 28 067 6 970 3 373 27,7 46,2 20,9 5,2
Rogaland  345 303 92 243  146 272 70 494 24 081 12 213 27,7 43,9 21,2 7,2
Hordaland  390 133  100 904  164 113 84 069 29 532 11 515 26,7 43,3 22,2 7,8
Sogn og Fjordane 86 317 23 366 40 893 16 455 3 597 2 006 27,7 48,5 19,5 4,3
Møre og Romsdal  205 717 60 154 92 800 39 390 8 104 5 269 30,0 46,3 19,7 4,0
Sør-Trøndelag  239 919 61 802 99 187 50 983 21 319 6 628 26,5 42,5 21,9 9,1
Nord-Trøndelag  106 333 31 132 49 280 20 107 4 112 1 702 29,8 47,1 19,2 3,9
Nordland  193 269 66 067 81 053 35 314 7 163 3 672 34,8 42,8 18,6 3,8
Troms  127 877 40 386 49 960 25 769 8 756 3 006 32,3 40,0 20,6 7,0
Finnmark 59 328 21 355 22 269 11 276 2 421 2 007 37,3 38,8 19,7 4,2
Uoppgitt  510  157  110  150 32 61 35,0 24,5 33,4 7,1
                     
Menn                    
1985 1 606 112  668 083  677 653  156 994 74 655 28 727 42,4 43,0 10,0 4,7
1990 1 665 359  625 971  732 135  191 898 84 917 30 438 38,3 44,8 11,7 5,2
1995 1 701 135  557 611  783 418  234 414 97 812 27 880 33,3 46,8 14,0 5,8
2000 1 746 270  540 425  799 796  263 748  115 417 26 884 31,4 46,5 15,3 6,7
2005 1 807 423  530 769  815 111  292 386  133 163 35 994 30,0 46,0 16,5 7,5
2010 1 956 835  541 295  857 139  332 068  160 181 66 152 28,6 45,3 17,6 8,5
                     
2011 1 992 784  542 704  867 452  342 236  167 476 72 916 28,3 45,2 17,8 8,7
                     
Østfold  110 980 35 868 49 879 16 130 5 710 3 393 33,3 46,4 15,0 5,3
Akershus  215 936 54 434 86 017 42 136 24 794 8 555 26,2 41,5 20,3 12,0
Oslo  247 486 50 610 76 690 60 152 41 572 18 462 22,1 33,5 26,3 18,2
Hedmark 78 053 27 050 35 139 10 495 3 714 1 655 35,4 46,0 13,7 4,9
Oppland 76 066 24 303 36 151 10 262 3 696 1 654 32,7 48,6 13,8 5,0
Buskerud  105 905 30 894 46 830 17 524 7 089 3 568 30,2 45,8 17,1 6,9
Vestfold 93 784 25 819 43 218 16 194 5 910 2 643 28,3 47,4 17,8 6,5
Telemark 68 571 20 386 33 140 9 812 3 703 1 530 30,4 49,4 14,6 5,5
Aust-Agder 44 291 11 863 21 473 7 093 2 772 1 090 27,5 49,7 16,4 6,4
Vest-Agder 68 431 17 953 32 995 11 267 4 423 1 793 26,9 49,5 16,9 6,6
Rogaland  174 879 44 657 80 119 28 276 14 569 7 258 26,6 47,8 16,9 8,7
Hordaland  195 695 48 354 89 010 34 640 16 841 6 850 25,6 47,1 18,3 8,9
Sogn og Fjordane 43 600 11 813 22 240 6 258 2 084 1 205 27,9 52,5 14,8 4,9
Møre og Romsdal  104 035 29 813 50 366 15 709 4 820 3 327 29,6 50,0 15,6 4,8
Sør-Trøndelag  120 440 29 776 52 986 20 658 13 046 3 974 25,6 45,5 17,7 11,2
Nord-Trøndelag 53 010 15 111 27 142 7 311 2 505  941 29,0 52,1 14,0 4,8
Nordland 96 665 32 193 44 142 13 996 4 249 2 085 34,0 46,7 14,8 4,5
Troms 64 335 20 203 27 576 10 098 4 764 1 694 32,3 44,0 16,1 7,6
Finnmark 30 455 11 563 12 307 4 150 1 204 1 231 39,6 42,1 14,2 4,1
Uoppgitt  167 41 32 75 11 8 25,8 20,1 47,2 6,9
                     
Kvinner                    
1985 1 673 486  810 437  649 926  173 390 15 724 24 009 49,1 39,4 10,5 1,0
1990 1 734 109  763 092  702 849  220 355 23 117 24 696 44,6 41,1 12,9 1,4
1995 1 773 116  687 318  739 807  285 307 34 121 26 563 39,4 42,4 16,3 2,0
2000 1 812 166  641 172  751 678  340 417 51 959 26 940 35,9 42,1 19,1 2,9
2005 1 868 445  592 802  754 966  407 331 72 813 40 533 32,4 41,3 22,3 4,0
2010 1 981 012  570 084  768 501  479 292  109 446 53 689 29,6 39,9 24,9 5,7
                     
2011 2 006 650  565 467  771 189  496 047  119 193 54 754 29,0 39,5 25,4 6,1
                     
Østfold  113 862 38 705 45 471 23 673 3 454 2 559 34,8 40,9 21,3 3,1
Akershus  219 849 54 766 84 222 58 271 16 459 6 131 25,6 39,4 27,3 7,7
Oslo  254 371 50 822 76 489 76 634 35 111 15 315 21,3 32,0 32,1 14,7
Hedmark 80 553 27 833 31 565 17 318 2 461 1 376 35,2 39,9 21,9 3,1
Oppland 77 527 24 396 32 587 16 862 2 375 1 307 32,0 42,8 22,1 3,1
Buskerud  107 570 32 323 43 663 24 497 4 316 2 771 30,8 41,7 23,4 4,1
Vestfold 97 187 27 755 40 728 22 970 3 634 2 100 29,2 42,8 24,2 3,8
Telemark 70 462 22 420 29 067 15 470 2 213 1 292 32,4 42,0 22,4 3,2
Aust-Agder 44 592 13 200 18 260 10 716 1 599  817 30,2 41,7 24,5 3,7
Vest-Agder 69 252 19 205 29 120 16 800 2 547 1 580 28,4 43,0 24,8 3,8
Rogaland  170 424 47 586 66 153 42 218 9 512 4 955 28,8 40,0 25,5 5,7
Hordaland  194 438 52 550 75 103 49 429 12 691 4 665 27,7 39,6 26,0 6,7
Sogn og Fjordane 42 717 11 553 18 653 10 197 1 513  801 27,6 44,5 24,3 3,6
Møre og Romsdal  101 682 30 341 42 434 23 681 3 284 1 942 30,4 42,5 23,7 3,3
Sør-Trøndelag  119 479 32 026 46 201 30 325 8 273 2 654 27,4 39,5 26,0 7,1
Nord-Trøndelag 53 323 16 021 22 138 12 796 1 607  761 30,5 42,1 24,3 3,1
Nordland 96 604 33 874 36 911 21 318 2 914 1 587 35,7 38,8 22,4 3,1
Troms 63 542 20 183 22 384 15 671 3 992 1 312 32,4 36,0 25,2 6,4
Finnmark 28 873 9 792 9 962 7 126 1 217  776 34,9 35,5 25,4 4,3
Uoppgitt  343  116 78 75 21 53 40,0 26,9 25,9 7,2
1  Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.
2  Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
3  Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
4  Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Standardtegn i tabeller