Statistisk sentralbyrå

Utdanningsnivå i befolkningen

5 Personer 16 år og over, etter utdanningsnivå og bydel i Oslo .2009
Nr. Bydel Personer Prosent1
I alt Grunnskolenivå Videregående skoles nivå2 Universitets- og høgskolenivå Uoppgitt/ingen utdanning Grunnskolenivå Videregående skoles nivå2 Universitets- og høgskolenivå
Oslo i alt  479 264 96 184  144 596  187 290 51 194 22,5 33,8 43,8
01 Gamle Oslo 34 754 7 524 8 995 13 318 4 917 25,2 30,1 44,6
02 Grünerløkka 38 766 7 105 9 810 16 538 5 313 21,2 29,3 49,4
03 Sagene 29 378 5 131 6 947 14 561 2 739 19,3 26,1 54,7
04 St. Hanshaugen 28 695 3 526 7 027 14 634 3 508 14,0 27,9 58,1
05 Frogner 45 316 4 977 12 534 22 062 5 743 12,6 31,7 55,8
06 Ullern 24 088 2 566 6 831 12 861 1 830 11,5 30,7 57,8
07 Vestre Aker 33 915 3 972 9 306 18 129 2 508 12,6 29,6 57,7
08 Nordre Aker 36 234 4 829 9 831 18 513 3 061 14,6 29,6 55,8
09 Bjerke 21 273 5 442 6 974 6 174 2 683 29,3 37,5 33,2
10 Grorud 20 390 6 800 7 153 3 992 2 445 37,9 39,9 22,2
11 Stovner 22 909 7 815 8 495 3 896 2 703 38,7 42,0 19,3
12 Alna 36 647 11 162 12 972 8 002 4 511 34,7 40,4 24,9
13 Østensjø 36 069 9 010 13 558 11 229 2 272 26,7 40,1 33,2
14 Nordstrand 36 639 6 746 13 343 14 402 2 148 19,6 38,7 41,8
15 Søndre Nordstrand 26 397 7 914 8 570 6 711 3 202 34,1 36,9 28,9
16 Sentrum 1 575  257  436  507  375 21,4 36,3 42,3
17 Marka 1 293  297  506  413 77 24,4 41,6 34,0
Uoppgitt 4 926 1 111 1 308 1 348 1 159 29,5 34,7 35,8
1  Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.
2  Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.

Standardtegn i tabeller