Statistisk sentralbyrå

Utdanningsnivå i befolkningen

4 Personer 16 år og over, etter alder, kjønn og utdanningsnivå og fagfelt. 2009
Kjønn og utdanning (nivå og fagfelt) I alt Alder
16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-66 år 67 år og eldre
Begge kjønn 3 877 727  257 629  303 651  304 611  674 957  699 747  613 952  389 572  633 608
                   
Grunnskolenivå 1 097 508  219 522 87 974 58 401  103 021  151 529  128 789 91 116  257 156
7-årig folkeskole  230 593 - - - - 53 11 183 25 147  194 210
Ungdomsskole  640 578  217 506 84 645 51 834 82 909  129 561 67 602 5 586  935
Annet  226 337 2 016 3 329 6 567 20 112 21 915 50 004 60 383 62 011
                   
Videregående, grunnopplæring  560 514 - 2 4 29 311 51 641  144 196  128 465  206 895
Allmenne fag  146 417 - - 3  801 1 199 27 707 45 317 71 390
Humanistiske og estetiske fag 18 374 - - - 1 499 2 220 5 806 2 996 5 853
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  976 - - - 34  130  283  230  299
Samfunnsfag og juridiske fag 62 - - - 30 19 9 3 1
Økonomiske og administrative fag  127 777 - 1 - 4 581 11 399 36 797 28 672 46 327
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag  111 616 - 1 - 12 637 15 629 36 494 21 370 25 485
Helse-, sosial- og idrettsfag 95 510 - - - 7 034 14 633 24 351 17 767 31 725
Primærnæringsfag 31 776 - - - 1 306 4 954 6 939 5 424 13 153
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 27 756 - - - 1 292 1 348 5 777 6 679 12 660
Annet  250 - - 1 97  110 33 7 2
                   
Videregående, avsluttende opplæring  919 052 30 452  146 116 92 504  197 004  207 348  125 550 60 403 59 675
Allmenne fag  264 388 22 938 60 179 22 743 43 516 51 195 30 342 14 782 18 693
Humanistiske og estetiske fag 35 755 1 888 11 312 6 408 6 317 3 508 2 342 1 258 2 722
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 1 221 - 1 6  191  242  329  179  273
Samfunnsfag og juridiske fag 5 484 1 513 3 607  129 88 96 27 11 13
Økonomiske og administrative fag  105 565 31 13 984 6 386 27 514 31 295 15 059 6 748 4 548
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag  322 384  665 32 986 34 772 75 868 82 612 46 712 23 947 24 822
Helse-, sosial- og idrettsfag  111 358 2 912 17 003 14 515 26 283 22 940 19 527 6 399 1 779
Primærnæringsfag 19 417  353 2 650 2 512 6 207 3 770 2 698  789  438
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 52 184  145 4 357 4 956 10 640 11 355 8 236 6 182 6 313
Annet 1 296 7 37 77  380  335  278  108 74
                   
Påbygging til videregående opplæring 98 545 36 5 147 6 427 19 384 27 612 21 249 9 233 9 457
Allmenne fag 12 932 27 1 095  860 3 047 4 703 2 648  475 77
Humanistiske og estetiske fag 3 257 6 1 081  703  687  386  262  111 21
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 39 - - 3 7 8 7 10 4
Samfunnsfag og juridiske fag  665 2  249  118  158  105 13 16 4
Økonomiske og administrative fag 28 863 -  406  678 3 819 7 477 7 100 4 685 4 698
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 39 097 1  454 1 942 9 923 13 422 8 785 2 577 1 993
Helse-, sosial- og idrettsfag  887 - 26 95  245  282  180 47 12
Primærnæringsfag  125 - 11 20 14 30 45 3 2
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 12 384 - 1 803 1 965 1 393 1 113 2 159 1 305 2 646
Annet  296 - 22 43 91 86 50 4 -
                   
Universitets- og høgskolenivå, lavere nivå  763 304 5 45 266 86 585  189 492  169 248  134 393 69 873 68 442
Allmenne fag  235 - 9 21 94 66 24 15 6
Humanistiske og estetiske fag 75 987 4 4 459 8 631 20 775 16 580 14 055 5 931 5 552
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  186 497 - 5 915 14 427 42 703 36 619 39 251 24 830 22 752
Samfunnsfag og juridiske fag 42 258 - 7 393 9 479 9 994 7 112 4 870 2 073 1 337
Økonomiske og administrative fag  126 792 1 7 904 15 515 33 959 35 759 17 853 8 690 7 111
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag  111 766 - 8 301 12 844 22 523 22 866 20 030 12 208 12 994
Helse-, sosial- og idrettsfag  185 707 - 10 616 23 098 46 241 40 427 33 945 14 457 16 923
Primærnæringsfag 2 482 -  204  396  926  619  223 57 57
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 20 750 -  393 1 957 9 437 5 703 1 667  607  986
Annet 10 830 - 72  217 2 840 3 497 2 475 1 005  724
                   
Universitets- og høgskolenivå, høyere nivå  239 573 -  968 22 952 69 565 55 558 42 363 24 685 23 482
Allmenne fag 71 - 1 2 24 31 7 4 2
Humanistiske og estetiske fag 29 262 - 60 2 189 8 376 5 630 5 440 4 149 3 418
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 8 596 - 28  559 1 795 1 496 2 197 1 406 1 115
Samfunnsfag og juridiske fag 45 681 -  157 5 039 14 704 11 246 7 383 4 162 2 990
Økonomiske og administrative fag 18 172 -  153 3 721 8 016 3 989 1 674  502  117
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 80 228 -  270 7 263 22 243 20 563 13 319 8 016 8 554
Helse-, sosial- og idrettsfag 42 419 -  281 3 679 11 796 8 446 8 613 4 631 4 973
Primærnæringsfag 6 919 - 11  278 1 505 1 703 1 553  714 1 155
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 5 887 - 6  134  489 1 865 1 713  768  912
Annet 2 338 - 1 88  617  589  464  333  246
                   
Uoppgitt  199 231 7 614 18 178 37 738 67 180 36 811 17 412 5 797 8 501
                   
Menn 1 923 929  132 564  154 894  154 605  344 426  359 590  312 026  196 069  269 755
                   
Grunnskolenivå  532 163  115 785 52 389 34 753 56 537 77 398 61 271 42 279 91 751
7-årig folkeskole 90 576 - - - - 25 5 707 14 023 70 821
Ungdomsskole  344 295  114 735 50 542 31 220 46 665 66 015 32 284 2 526  308
Annet 97 292 1 050 1 847 3 533 9 872 11 358 23 280 25 730 20 622
                   
Videregående, grunnopplæring  230 454 - 1 3 15 132 22 534 63 443 52 597 76 744
Allmenne fag 42 514 - - 2  354  548 9 369 14 711 17 530
Humanistiske og estetiske fag 1 865 - - -  328  347  527  271  392
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  609 - - - 12 79  210  143  165
Samfunnsfag og juridiske fag 34 - - - 15 11 6 2 -
Økonomiske og administrative fag 35 406 - 1 - 1 874 2 836 9 799 8 023 12 873
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag  100 158 - - - 10 431 13 033 33 595 19 694 23 405
Helse-, sosial- og idrettsfag 2 875 - - -  558 1 208  611  270  228
Primærnæringsfag 28 418 - - -  982 3 931 6 032 5 050 12 423
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 18 401 - - -  507  469 3 272 4 427 9 726
Annet  174 - - 1 71 72 22 6 2
                   
Videregående, avsluttende opplæring  528 868 12 528 74 995 53 197  112 415  118 472 76 168 40 318 40 775
Allmenne fag  117 841 9 029 25 855 11 193 20 639 22 081 14 139 7 320 7 585
Humanistiske og estetiske fag 10 160  535 2 499 1 670 1 717  964  822  581 1 372
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  332 - - 3 51 71 77 61 69
Samfunnsfag og juridiske fag 2 644  735 1 703 71 51 58 16 5 5
Økonomiske og administrative fag 45 259 11 7 341 3 458 9 516 9 729 7 804 4 316 3 084
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag  291 694  638 29 821 31 357 66 749 73 333 43 302 22 603 23 891
Helse-, sosial- og idrettsfag 17 001 1 459 5 197 2 500 3 684 2 385 1 299  342  135
Primærnæringsfag 13 236  115 1 215 1 493 4 237 2 748 2 283  728  417
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 29 824 2 1 343 1 397 5 494 6 875 6 251 4 291 4 171
Annet  877 4 21 55  277  228  175 71 46
                   
Påbygging til videregående opplæring 65 719 31 3 442 4 852 13 490 17 904 14 247 5 515 6 238
Allmenne fag 7 986 25  887  721 2 020 2 598 1 498  198 39
Humanistiske og estetiske fag 1 084 3  322  201  181  135  159 70 13
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 28 - - 1 4 5 4 10 4
Samfunnsfag og juridiske fag  429 2  158 72  107 69 7 10 4
Økonomiske og administrative fag 7 481 - 86  153  708 1 594 2 006 1 387 1 547
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 36 912 1  425 1 825 9 144 12 546 8 451 2 536 1 984
Helse-, sosial- og idrettsfag  102 - 1 8 30 39 22 - 2
Primærnæringsfag  104 - 10 11 11 25 42 3 2
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 11 431 - 1 539 1 830 1 242  853 2 026 1 298 2 643
Annet  162 - 14 30 43 40 32 3 -
                   
Universitets- og høgskolenivå, lavere nivå  312 859 1 15 570 32 750 73 682 68 313 57 622 33 486 31 435
Allmenne fag  167 - 6 14 62 52 20 11 2
Humanistiske og estetiske fag 30 177 1 1 452 3 237 8 610 6 620 6 165 2 269 1 823
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 53 907 - 1 018 3 358 9 833 8 988 11 989 9 594 9 127
Samfunnsfag og juridiske fag 18 904 - 2 391 3 982 4 509 3 294 2 655 1 186  887
Økonomiske og administrative fag 68 149 - 3 477 7 338 16 687 18 416 10 958 6 117 5 156
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 92 201 - 5 411 9 590 17 404 17 942 17 997 11 508 12 349
Helse-, sosial- og idrettsfag 25 863 - 1 474 3 579 7 319 6 082 5 013 1 676  720
Primærnæringsfag 1 618 - 74  204  603  467  167 50 53
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 16 621 -  238 1 343 7 459 4 699 1 415  534  933
Annet 5 252 - 29  105 1 196 1 753 1 243  541  385
                   
Universitets- og høgskolenivå, høyere nivå  146 552 -  414 10 774 36 066 32 430 28 653 18 922 19 293
Allmenne fag 48 - 1 - 16 20 6 3 2
Humanistiske og estetiske fag 14 110 - 11  813 3 299 2 375 2 900 2 484 2 228
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 2 679 - 4 90  332  336  641  611  665
Samfunnsfag og juridiske fag 23 490 - 42 1 792 6 189 5 317 4 653 3 143 2 354
Økonomiske og administrative fag 10 823 - 82 1 942 4 722 2 568 1 034  373  102
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 61 584 -  166 4 675 15 219 14 842 11 267 7 388 8 027
Helse-, sosial- og idrettsfag 21 955 -  103 1 187 4 791 3 839 4 987 3 318 3 730
Primærnæringsfag 4 889 - 5  118  754 1 014 1 216  658 1 124
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 5 513 - - 97  389 1 736 1 666  739  886
Annet 1 461 - - 60  355  383  283  205  175
                   
Uoppgitt  107 314 4 219 8 083 18 276 37 104 22 539 10 622 2 952 3 519
                   
Kvinner 1 953 798  125 065  148 757  150 006  330 531  340 157  301 926  193 503  363 853
                   
Grunnskolenivå  565 345  103 737 35 585 23 648 46 484 74 131 67 518 48 837  165 405
7-årig folkeskole  140 017 - - - - 28 5 476 11 124  123 389
Ungdomsskole  296 283  102 771 34 103 20 614 36 244 63 546 35 318 3 060  627
Annet  129 045  966 1 482 3 034 10 240 10 557 26 724 34 653 41 389
                   
Videregående, grunnopplæring  330 060 - 1 1 14 179 29 107 80 753 75 868  130 151
Allmenne fag  103 903 - - 1  447  651 18 338 30 606 53 860
Humanistiske og estetiske fag 16 509 - - - 1 171 1 873 5 279 2 725 5 461
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  367 - - - 22 51 73 87  134
Samfunnsfag og juridiske fag 28 - - - 15 8 3 1 1
Økonomiske og administrative fag 92 371 - - - 2 707 8 563 26 998 20 649 33 454
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 11 458 - 1 - 2 206 2 596 2 899 1 676 2 080
Helse-, sosial- og idrettsfag 92 635 - - - 6 476 13 425 23 740 17 497 31 497
Primærnæringsfag 3 358 - - -  324 1 023  907  374  730
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 9 355 - - -  785  879 2 505 2 252 2 934
Annet 76 - - - 26 38 11 1 -
                   
Videregående, avsluttende opplæring  390 184 17 924 71 121 39 307 84 589 88 876 49 382 20 085 18 900
Allmenne fag  146 547 13 909 34 324 11 550 22 877 29 114 16 203 7 462 11 108
Humanistiske og estetiske fag 25 595 1 353 8 813 4 738 4 600 2 544 1 520  677 1 350
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  889 - 1 3  140  171  252  118  204
Samfunnsfag og juridiske fag 2 840  778 1 904 58 37 38 11 6 8
Økonomiske og administrative fag 60 306 20 6 643 2 928 17 998 21 566 7 255 2 432 1 464
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 30 690 27 3 165 3 415 9 119 9 279 3 410 1 344  931
Helse-, sosial- og idrettsfag 94 357 1 453 11 806 12 015 22 599 20 555 18 228 6 057 1 644
Primærnæringsfag 6 181  238 1 435 1 019 1 970 1 022  415 61 21
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 22 360  143 3 014 3 559 5 146 4 480 1 985 1 891 2 142
Annet  419 3 16 22  103  107  103 37 28
                   
Påbygging til videregående opplæring 32 826 5 1 705 1 575 5 894 9 708 7 002 3 718 3 219
Allmenne fag 4 946 2  208  139 1 027 2 105 1 150  277 38
Humanistiske og estetiske fag 2 173 3  759  502  506  251  103 41 8
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 11 - - 2 3 3 3 - -
Samfunnsfag og juridiske fag  236 - 91 46 51 36 6 6 -
Økonomiske og administrative fag 21 382 -  320  525 3 111 5 883 5 094 3 298 3 151
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 2 185 - 29  117  779  876  334 41 9
Helse-, sosial- og idrettsfag  785 - 25 87  215  243  158 47 10
Primærnæringsfag 21 - 1 9 3 5 3 - -
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag  953 -  264  135  151  260  133 7 3
Annet  134 - 8 13 48 46 18 1 -
                   
Universitets- og høgskolenivå, lavere nivå  450 445 4 29 696 53 835  115 810  100 935 76 771 36 387 37 007
Allmenne fag 68 - 3 7 32 14 4 4 4
Humanistiske og estetiske fag 45 810 3 3 007 5 394 12 165 9 960 7 890 3 662 3 729
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  132 590 - 4 897 11 069 32 870 27 631 27 262 15 236 13 625
Samfunnsfag og juridiske fag 23 354 - 5 002 5 497 5 485 3 818 2 215  887  450
Økonomiske og administrative fag 58 643 1 4 427 8 177 17 272 17 343 6 895 2 573 1 955
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 19 565 - 2 890 3 254 5 119 4 924 2 033  700  645
Helse-, sosial- og idrettsfag  159 844 - 9 142 19 519 38 922 34 345 28 932 12 781 16 203
Primærnæringsfag  864 -  130  192  323  152 56 7 4
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 4 129 -  155  614 1 978 1 004  252 73 53
Annet 5 578 - 43  112 1 644 1 744 1 232  464  339
                   
Universitets- og høgskolenivå, høyere nivå 93 021 -  554 12 178 33 499 23 128 13 710 5 763 4 189
Allmenne fag 23 - - 2 8 11 1 1 -
Humanistiske og estetiske fag 15 152 - 49 1 376 5 077 3 255 2 540 1 665 1 190
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 5 917 - 24  469 1 463 1 160 1 556  795  450
Samfunnsfag og juridiske fag 22 191 -  115 3 247 8 515 5 929 2 730 1 019  636
Økonomiske og administrative fag 7 349 - 71 1 779 3 294 1 421  640  129 15
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 18 644 -  104 2 588 7 024 5 721 2 052  628  527
Helse-, sosial- og idrettsfag 20 464 -  178 2 492 7 005 4 607 3 626 1 313 1 243
Primærnæringsfag 2 030 - 6  160  751  689  337 56 31
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag  374 - 6 37  100  129 47 29 26
Annet  877 - 1 28  262  206  181  128 71
                   
Uoppgitt 91 917 3 395 10 095 19 462 30 076 14 272 6 790 2 845 4 982

Standardtegn i tabeller