Statistisk sentralbyrå

Utdanningsnivå i befolkningen

3 Personer 16 år og over, etter utdanningsnivå, kjønn og alder. 2009. Prosent
Kjønn og alder I alt Høyeste fullførte utdanning1
Grunnskolenivå Videregående skoles nivå2 Universitets- og høgskolenivå, kort3 Universitets- og høgskolenivå, lang4
I alt 3 877 727 29,8 42,9 20,8 6,5
16-19 år  257 629 87,8 12,2 0,0 -
20-24 år  303 651 30,8 53,0 15,9 0,3
25-29 år  304 611 21,9 37,1 32,4 8,6
30-39 år  674 957 17,0 40,4 31,2 11,4
40-49 år  699 747 22,9 43,2 25,5 8,4
50-59 år  613 952 21,6 48,8 22,5 7,1
60-66 år  389 572 23,7 51,6 18,2 6,4
67 år og eldre  633 608 41,1 44,2 10,9 3,8
           
Menn 1 923 929 29,3 45,4 17,2 8,1
16-19 år  132 564 90,2 9,8 0,0 -
20-24 år  154 894 35,7 53,4 10,6 0,3
25-29 år  154 605 25,5 42,6 24,0 7,9
30-39 år  344 426 18,4 45,9 24,0 11,7
40-49 år  359 590 23,0 47,1 20,3 9,6
50-59 år  312 026 20,3 51,0 19,1 9,5
60-66 år  196 069 21,9 51,0 17,3 9,8
67 år og eldre  269 755 34,5 46,5 11,8 7,2
           
Kvinner 1 953 798 30,4 40,4 24,2 5,0
16-19 år  125 065 85,3 14,7 0,0 -
20-24 år  148 757 25,7 52,5 21,4 0,4
25-29 år  150 006 18,1 31,3 41,2 9,3
30-39 år  330 531 15,5 34,8 38,5 11,1
40-49 år  340 157 22,7 39,2 31,0 7,1
50-59 år  301 926 22,9 46,5 26,0 4,6
60-66 år  193 503 25,6 52,3 19,1 3,0
67 år og eldre  363 853 46,1 42,4 10,3 1,2
1  Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.
2  Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
3  Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
4  Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Standardtegn i tabeller