Statistisk sentralbyrå

Utdanningsnivå i befolkningen

1 Personer 16 år og over, etter utdanningsnivå, kjønn og bostedsfylke. 2009
Kjønn og hele landet/Bostedsfylke Personer Prosent1
I alt Grunnskolenivå Videregående skoles nivå2 Universitets- og høgskolenivå, kort3 Universitets- og høgskolenivå, lang4 Uoppgitt/-ingen utdanning Grunnskolenivå Videregående skoles nivå2 Universitets- og høgskolenivå, kort3 Universitets- og høgskolenivå, lang4
Begge kjønn                    
1985 3 279 601 1 478 022 1 327 283  330 223 90 325 53 748 45,8 41,1 10,2 2,8
1990 3 399 471 1 390 753 1 435 090  408 538  107 008 58 082 41,6 42,9 12,2 3,2
1995 3 474 252 1 248 309 1 520 645  513 286  129 770 62 242 36,6 44,6 15,0 3,8
2000 3 558 435 1 185 510 1 543 656  594 561  163 518 71 190 34,0 44,3 17,0 4,7
2005 3 675 877 1 117 168 1 560 549  692 641  201 664  103 855 31,3 43,7 19,4 5,6
2006 3 716 610 1 118 834 1 552 069  701 494  205 914  138 299 31,3 43,4 19,6 5,8
2007 3 766 501 1 112 401 1 563 232  728 414  221 005  141 449 30,7 43,1 20,1 6,1
2008 3 827 770 1 103 997 1 570 938  745 901  230 376  176 558 30,2 43,0 20,4 6,3
                     
2009 3 877 727 1 097 508 1 578 111  763 304  239 573  199 231 29,8 42,9 20,8 6,5
                     
Østfold  218 317 73 157 91 975 36 293 7 831 9 061 35,0 44,0 17,3 3,7
Akershus  418 022  106 241  162 397 90 932 35 650 22 802 26,9 41,1 23,0 9,0
Oslo  479 264 96 184  144 596  123 357 63 933 51 194 22,5 33,8 28,8 14,9
Hedmark  156 240 55 784 64 950 25 627 5 366 4 513 36,8 42,8 16,9 3,5
Oppland  151 205 49 187 67 125 25 049 5 254 4 590 33,5 45,8 17,1 3,6
Buskerud  206 638 62 426 86 794 37 671 9 345 10 402 31,8 44,2 19,2 4,8
Vestfold  185 860 52 847 81 253 35 767 8 019 7 974 29,7 45,7 20,1 4,5
Telemark  136 846 43 099 60 881 23 353 5 180 4 333 32,5 45,9 17,6 3,9
Aust-Agder 86 333 24 833 38 443 16 286 3 651 3 120 29,8 46,2 19,6 4,4
Vest-Agder  133 847 36 659 60 030 25 903 5 850 5 405 28,5 46,7 20,2 4,6
Rogaland  331 991 90 263  139 120 62 689 18 364 21 555 29,1 44,8 20,2 5,9
Hordaland  377 236  100 330  157 386 76 970 24 578 17 972 27,9 43,8 21,4 6,8
Sogn og Fjordane 84 788 23 715 39 638 15 117 2 940 3 378 29,1 48,7 18,6 3,6
Møre og Romsdal  200 007 60 401 89 343 35 676 6 506 8 081 31,5 46,6 18,6 3,4
Sør-Trøndelag  232 669 62 015 96 194 46 751 18 064 9 645 27,8 43,1 21,0 8,1
Nord-Trøndelag  104 478 31 414 48 253 18 560 3 587 2 664 30,9 47,4 18,2 3,5
Nordland  190 353 66 778 79 434 32 717 5 996 5 428 36,1 43,0 17,7 3,2
Troms  125 214 40 659 48 686 23 991 7 493 4 385 33,7 40,3 19,9 6,2
Finnmark 57 984 21 386 21 523 10 451 1 938 2 686 38,7 38,9 18,9 3,5
Uoppgitt  435  130 90  144 28 43 33,2 23,0 36,7 7,1
                     
Menn                    
1985 1 606 120  667 844  677 479  156 900 74 614 29 283 42,4 43,0 10,0 4,7
1990 1 665 368  625 741  732 260  191 503 84 285 31 579 38,3 44,8 11,7 5,2
1995 1 701 143  558 233  782 069  232 948 96 539 31 354 33,4 46,8 14,0 5,8
2000 1 746 272  540 797  795 521  260 803  113 149 36 002 31,6 46,5 15,2 6,6
2005 1 807 423  528 166  809 900  289 200  131 196 48 961 30,0 46,1 16,4 7,5
2006 1 830 628  531 395  806 882  292 249  132 184 67 918 30,1 45,8 16,6 7,5
2007 1 860 811  533 309  813 589  301 244  139 176 73 493 29,8 45,5 16,9 7,8
2008 1 897 389  532 923  818 949  307 225  142 933 95 359 29,6 45,4 17,0 7,9
                     
2009 1 923 929  532 163  825 041  312 859  146 552  107 314 29,3 45,4 17,2 8,1
                     
Østfold  107 179 34 848 47 529 14 885 5 157 4 760 34,0 46,4 14,5 5,0
Akershus  206 053 52 526 80 626 38 264 22 416 12 221 27,1 41,6 19,7 11,6
Oslo  234 873 47 362 70 832 53 992 35 586 27 101 22,8 34,1 26,0 17,1
Hedmark 76 733 27 200 34 027 9 759 3 414 2 333 36,6 45,7 13,1 4,6
Oppland 74 696 24 446 34 917 9 496 3 421 2 416 33,8 48,3 13,1 4,7
Buskerud  101 963 30 196 44 248 15 843 6 210 5 466 31,3 45,9 16,4 6,4
Vestfold 90 894 25 186 41 289 14 927 5 270 4 222 29,1 47,6 17,2 6,1
Telemark 67 220 20 318 32 159 9 125 3 414 2 204 31,3 49,5 14,0 5,3
Aust-Agder 42 927 11 710 20 592 6 531 2 468 1 626 28,4 49,9 15,8 6,0
Vest-Agder 66 397 17 569 31 618 10 527 3 915 2 768 27,6 49,7 16,5 6,2
Rogaland  167 517 43 125 75 102 25 041 11 788 12 461 27,8 48,4 16,1 7,6
Hordaland  188 388 47 602 84 253 31 844 14 652 10 037 26,7 47,2 17,9 8,2
Sogn og Fjordane 42 757 11 888 21 370 5 760 1 841 1 898 29,1 52,3 14,1 4,5
Møre og Romsdal  100 309 29 581 47 781 14 381 4 168 4 398 30,8 49,8 15,0 4,3
Sør-Trøndelag  116 321 29 514 50 860 19 063 11 489 5 395 26,6 45,9 17,2 10,4
Nord-Trøndelag 52 120 15 179 26 297 6 819 2 313 1 512 30,0 52,0 13,5 4,6
Nordland 94 996 32 362 42 969 13 157 3 779 2 729 35,1 46,6 14,3 4,1
Troms 62 823 20 034 26 679 9 521 4 224 2 365 33,1 44,1 15,7 7,0
Finnmark 29 606 11 477 11 865 3 852 1 019 1 393 40,7 42,1 13,7 3,6
Uoppgitt  157 40 28 72 8 9 27,0 18,9 48,6 5,4
                     
Kvinner                    
1985 1 673 481  810 178  649 804  173 323 15 711 24 465 49,1 39,4 10,5 1,0
1990 1 734 103  765 012  702 830  217 035 22 723 26 503 44,8 41,2 12,7 1,3
1995 1 773 109  690 076  738 576  280 338 33 231 30 888 39,6 42,4 16,1 1,9
2000 1 812 163  644 713  748 135  333 758 50 369 35 188 36,3 42,1 18,8 2,8
2005 1 868 450  589 002  750 649  403 441 70 468 54 890 32,5 41,4 22,2 3,9
2006 1 885 982  587 439  745 187  409 245 73 730 70 381 32,4 41,0 22,5 4,1
2007 1 905 683  579 092  749 643  427 170 81 829 67 949 31,5 40,8 23,2 4,5
2008 1 930 371  571 074  751 989  438 676 87 443 81 189 30,9 40,7 23,7 4,7
                     
2009 1 953 798  565 345  753 070  450 445 93 021 91 917 30,4 40,4 24,2 5,0
                     
Østfold  111 138 38 309 44 446 21 408 2 674 4 301 35,9 41,6 20,0 2,5
Akershus  211 969 53 715 81 771 52 668 13 234 10 581 26,7 40,6 26,2 6,6
Oslo  244 391 48 822 73 764 69 365 28 347 24 093 22,2 33,5 31,5 12,9
Hedmark 79 507 28 584 30 923 15 868 1 952 2 180 37,0 40,0 20,5 2,5
Oppland 76 509 24 741 32 208 15 553 1 833 2 174 33,3 43,3 20,9 2,5
Buskerud  104 675 32 230 42 546 21 828 3 135 4 936 32,3 42,7 21,9 3,1
Vestfold 94 966 27 661 39 964 20 840 2 749 3 752 30,3 43,8 22,8 3,0
Telemark 69 626 22 781 28 722 14 228 1 766 2 129 33,8 42,6 21,1 2,6
Aust-Agder 43 406 13 123 17 851 9 755 1 183 1 494 31,3 42,6 23,3 2,8
Vest-Agder 67 450 19 090 28 412 15 376 1 935 2 637 29,5 43,8 23,7 3,0
Rogaland  164 474 47 138 64 018 37 648 6 576 9 094 30,3 41,2 24,2 4,2
Hordaland  188 848 52 728 73 133 45 126 9 926 7 935 29,1 40,4 24,9 5,5
Sogn og Fjordane 42 031 11 827 18 268 9 357 1 099 1 480 29,2 45,0 23,1 2,7
Møre og Romsdal 99 698 30 820 41 562 21 295 2 338 3 683 32,1 43,3 22,2 2,4
Sør-Trøndelag  116 348 32 501 45 334 27 688 6 575 4 250 29,0 40,4 24,7 5,9
Nord-Trøndelag 52 358 16 235 21 956 11 741 1 274 1 152 31,7 42,9 22,9 2,5
Nordland 95 357 34 416 36 465 19 560 2 217 2 699 37,1 39,4 21,1 2,4
Troms 62 391 20 625 22 007 14 470 3 269 2 020 34,2 36,5 24,0 5,4
Finnmark 28 378 9 909 9 658 6 599  919 1 293 36,6 35,7 24,4 3,4
Uoppgitt  278 90 62 72 20 34 36,9 25,4 29,5 8,2
1  Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.
2  Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
3  Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
4  Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Standardtegn i tabeller