Statistisk sentralbyrå

Utdanningsnivå i befolkningen

1 Personer 16 år og over, etter utdanningsnivå, kjønn og bostedsfylke. 2008
Kjønn og hele landet/Bostedsfylke Personer Prosent1
I alt Grunnskolenivå Videregående skole-nivå2 Universitets- og høgskolenivå, kort3 Universitets- og høgskolenivå, lang4 Uoppgitt/-ingen utdanning Grunnskolenivå Videregående skole-nivå2 Universitets- og høgskolenivå, kort3 Universitets- og høgskolenivå, lang4
Begge kjønn                    
1985 3 279 599 1 480 132 1 327 687  327 168 89 598 55 014 45,9 41,2 10,1 2,8
1990 3 399 471 1 390 753 1 435 090  408 538  107 008 58 082 41,6 42,9 12,2 3,2
1995 3 474 252 1 248 309 1 520 645  513 286  129 770 62 242 36,6 44,6 15,0 3,8
2000 3 558 435 1 185 510 1 543 656  594 561  163 518 71 190 34,0 44,3 17,0 4,7
2005 3 675 874 1 121 510 1 552 847  682 274  197 485  121 758 31,6 43,7 19,2 5,6
2006 3 716 610 1 118 834 1 552 069  701 494  205 914  138 299 31,3 43,4 19,6 5,8
2007 3 766 505 1 114 926 1 554 405  717 983  215 321  163 870 30,9 43,1 19,9 6,0
                     
2008 3 827 774 1 093 471 1 581 204  742 537  233 835  176 727 29,9 43,3 20,3 6,4
                     
Østfold  215 931 72 582 92 193 35 328 7 772 8 056 34,9 44,4 17,0 3,7
Akershus  411 119  105 530  161 457 88 669 34 872 20 591 27,0 41,3 22,7 8,9
Oslo  471 166 96 124  145 358  120 614 61 605 47 465 22,7 34,3 28,5 14,5
Hedmark  155 476 55 903 65 263 24 984 5 298 4 028 36,9 43,1 16,5 3,5
Oppland  150 072 49 082 67 470 24 335 5 133 4 052 33,6 46,2 16,7 3,5
Buskerud  204 284 62 108 87 207 36 592 9 173 9 204 31,8 44,7 18,8 4,7
Vestfold  184 016 52 621 81 492 34 852 7 876 7 175 29,8 46,1 19,7 4,5
Telemark  136 026 42 950 61 444 22 656 5 142 3 834 32,5 46,5 17,1 3,9
Aust-Agder 85 361 24 499 38 703 15 861 3 576 2 722 29,6 46,8 19,2 4,3
Vest-Agder  132 034 36 455 59 839 25 185 5 746 4 809 28,7 47,0 19,8 4,5
Rogaland  325 937 89 945  138 636 60 695 17 935 18 726 29,3 45,1 19,8 5,8
Hordaland  370 830  100 204  156 857 74 521 23 874 15 374 28,2 44,1 21,0 6,7
Sogn og Fjordane 84 050 23 768 40 003 14 688 2 921 2 670 29,2 49,2 18,0 3,6
Møre og Romsdal  197 935 60 258 89 874 34 691 6 373 6 739 31,5 47,0 18,1 3,3
Sør-Trøndelag  229 058 61 632 96 382 45 227 17 558 8 259 27,9 43,7 20,5 8,0
Nord-Trøndelag  103 547 31 279 48 319 18 022 3 616 2 311 30,9 47,7 17,8 3,6
Nordland  188 835 66 493 80 027 31 876 5 993 4 446 36,1 43,4 17,3 3,3
Troms  124 126 40 481 49 020 23 376 7 396 3 853 33,7 40,8 19,4 6,1
Finnmark 57 534 21 430 21 560 10 223 1 954 2 367 38,8 39,1 18,5 3,5
Uoppgitt  437  127  100  142 22 46 32,5 25,6 36,3 5,6
                     
Menn                    
1985 1 606 123  667 965  677 857  156 661 74 126 29 514 42,4 43,0 9,9 4,7
1990 1 665 368  625 741  732 260  191 503 84 285 31 579 38,3 44,8 11,7 5,2
1995 1 701 143  558 233  782 069  232 948 96 539 31 354 33,4 46,8 14,0 5,8
2000 1 746 272  540 797  795 521  260 803  113 149 36 002 31,6 46,5 15,2 6,6
2005 1 807 411  528 555  805 964  285 881  128 721 58 290 30,2 46,1 16,3 7,4
2006 1 830 628  531 395  806 882  292 249  132 184 67 918 30,1 45,8 16,6 7,5
2007 1 860 801  533 238  809 118  297 975  135 787 84 683 30,0 45,6 16,8 7,6
                     
2008 1 897 398  533 022  818 932  306 785  143 175 95 484 29,6 45,4 17,0 7,9
                     
Østfold  105 850 34 686 47 304 14 530 5 111 4 219 34,1 46,5 14,3 5,0
Akershus  202 601 52 497 79 393 37 648 21 974 11 089 27,4 41,5 19,7 11,5
Oslo  231 003 47 406 70 760 52 884 34 518 25 435 23,1 34,4 25,7 16,8
Hedmark 76 325 27 497 33 778 9 609 3 368 2 073 37,0 45,5 12,9 4,5
Oppland 74 065 24 583 34 750 9 290 3 322 2 120 34,2 48,3 12,9 4,6
Buskerud  100 785 30 192 44 036 15 580 6 076 4 901 31,5 45,9 16,2 6,3
Vestfold 90 068 25 181 41 101 14 698 5 180 3 908 29,2 47,7 17,1 6,0
Telemark 66 767 20 476 32 023 8 947 3 377 1 944 31,6 49,4 13,8 5,2
Aust-Agder 42 376 11 613 20 504 6 443 2 408 1 408 28,3 50,0 15,7 5,9
Vest-Agder 65 429 17 478 31 347 10 325 3 825 2 454 27,8 49,8 16,4 6,1
Rogaland  164 405 43 149 74 262 24 496 11 564 10 934 28,1 48,4 16,0 7,5
Hordaland  184 819 47 703 83 179 31 077 14 252 8 608 27,1 47,2 17,6 8,1
Sogn og Fjordane 42 280 12 067 21 312 5 661 1 805 1 435 29,5 52,2 13,9 4,4
Møre og Romsdal 99 070 29 796 47 505 14 165 4 026 3 578 31,2 49,7 14,8 4,2
Sør-Trøndelag  114 278 29 486 50 429 18 563 11 161 4 639 26,9 46,0 16,9 10,2
Nord-Trøndelag 51 665 15 193 26 152 6 698 2 295 1 327 30,2 52,0 13,3 4,6
Nordland 94 012 32 436 42 704 13 012 3 711 2 149 35,3 46,5 14,2 4,0
Troms 62 163 20 063 26 561 9 312 4 177 2 050 33,4 44,2 15,5 6,9
Finnmark 29 278 11 486 11 798 3 775 1 019 1 200 40,9 42,0 13,4 3,6
Uoppgitt  159 34 34 72 6 13 23,3 23,3 49,3 4,1
                     
Kvinner                    
1985 1 673 476  812 167  649 830  170 507 15 472 25 500 49,3 39,4 10,3 0,9
1990 1 734 103  765 012  702 830  217 035 22 723 26 503 44,8 41,2 12,7 1,3
1995 1 773 109  690 076  738 576  280 338 33 231 30 888 39,6 42,4 16,1 1,9
2000 1 812 163  644 713  748 135  333 758 50 369 35 188 36,3 42,1 18,8 2,8
2005 1 868 463  592 955  746 883  396 393 68 764 63 468 32,9 41,4 22,0 3,8
2006 1 885 982  587 439  745 187  409 245 73 730 70 381 32,4 41,0 22,5 4,1
2007 1 905 704  581 688  745 287  420 008 79 534 79 187 31,8 40,8 23,0 4,4
                     
2008 1 930 376  560 449  762 272  435 752 90 660 81 243 30,3 41,2 23,6 4,9
                     
Østfold  110 081 37 896 44 889 20 798 2 661 3 837 35,7 42,3 19,6 2,5
Akershus  208 518 53 033 82 064 51 021 12 898 9 502 26,6 41,2 25,6 6,5
Oslo  240 163 48 718 74 598 67 730 27 087 22 030 22,3 34,2 31,0 12,4
Hedmark 79 151 28 406 31 485 15 375 1 930 1 955 36,8 40,8 19,9 2,5
Oppland 76 007 24 499 32 720 15 045 1 811 1 932 33,1 44,2 20,3 2,4
Buskerud  103 499 31 916 43 171 21 012 3 097 4 303 32,2 43,5 21,2 3,1
Vestfold 93 948 27 440 40 391 20 154 2 696 3 267 30,3 44,5 22,2 3,0
Telemark 69 259 22 474 29 421 13 709 1 765 1 890 33,4 43,7 20,3 2,6
Aust-Agder 42 985 12 886 18 199 9 418 1 168 1 314 30,9 43,7 22,6 2,8
Vest-Agder 66 605 18 977 28 492 14 860 1 921 2 355 29,5 44,3 23,1 3,0
Rogaland  161 532 46 796 64 374 36 199 6 371 7 792 30,4 41,9 23,5 4,1
Hordaland  186 011 52 501 73 678 43 444 9 622 6 766 29,3 41,1 24,2 5,4
Sogn og Fjordane 41 770 11 701 18 691 9 027 1 116 1 235 28,9 46,1 22,3 2,8
Møre og Romsdal 98 865 30 462 42 369 20 526 2 347 3 161 31,8 44,3 21,4 2,5
Sør-Trøndelag  114 780 32 146 45 953 26 664 6 397 3 620 28,9 41,3 24,0 5,8
Nord-Trøndelag 51 882 16 086 22 167 11 324 1 321  984 31,6 43,6 22,2 2,6
Nordland 94 823 34 057 37 323 18 864 2 282 2 297 36,8 40,3 20,4 2,5
Troms 61 963 20 418 22 459 14 064 3 219 1 803 33,9 37,3 23,4 5,4
Finnmark 28 256 9 944 9 762 6 448  935 1 167 36,7 36,0 23,8 3,5
Uoppgitt  278 93 66 70 16 33 38,0 26,9 28,6 6,5
1  Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.
2  Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
3  Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
4  Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Standardtegn i tabeller