Statistisk sentralbyrå

Utdanningsnivå i befolkningen

4   Personer 16 år og over, etter alder, kjønn og høyeste fullførte utdanning (nivå og fagfelt). 1. oktober 2004
Kjønn og utdanning (nivå og fagfelt) I alt Alder
16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-66 år 67 år og eldre
Begge kjønn 3 642 888  226 953  273 292  289 494  695 795  646 310  600 309  298 131  612 604
                   
Grunnskolenivå, 7-9 år  689 851 81 897 14 316 12 722 42 224 66 453  108 194 81 799  282 246
7-årig folkeskole  303 053 - - - - 1 264 23 102 37 638  241 049
Ungdomsskole  220 544 81 815 13 801 11 221 36 513 52 007 23 757  852  578
Annet  166 254 82  515 1 501 5 711 13 182 61 335 43 309 40 619
                   
Videregående, grunnopplæring, 10-11 år 1 065 149  112 766 64 031 47 906  140 221  184 548  211 553  107 830  196 294
Allmenne fag  233 139 38 185 13 368 7 383 9 127 11 749 55 422 31 005 66 900
Humanistiske og estetiske fag 51 481 11 867 5 995 3 412 7 037 8 218 6 222 2 705 6 025
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 1 130 - 1 16  105  239  346  138  285
Samfunnsfag og juridiske fag 3 419 2 834  233  127  145 51 24 3 2
Økonomiske og administrative fag  200 770 7 076 3 509 4 931 22 203 44 113 49 515 26 829 42 594
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag  283 515 33 183 24 304 18 406 57 342 58 272 49 029 18 739 24 240
Helse-, sosial- og idrettsfag  178 094 13 981 8 825 7 529 28 966 40 521 31 464 15 486 31 322
Primærnæringsfag 47 450 2 549 1 909 1 522 6 033 9 051 7 706 5 724 12 956
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 54 524 2 434 3 335 2 345 5 974 10 485 10 954 7 053 11 944
Annet 11 627  657 2 552 2 235 3 289 1 849  871  148 26
                   
Videregående, avsluttende opplæring, 12 år  839 570 26 747  145 481  101 454  214 662  164 935 99 334 36 798 50 159
Allmenne fag  263 040 15 600 64 360 32 103 51 855 46 959 25 381 8 392 18 390
Humanistiske og estetiske fag 32 933 2 657 12 158 4 276 5 068 2 855 2 029 1 087 2 803
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 1 306 - - 64  237  307  310  136  252
Samfunnsfag og juridiske fag 1 136  614  234 50  113 72 31 12 10
Økonomiske og administrative fag  109 385 3 730 15 734 11 813 37 399 21 911 11 952 3 742 3 104
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag  287 140 1 115 29 621 32 483 85 912 63 938 37 768 16 531 19 772
Helse-, sosial- og idrettsfag 78 179 2 540 16 400 12 874 16 146 16 019 11 462 2 140  598
Primærnæringsfag 17 993  360 3 063 3 601 5 224 3 323 1 769  383  270
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 48 085  131 3 911 4 190 12 708 9 465 8 440 4 319 4 921
Annet  373 - - - - 86  192 56 39
                   
Påbygging til videregående opplæring 92 847 37 4 662 7 107 26 282 25 023 16 119 6 382 7 235
Allmenne fag 13 774 34 1 278 1 446 5 377 4 101 1 371  147 20
Humanistiske og estetiske fag 1 500 1  138  235  578  291  216 32 9
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 22 - - - 3 2 12 3 2
Samfunnsfag og juridiske fag  252 - - 38  141 50 15 4 4
Økonomiske og administrative fag 28 030 -  197 1 237 5 600 7 651 6 707 3 262 3 376
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 37 372 -  886 3 237 13 449 10 951 5 938 1 469 1 442
Helse-, sosial- og idrettsfag  455 - 4 29  155  163 86 14 4
Primærnæringsfag  105 - 16 9 10 51 17 2 -
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 11 240 2 2 138  865  937 1 728 1 745 1 447 2 378
Annet 97 - 5 11 32 35 12 2 -
                   
Universitets- og høgskolenivå, lavere nivå  655 923 26 32 310 83 970  181 836  144 865  117 209 44 706 51 001
Humanistiske og estetiske fag 76 854 7 6 140 12 584 21 964 15 918 11 989 4 121 4 131
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  164 798 - 2 827 14 990 40 538 34 563 39 649 16 630 15 601
Samfunnsfag og juridiske fag 40 261 11 8 419 9 018 10 369 6 168 4 174 1 101 1 001
Økonomiske og administrative fag  106 741 2 4 064 12 930 37 953 26 106 15 146 4 699 5 841
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 96 480 2 4 579 10 667 21 846 22 276 18 442 8 660 10 008
Helse-, sosial- og idrettsfag  139 386 4 5 732 17 927 35 724 33 779 24 799 8 251 13 170
Primærnæringsfag 1 760 - 82  325  782  370  119 42 40
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 18 896 -  386 4 285 9 237 2 612 1 022  556  798
Annet 10 747 - 81 1 244 3 423 3 073 1 869  646  411
                   
Universitets- og høgskolenivå, høyere nivå  189 136 2  434 17 289 58 268 41 800 37 911 16 135 17 297
Humanistiske og estetiske fag 23 393 - 34 1 481 6 633 4 211 5 964 2 829 2 241
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 5 954 - 1  193 1 091 1 067 2 014  896  692
Samfunnsfag og juridiske fag 34 787 - 4 2 676 13 000 7 658 6 912 2 138 2 399
Økonomiske og administrative fag 10 836 -  180 3 016 4 795 1 732  920  141 52
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 69 136 -  114 6 761 22 174 15 721 12 262 5 592 6 512
Helse-, sosial- og idrettsfag 30 877 2 96 2 629 7 509 6 957 7 037 3 153 3 494
Primærnæringsfag 6 595 - 5  380 1 666 1 766 1 177  579 1 022
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 5 856 - - 98  980 2 268 1 178  567  765
Annet 1 702 - - 55  420  420  447  240  120
                   
Uoppgitt  110 412 5 478 12 058 19 046 32 302 18 686 9 989 4 481 8 372
                   
Menn 1 789 956  116 498  138 877  145 723  353 413  328 893  305 064  147 959  253 529
                   
Grunnskolenivå, 7-9 år  306 362 43 934 8 922 7 186 22 932 35 479 52 044 36 677 99 188
7-årig folkeskole  119 405 - - - -  708 13 024 19 210 86 463
Ungdomsskole  119 695 43 885 8 647 6 601 20 485 28 290 11 263  371  153
Annet 67 262 49  275  585 2 447 6 481 27 757 17 096 12 572
                   
Videregående, grunnopplæring, 10-11 år  481 566 58 314 37 725 26 875 69 391 80 680 90 815 44 030 73 736
Allmenne fag 82 717 17 474 7 261 3 794 3 853 4 480 19 342 9 776 16 737
Humanistiske og estetiske fag 8 421 2 041 1 668  993 1 241  979  771  215  513
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  699 - - 6 57  163  235 82  156
Samfunnsfag og juridiske fag 1 517 1 193  128 71 86 23 13 2 1
Økonomiske og administrative fag 58 086 3 190 1 881 2 180 6 680 10 391 13 846 7 370 12 548
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag  235 784 28 657 20 750 14 854 45 170 47 468 41 151 15 956 21 778
Helse-, sosial- og idrettsfag 11 953 3 361 1 831 1 224 2 253 1 856  986  249  193
Primærnæringsfag 40 085 1 187 1 222 1 096 4 643 7 370 6 941 5 360 12 266
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 35 357  792 1 361 1 294 3 462 6 895 7 084 4 942 9 527
Annet 6 947  419 1 623 1 363 1 946 1 055  446 78 17
                   
Videregående, avsluttende opplæring, 12 år  486 218 11 205 73 260 57 276  120 491 99 466 64 320 26 403 33 797
Allmenne fag  115 950 6 370 28 126 15 803 21 372 20 589 12 189 4 055 7 446
Humanistiske og estetiske fag 9 457  486 2 789 1 266 1 168  898  841  526 1 483
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  334 - - 6 64 69 82 50 63
Samfunnsfag og juridiske fag  479  224 94 30 60 41 19 5 6
Økonomiske og administrative fag 47 190 1 964 8 602 4 942 10 845 8 923 7 264 2 524 2 126
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag  259 735 1 041 26 533 28 963 74 209 58 663 35 399 15 796 19 131
Helse-, sosial- og idrettsfag 11 556  970 4 084 2 033 2 317 1 274  660  121 97
Primærnæringsfag 12 649  134 1 719 2 357 3 636 2 600 1 583  357  263
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 28 651 16 1 313 1 876 6 820 6 371 6 162 2 931 3 162
Annet  217 - - - - 38  121 38 20
                   
Påbygging til videregående opplæring 62 350 35 3 919 5 217 17 565 16 306 10 251 4 184 4 873
Allmenne fag 8 312 32 1 041 1 128 3 060 2 292  683 63 13
Humanistiske og estetiske fag  616 1 42 58  187  161  143 18 6
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 22 - - - 3 2 12 3 2
Samfunnsfag og juridiske fag  165 - - 26 91 33 8 3 4
Økonomiske og administrative fag 7 213 - 13  151 1 123 1 825 1 869 1 198 1 034
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 35 275 -  825 3 048 12 338 10 372 5 801 1 450 1 441
Helse-, sosial- og idrettsfag 70 - 1 5 23 36 4 1 -
Primærnæringsfag 86 - 8 7 8 46 15 2 -
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 10 545 2 1 987  785  719 1 525 1 710 1 444 2 373
Annet 46 - 2 9 13 14 6 2 -
                   
Universitets- og høgskolenivå, lavere nivå  275 746 7 10 105 31 724 74 047 59 801 54 459 21 806 23 797
Humanistiske og estetiske fag 30 104 2 1 827 4 895 8 973 6 409 5 137 1 480 1 381
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 48 855 -  401 2 821 9 739 8 580 14 194 6 690 6 430
Samfunnsfag og juridiske fag 17 628 2 2 499 3 778 4 683 2 935 2 363  675  693
Økonomiske og administrative fag 58 989 - 1 591 6 257 18 825 14 679 10 018 3 393 4 226
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 80 596 1 2 778 7 668 16 546 18 670 17 216 8 129 9 588
Helse-, sosial- og idrettsfag 18 046 2  718 2 352 5 777 4 614 3 577  552  454
Primærnæringsfag 1 256 - 35  213  539  298 95 37 39
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 15 442 -  228 3 331 7 557 2 157  899  495  775
Annet 4 830 - 28  409 1 408 1 459  960  355  211
                   
Universitets- og høgskolenivå, høyere nivå  124 863 2  173 9 163 32 636 27 231 28 180 12 814 14 664
Humanistiske og estetiske fag 12 129 - 14  567 2 654 2 088 3 490 1 769 1 547
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 2 294 - - 27  257  315  774  464  457
Samfunnsfag og juridiske fag 19 740 - 1 1 105 5 846 4 173 4 987 1 651 1 977
Økonomiske og administrative fag 6 781 - 55 1 646 3 053 1 177  685  119 46
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 54 640 - 64 4 524 15 457 12 215 11 003 5 213 6 164
Helse-, sosial- og idrettsfag 17 816 2 38 1 026 3 304 3 656 4 811 2 346 2 633
Primærnæringsfag 4 868 - 1  177  930 1 183 1 024  556  997
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 5 561 - - 65  887 2 172 1 140  541  756
Annet 1 034 - - 26  248  252  266  155 87
                   
Uoppgitt 52 851 3 001 4 773 8 282 16 351 9 930 4 995 2 045 3 474
                   
Kvinner 1 852 932  110 455  134 415  143 771  342 382  317 417  295 245  150 172  359 075
                   
Grunnskolenivå, 7-9 år  383 489 37 963 5 394 5 536 19 292 30 974 56 150 45 122  183 058
7-årig folkeskole  183 648 - - - -  556 10 078 18 428  154 586
Ungdomsskole  100 849 37 930 5 154 4 620 16 028 23 717 12 494  481  425
Annet 98 992 33  240  916 3 264 6 701 33 578 26 213 28 047
                   
Videregående, grunnopplæring, 10-11 år  583 583 54 452 26 306 21 031 70 830  103 868  120 738 63 800  122 558
Allmenne fag  150 422 20 711 6 107 3 589 5 274 7 269 36 080 21 229 50 163
Humanistiske og estetiske fag 43 060 9 826 4 327 2 419 5 796 7 239 5 451 2 490 5 512
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  431 - 1 10 48 76  111 56  129
Samfunnsfag og juridiske fag 1 902 1 641  105 56 59 28 11 1 1
Økonomiske og administrative fag  142 684 3 886 1 628 2 751 15 523 33 722 35 669 19 459 30 046
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 47 731 4 526 3 554 3 552 12 172 10 804 7 878 2 783 2 462
Helse-, sosial- og idrettsfag  166 141 10 620 6 994 6 305 26 713 38 665 30 478 15 237 31 129
Primærnæringsfag 7 365 1 362  687  426 1 390 1 681  765  364  690
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 19 167 1 642 1 974 1 051 2 512 3 590 3 870 2 111 2 417
Annet 4 680  238  929  872 1 343  794  425 70 9
                   
Videregående, avsluttende opplæring, 12 år  353 352 15 542 72 221 44 178 94 171 65 469 35 014 10 395 16 362
Allmenne fag  147 090 9 230 36 234 16 300 30 483 26 370 13 192 4 337 10 944
Humanistiske og estetiske fag 23 476 2 171 9 369 3 010 3 900 1 957 1 188  561 1 320
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  972 - - 58  173  238  228 86  189
Samfunnsfag og juridiske fag  657  390  140 20 53 31 12 7 4
Økonomiske og administrative fag 62 195 1 766 7 132 6 871 26 554 12 988 4 688 1 218  978
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 27 405 74 3 088 3 520 11 703 5 275 2 369  735  641
Helse-, sosial- og idrettsfag 66 623 1 570 12 316 10 841 13 829 14 745 10 802 2 019  501
Primærnæringsfag 5 344  226 1 344 1 244 1 588  723  186 26 7
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 19 434  115 2 598 2 314 5 888 3 094 2 278 1 388 1 759
Annet  156 - - - - 48 71 18 19
                   
Påbygging til videregående opplæring 30 497 2  743 1 890 8 717 8 717 5 868 2 198 2 362
Allmenne fag 5 462 2  237  318 2 317 1 809  688 84 7
Humanistiske og estetiske fag  884 - 96  177  391  130 73 14 3
Samfunnsfag og juridiske fag 87 - - 12 50 17 7 1 -
Økonomiske og administrative fag 20 817 -  184 1 086 4 477 5 826 4 838 2 064 2 342
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 2 097 - 61  189 1 111  579  137 19 1
Helse-, sosial- og idrettsfag  385 - 3 24  132  127 82 13 4
Primærnæringsfag 19 - 8 2 2 5 2 - -
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag  695 -  151 80  218  203 35 3 5
Annet 51 - 3 2 19 21 6 - -
                   
Universitets- og høgskolenivå, lavere nivå  380 177 19 22 205 52 246  107 789 85 064 62 750 22 900 27 204
Humanistiske og estetiske fag 46 750 5 4 313 7 689 12 991 9 509 6 852 2 641 2 750
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk  115 943 - 2 426 12 169 30 799 25 983 25 455 9 940 9 171
Samfunnsfag og juridiske fag 22 633 9 5 920 5 240 5 686 3 233 1 811  426  308
Økonomiske og administrative fag 47 752 2 2 473 6 673 19 128 11 427 5 128 1 306 1 615
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 15 884 1 1 801 2 999 5 300 3 606 1 226  531  420
Helse-, sosial- og idrettsfag  121 340 2 5 014 15 575 29 947 29 165 21 222 7 699 12 716
Primærnæringsfag  504 - 47  112  243 72 24 5 1
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 3 454 -  158  954 1 680  455  123 61 23
Annet 5 917 - 53  835 2 015 1 614  909  291  200
                   
Universitets- og høgskolenivå, høyere nivå 64 273 -  261 8 126 25 632 14 569 9 731 3 321 2 633
Humanistiske og estetiske fag 11 264 - 20  914 3 979 2 123 2 474 1 060  694
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 3 660 - 1  166  834  752 1 240  432  235
Samfunnsfag og juridiske fag 15 047 - 3 1 571 7 154 3 485 1 925  487  422
Økonomiske og administrative fag 4 055 -  125 1 370 1 742  555  235 22 6
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 14 496 - 50 2 237 6 717 3 506 1 259  379  348
Helse-, sosial- og idrettsfag 13 061 - 58 1 603 4 205 3 301 2 226  807  861
Primærnæringsfag 1 727 - 4  203  736  583  153 23 25
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag  295 - - 33 93 96 38 26 9
Annet  668 - - 29  172  168  181 85 33
                   
Uoppgitt 57 561 2 477 7 285 10 764 15 951 8 756 4 994 2 436 4 898

Standardtegn i tabeller