Statistisk sentralbyrå

Utdanningsnivå i befolkningen

3   Personer 16 år og over, etter høyeste fullførte utdanning, kjønn og alder. 1. oktober 2004. Prosent
Kjønn og alder I alt Høyeste fullførte utdanning1
Grunnskolenivå Videregående-
skole-nivå2
Universitets- og
høgskolenivå, kort3
Universitets- og
høgskolenivå, lang4
I alt 3 642 888 19,5 56,5 18,6 5,4
           
Menn 1 789 956 17,6 59,3 15,9 7,2
16-19 år  116 498 38,7 61,3 0,0 0,0
20-24 år  138 877 6,7 85,7 7,5 0,1
25-29 år  145 723 5,2 65,0 23,1 6,7
30-39 år  353 413 6,8 61,5 22,0 9,7
40-49 år  328 893 11,1 61,6 18,7 8,5
50-59 år  305 064 17,3 55,1 18,1 9,4
60-66 år  147 959 25,1 51,1 14,9 8,8
67 år og eldre  253 529 39,7 45,0 9,5 5,9
           
Kvinner 1 852 932 21,4 53,9 21,2 3,6
16-19 år  110 455 35,2 64,8 0,0 -
20-24 år  134 415 4,2 78,1 17,5 0,2
25-29 år  143 771 4,2 50,4 39,3 6,1
30-39 år  342 382 5,9 53,2 33,0 7,9
40-49 år  317 417 10,0 57,7 27,6 4,7
50-59 år  295 245 19,3 55,7 21,6 3,4
60-66 år  150 172 30,5 51,7 15,5 2,2
67 år og eldre  359 075 51,7 39,9 7,7 0,7
1  Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.
2  Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
3  Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
4  Universitets- og høgskolenivå lang omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Standardtegn i tabeller