Statistisk sentralbyrå

Utdanningsnivå i befolkningen

1   Personer 16 år og over, etter høyeste fullførte utdanning, kjønn og bostedsfylke. 1. oktober 2004
Kjønn og Hele landet/Bostedsfylke I alt Personer Prosent1
Grunnskolenivå Videregående-skole-nivå2 Universitets- og høgskolenivå, kort3 Universitets- og høgskolenivå, lang4 Uoppgitt eller ingen fullført utdanning Grunnskolenivå Videregående-skole-nivå2 Universitets- og høgskolenivå, kort3 Universitets- og høgskolenivå, lang4
1984 3 240 790 1 257 583 1 516 290  312 711 85 847 68 359 39,6 47,8 9,9 2,7
1994 3 460 446  974 328 1 780 919  486 840  122 453 95 906 29,0 52,9 14,5 3,6
2003 3 616 315  706 195 1 981 229  643 193  181 773  103 925 20,1 56,4 18,3 5,2
                     
2004 3 642 888  689 851 1 997 566  655 923  189 136  110 412 19,5 56,5 18,6 5,4
                     
Østfold  206 656 46 670  117 385 31 155 6 335 5 111 23,2 58,2 15,5 3,1
Akershus  381 742 59 374  201 652 79 506 29 581 11 629 16,0 54,5 21,5 8,0
Oslo  433 483 57 931  187 967  106 975 48 954 31 656 14,4 46,8 26,6 12,2
Hedmark  152 580 39 439 83 335 22 262 4 461 3 083 26,4 55,7 14,9 3,0
Oppland  148 026 34 519 84 466 21 773 4 346 2 922 23,8 58,2 15,0 3,0
Buskerud  194 200 39 895  109 090 31 930 7 495 5 790 21,2 57,9 16,9 4,0
Vestfold  175 749 31 981  101 939 31 150 6 497 4 182 18,6 59,4 18,2 3,8
Telemark  133 803 29 059 77 211 20 114 4 419 3 000 22,2 59,0 15,4 3,4
Aust-Agder 81 894 14 433 48 957 13 914 2 837 1 753 18,0 61,1 17,4 3,5
Vest-Agder  125 457 21 174 74 362 21 964 4 550 3 407 17,3 60,9 18,0 3,7
Rogaland  300 838 52 433  173 823 52 023 13 796 8 763 18,0 59,5 17,8 4,7
Hordaland  350 299 61 310  196 192 65 378 18 963 8 456 17,9 57,4 19,1 5,5
Sogn og Fjordane 83 609 16 092 49 806 13 511 2 352 1 848 19,7 60,9 16,5 2,9
Møre og Romsdal  192 986 40 247  113 132 30 654 5 077 3 876 21,3 59,8 16,2 2,7
Sør-Trøndelag  215 265 39 309  118 151 38 817 14 207 4 781 18,7 56,1 18,4 6,7
Nord-Trøndelag  100 694 20 033 60 134 16 028 2 925 1 574 20,2 60,7 16,2 3,0
Nordland  187 762 45 745  104 884 28 497 4 850 3 786 24,9 57,0 15,5 2,6
Troms  120 504 26 055 64 938 20 762 5 921 2 828 22,1 55,2 17,6 5,0
Finnmark 57 007 14 118 30 026 9 363 1 559 1 941 25,6 54,5 17,0 2,8
Uoppgitt  334 34  116  147 11 26 11,0 37,7 47,7 3,6
                     
Menn 1 789 956  306 362 1 030 134  275 746  124 863 52 851 17,6 59,3 15,9 7,2
                     
Østfold  100 552 20 105 60 380 13 155 4 546 2 366 20,5 61,5 13,4 4,6
Akershus  186 657 27 302 99 688 34 393 19 941 5 333 15,1 55,0 19,0 11,0
Oslo  209 182 24 884 92 610 47 332 29 098 15 258 12,8 47,8 24,4 15,0
Hedmark 74 644 18 068 43 129 8 800 3 100 1 547 24,7 59,0 12,0 4,2
Oppland 72 753 16 082 43 624 8 596 3 008 1 443 22,6 61,2 12,1 4,2
Buskerud 94 971 17 817 55 246 13 846 5 389 2 673 19,3 59,9 15,0 5,8
Vestfold 85 106 13 773 51 371 13 427 4 633 1 902 16,6 61,7 16,1 5,6
Telemark 65 347 12 483 40 222 8 091 3 139 1 412 19,5 62,9 12,7 4,9
Aust-Agder 40 402 6 154 25 523 5 796 2 098  831 15,6 64,5 14,6 5,3
Vest-Agder 61 768 9 250 38 539 9 161 3 299 1 519 15,4 64,0 15,2 5,5
Rogaland  149 290 23 182 90 906 21 254 9 609 4 339 16,0 62,7 14,7 6,6
Hordaland  172 868 26 250  102 567 27 733 12 229 4 089 15,6 60,8 16,4 7,2
Sogn og Fjordane 41 960 7 736 26 370 5 286 1 626  942 18,9 64,3 12,9 4,0
Møre og Romsdal 96 081 18 541 59 394 12 846 3 541 1 759 19,7 63,0 13,6 3,8
Sør-Trøndelag  106 081 16 599 61 518 15 836 9 706 2 422 16,0 59,3 15,3 9,4
Nord-Trøndelag 49 889 8 952 32 105 6 032 2 062  738 18,2 65,3 12,3 4,2
Nordland 93 171 20 427 55 593 11 910 3 312 1 929 22,4 60,9 13,1 3,6
Troms 60 221 11 726 34 851 8 581 3 641 1 422 19,9 59,3 14,6 6,2
Finnmark 28 871 7 021 16 456 3 592  882  920 25,1 58,9 12,9 3,2
Uoppgitt  142 10 42 79 4 7 7,4 31,1 58,5 3,0
                     
Kvinner 1 852 932  383 489  967 432  380 177 64 273 57 561 21,4 53,9 21,2 3,6
                     
Østfold  106 104 26 565 57 005 18 000 1 789 2 745 25,7 55,2 17,4 1,7
Akershus  195 085 32 072  101 964 45 113 9 640 6 296 17,0 54,0 23,9 5,1
Oslo  224 301 33 047 95 357 59 643 19 856 16 398 15,9 45,9 28,7 9,6
Hedmark 77 936 21 371 40 206 13 462 1 361 1 536 28,0 52,6 17,6 1,8
Oppland 75 273 18 437 40 842 13 177 1 338 1 479 25,0 55,3 17,9 1,8
Buskerud 99 229 22 078 53 844 18 084 2 106 3 117 23,0 56,0 18,8 2,2
Vestfold 90 643 18 208 50 568 17 723 1 864 2 280 20,6 57,2 20,1 2,1
Telemark 68 456 16 576 36 989 12 023 1 280 1 588 24,8 55,3 18,0 1,9
Aust-Agder 41 492 8 279 23 434 8 118  739  922 20,4 57,8 20,0 1,8
Vest-Agder 63 689 11 924 35 823 12 803 1 251 1 888 19,3 58,0 20,7 2,0
Rogaland  151 548 29 251 82 917 30 769 4 187 4 424 19,9 56,4 20,9 2,8
Hordaland  177 431 35 060 93 625 37 645 6 734 4 367 20,3 54,1 21,8 3,9
Sogn og Fjordane 41 649 8 356 23 436 8 225  726  906 20,5 57,5 20,2 1,8
Møre og Romsdal 96 905 21 706 53 738 17 808 1 536 2 117 22,9 56,7 18,8 1,6
Sør-Trøndelag  109 184 22 710 56 633 22 981 4 501 2 359 21,3 53,0 21,5 4,2
Nord-Trøndelag 50 805 11 081 28 029 9 996  863  836 22,2 56,1 20,0 1,7
Nordland 94 591 25 318 49 291 16 587 1 538 1 857 27,3 53,2 17,9 1,7
Troms 60 283 14 329 30 087 12 181 2 280 1 406 24,3 51,1 20,7 3,9
Finnmark 28 136 7 097 13 570 5 771  677 1 021 26,2 50,0 21,3 2,5
Uoppgitt  192 24 74 68 7 19 13,9 42,8 39,3 4,0
1  Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.
2  Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
3  Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
4  Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Standardtegn i tabeller