Statistisk sentralbyrå

Utdanningsnivå i befolkningen

3   Personer 16 år og over, etter høyeste fullførte utdanning, kjønn og alder. 1. oktober 2002. Prosent
Kjønn og alder I alt Høyeste fullførte utdanning1
Grunnskolenivå Videregående-skole-nivå2 Universitets- og høgskolenivå, kort3 Universitets- og høgskolenivå, lang4
I alt 3 594 334 20,4 56,6 18,0 5,0
           
Menn 1 764 932 18,1 59,3 15,7 6,9
16-19 år  110 681 31,1 68,8 0,0 -
20-24 år  139 269 4,1 86,4 9,3 0,2
25-29 år  153 554 5,5 63,5 24,9 6,1
30-39 år  355 246 7,8 62,2 20,9 9,1
40-49 år  322 858 12,5 60,3 18,6 8,6
50-59 år  298 644 19,0 54,0 17,6 9,4
60-66 år  132 014 28,5 50,0 13,5 8,0
67 år og eldre  252 666 42,0 43,9 8,7 5,4
           
Kvinner 1 829 402 22,5 54,0 20,3 3,2
16-19 år  104 592 29,6 70,3 0,0 -
20-24 år  134 943 2,9 77,3 19,5 0,3
25-29 år  150 391 4,8 50,8 38,9 5,4
30-39 år  341 492 6,8 55,8 30,5 6,9
40-49 år  311 808 12,2 57,1 26,4 4,2
50-59 år  287 550 21,6 55,5 19,9 3,0
60-66 år  136 360 35,0 49,5 13,7 1,8
67 år og eldre  362 266 54,0 38,4 7,0 0,6
1  Ikke medregnet personer med uoppgitt eller ingen fullført utdanning.
2  Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
3  Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
4  Universitets- og høgskolenivå lang omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Standardtegn i tabeller