Statistisk sentralbyrå

Utenlandske statsborgere

5   Utanlandske statsborgarar, etter statsborgarskap og fylke. 1. januar 2004
Statsborgarskap Heile landet Fylke
01 Østfold 02 Akershus 03 Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder
I alt  204 731 10 313 25 679 52 267 5 472 5 276 11 519 8 172 6 064 3 744
                     
Europa i alt  119 835 6 778 17 235 26 123 3 579 3 150 7 167 5 153 3 520 2 196
Sverige 25 432 1 704 4 428 7 779 1 141  510 1 219 1 021  598  314
Danmark 20 006 1 256 3 567 3 937  532  656 1 563 1 036  797  504
Storbritannia 11 018  387 1 841 2 155  153  160  572  471  254  204
Tyskland 8 839  335 1 151 1 413  212  241  472  375  271  198
Finland 6 332  207  871 1 306  139  109  202  138  171 76
Russland 6 203  159  490  544  153  219  204  178  160  146
Bosnia-Hercegovina 5 952  591  411  540  292  362  393  478  166  138
Jugoslavia 5 665  648  653  934  259  202  426  357  213  152
Island 4 114  262  622  662 60 66  389  191  121 83
Nederland 3 950  208  513  496  156  188  244  164  149  102
Tyrkia 3 540  169  199 1 240 53 47  515 69 66 13
Polen 2 741  198  378  701 67 77  166  116 69 39
Frankrike 2 473 51  297 1 000 20 36 56 61 37 23
Kroatia 1 881 91  231  167  121 59  114 26  172 42
Spania 1 269 55  179  447 18 11 61 36 33 10
Italia 1 204 28  164  464 14 16 70 34 12 8
Litauen  892 20  136  230 21 21 41 52 19 15
Europa elles 8 324  409 1 104 2 108  168  170  460  350  212  129
                     
Afrika i alt 20 145  598 1 407 6 932  648  626  695  563  781  284
Somalia 9 861  293  593 3 274  526  430  371  375  524  172
Etiopia 1 704 29  149  460 10 10 27 15 35 20
Marokko 1 477 41 98  985 17 7 32 17 17 3
Ghana  689 18 43  324 4 1 34 9 21 -
Afrika elles 6 414  217  524 1 889 91  178  231  147  184 89
                     
Asia i alt 48 505 2 455 5 043 15 376  971 1 255 2 949 1 821 1 338  777
Irak 13 373 1 115 1 052 2 752  363  537  821  900  612  229
Pakistan 6 572  201  752 4 782 4 31  317 60 26 12
Iran 5 113  384  779  982  227  235  368  148  234  169
Afghanistan 4 346 38  406  609 73  146  496  110 68  102
Thailand 4 248  166  449  700  132  105  256  148  133 77
Sri Lanka 2 755 29  221 1 631 3 3 55 26 27 13
Filippinene 2 610  109  297  756 33 58 82 94 69 28
India 2 130 69  240  997 17 11  301 76 19 4
Asia elles 7 358  344  847 2 167  119  129  253  259  150  143
                     
Nord- og Mellom-Amerika i alt 10 121  317 1 337 2 170  161  156  418  402  204  373
USA 7 703  228 1 082 1 524  120  114  299  286  148  324
Canada 1 208 46  143  239 21 22 46 75 25 25
Nord- og Mellom-Amerika elles 1 210 43  112  407 20 20 73 41 31 24
                     
Sør-Amerika i alt 4 402  117  475 1 228 52 46  219  123  147 53
Chile 2 135 48  236  630 15 15  119 22 50 17
Brasil  916 35 99  212 16 17 23 72 44 13
Sør-Amerika elles 1 351 34  140  386 21 14 77 29 53 23
                     
Oseania i alt  901 33  109  264 23 18 39 35 14 20
Australia  688 24 83  222 14 12 28 19 13 15
New Zealand  196 9 22 39 7 5 11 16 1 5
Oseania elles 17 - 4 3 2 1 - - - -
                     
Statslaus  767 15 68  161 38 22 32 74 57 36
Uoppgitt 55 - 5 13 - 3 - 1 3 5
                     
  Fylke
  10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordaland 14 Sogn og Fjordane 15 Møre og Romsdal 16 Sør-Trøndelag 17 Nord-Trøndelag 18 Nordland 19 Troms 20 Finnmark Finnmárku
I alt 7 196 16 799 15 666 3 278 6 500 8 622 2 693 6 491 5 445 3 535
                     
Europa i alt 4 029 10 412 8 518 1 996 3 855 4 861 1 466 3 635 3 478 2 684
Sverige  332 1 017 1 170  252  521 1 143  462  868  648  305
Danmark  838 1 743 1 252  231  541  488  150  355  389  171
Storbritannia  355 2 015 1 253  176  279  367 51  138  142 45
Tyskland  412  768  807  180  536  546  148  303  410 61
Finland 71  318  265  113  116  190 79  311  602 1 048
Russland  286  554  453  116  310  341  110  570  465  745
Bosnia-Hercegovina  399  624  486  130  422  252 80  108 58 22
Jugoslavia  394  435  308 53  113  131 60  204 86 37
Island  138  547  336  111  188  145 34 53 80 26
Nederland  135  480  323  210  133  165 53  104  110 17
Tyrkia 50  369  253 31 92  200 29 86 33 26
Polen 61  177  206  112  104 79 23 85 70 13
Frankrike 35  355  198 14 48  124 15 30 59 14
Kroatia  240  135  137 5 48 89 29  136 10 29
Spania 29 65  166 5 27 56 12 19 34 6
Italia 13  107  126 16 16 71 7 11 25 2
Litauen 8 60 68 19 42 72 12 33 17 6
Europa elles  233  643  711  222  319  402  112  221  240  111
                     
Afrika i alt  406 1 278 1 659  316  635 1 019  431  872  748  247
Somalia  197  498  546  214  377  377  129  519  268  178
Etiopia 44  279  219 25 29  118 59  107 66 3
Marokko 19 50 70 6 28 28 6 21 30 2
Ghana 4 15 70 5 18 84 - 4 35 -
Afrika elles  142  436  754 66  183  412  237  221  349 64
                     
Asia i alt 1 433 3 094 3 748  717 1 549 2 160  684 1 671  948  516
Irak  535  776 1 308  200  408  549  213  650  218  135
Pakistan 39  165  125 4 10 22 6 7 8 1
Iran  154  322  258 40 82  389  105  119  115 3
Afghanistan  165  208  327  123  314  325  133  289  252  162
Thailand  180  475  408 81  231  184 64  232  136 91
Sri Lanka 13 97  210  128  144 64 2 25 32 32
Filippinene 83  211  205 49  181  113 52  109 39 42
India 21 77  125 19 14 85 8 30 9 8
Asia elles  243  763  782 73  165  429  101  210  139 42
                     
Nord- og Mellom-Amerika i alt 1 005 1 393  942  109  265  384 84  195  168 38
USA  931 1 143  681 67  188  246 52  130  112 28
Canada 43  166  137 18 41 62 20 46 28 5
Nord- og Mellom-Amerika elles 31 84  124 24 36 76 12 19 28 5
                     
Sør-Amerika i alt  254  400  661  119  156  146 14 76 77 39
Chile  161  155  440 79 43 58 1 26 18 2
Brasil 32 90 88 21 66 43 5 17 17 6
Sør-Amerika elles 61  155  133 19 47 45 8 33 42 31
                     
Oseania i alt 13  129 83 12 24 36 8 18 18 5
Australia 8  102 61 7 15 31 6 15 11 2
New Zealand 5 22 22 5 9 5 2 2 6 3
Oseania elles - 5 - - - - - 1 1 -
                     
Statslaus 53 84 50 8 16 13 6 22 6 6
Uoppgitt 3 9 5 1 - 3 - 2 2 -

Standardtegn i tabeller