Statistisk sentralbyrå

Utenlandske statsborgere

4   Utanlandske statsborgarar, etter kjønn, sivilstand og statsborgarskap. 1. januar 2004
Kjønn og statsborgarskap I alt Sivilstand
Ugifte Gifte Enkjer/
enkjemenn
Separerte Skilde Annan
sivilstand
Under
15 år
15 år
og over
Begge kjønn                
I alt  204 731 35 569 54 828 91 771 4 742 4 931 12 469  421
                 
Europa i alt  119 835 17 769 37 139 50 436 2 858 2 539 8 901  193
Sverige 25 432 3 638 10 566 8 070  508  368 2 237 45
Danmark 20 006 2 593 6 321 8 169  673  371 1 852 27
Storbritannia 11 018  825 2 607 5 846  258  355 1 113 14
Tyskland 8 839 1 164 3 004 3 693  215  140  610 13
Finland 6 332 1 061 2 293 2 083 94 69  726 6
Russland 6 203 1 356 1 395 3 006 97  138  197 14
Bosnia-Hercegovina 5 952 1 046 1 344 2 851  473 89  149 -
Jugoslavia 5 665 1 695 1 087 2 480  129  130  139 5
Island 4 114 1 030 1 388 1 274 33 95  288 6
Nederland 3 950  627  997 1 921 48 80  273 4
Tyrkia 3 540  567  426 2 128 54  199  164 2
Polen 2 741  333  736 1 384 50 71  158 9
Frankrike 2 473  284  834 1 074 22 64  188 7
Kroatia 1 881  456  431  865 35 33 57 4
Spania 1 269 93  435  551 14 43  127 6
Italia 1 204 82  465  503 16 40 98 -
Litauen  892 94  384  369 6 17 19 3
Europa elles 8 324  825 2 426 4 169  133  237  506 28
                 
Afrika i alt 20 145 5 509 4 822 7 834  274  759  921 26
Somalia 9 861 3 438 1 944 3 694  153  330  302 -
Etiopia 1 704  384  596  579 18 62 65 -
Marokko 1 477  130  191  882 16 90  161 7
Ghana  689  117  209  282 3 31 46 1
Afrika elles 6 414 1 440 1 882 2 397 84  246  347 18
                 
Asia i alt 48 505 10 683 9 514 24 850 1 030 1 044 1 287 97
Irak 13 373 4 339 2 618 5 850  160  231  175 -
Pakistan 6 572 1 088  841 4 123  206  128  181 5
Iran 5 113 1 229 1 261 2 122  110  145  244 2
Afghanistan 4 346 1 434 1 266 1 472  125 27 22 -
Thailand 4 248  618  441 2 723 49  152  218 47
Sri Lanka 2 755  289  535 1 700  154 40 36 1
Filippinene 2 610  301  489 1 612 42 77 76 13
India 2 130  260  315 1 359 80 48 68 -
Asia elles 7 358 1 125 1 748 3 889  104  196  267 29
                 
Nord- og Mellom-Amerika i alt 10 121  723 1 844 5 753  492  299  941 69
USA 7 703  467 1 393 4 409  450  192  748 44
Canada 1 208  111  249  667 32 41  104 4
Nord- og Mellom-Amerika elles 1 210  145  202  677 10 66 89 21
                 
Sør-Amerika i alt 4 402  557 1 031 2 144 66  240  329 35
Chile 2 135  208  569  959 44  143  204 8
Brasil  916  152  157  489 7 42 60 9
Sør-Amerika elles 1 351  197  305  696 15 55 65 18
                 
Oseania i alt  901 58  261  469 14 28 70 1
Australia  688 42  216  341 9 22 57 1
New Zealand  196 14 42  120 5 5 10 -
Oseania elles 17 2 3 8 - 1 3 -
                 
Statslaus  767  244  207  268 8 21 19 -
Uoppgitt 55 26 10 17 - 1 1 -
                 
Menn                
I alt  100 843 18 435 31 281 41 191  851 2 419 6 342  324
                 
Europa i alt 59 874 9 267 20 085 23 759  539 1 353 4 741  130
Sverige 12 638 1 902 5 410 3 819  100  202 1 177 28
Danmark 10 482 1 350 3 685 4 025  165  207 1 037 13
Storbritannia 6 798  450 1 834 3 481 61  239  728 5
Tyskland 4 496  636 1 598 1 843 36 75  301 7
Finland 2 685  543  995  741 19 33  351 3
Russland 2 041  701  646  635 8 15 23 13
Bosnia-Hercegovina 2 963  522  842 1 427 75 44 53 -
Jugoslavia 2 919  880  682 1 191 17 71 74 4
Island 2 076  518  729  629 5 46  147 2
Nederland 2 161  331  562 1 039 7 55  163 4
Tyrkia 2 105  290  284 1 264 4  135  126 2
Polen  961  180  280  428 1 17 47 8
Frankrike 1 428  161  538  580 5 35  104 5
Kroatia  996  248  251  445 4 22 22 4
Spania  734 49  273  291 5 31 79 6
Italia  800 31  334  333 4 24 74 -
Litauen  195 51 64 71 - 2 4 3
Europa elles 3 396  424 1 078 1 517 23  100  231 23
                 
Afrika i alt 10 839 2 836 2 965 4 116 50  378  471 23
Somalia 5 428 1 802 1 227 2 134 29  141 95 -
Etiopia  927  207  361  295 8 27 29 -
Marokko  756 62  126  395 2 57  107 7
Ghana  352 56  124  137 - 15 20 -
Afrika elles 3 376  709 1 127 1 155 11  138  220 16
                 
Asia i alt 22 411 5 520 6 242 9 507  162  391  496 93
Irak 7 942 2 243 1 938 3 475 53  124  109 -
Pakistan 3 069  588  517 1 763 36 64 96 5
Iran 2 655  662  870  941 12 65  103 2
Afghanistan 2 633  729  966  899 16 12 11 -
Thailand  599  298  196 50 - 5 6 44
Sri Lanka  908  142  368  344 21 17 15 1
Filippinene  464  142  136  148 1 11 14 12
India  981  135  221  549 13 27 36 -
Asia elles 3 160  581 1 030 1 338 10 66  106 29
                 
Nord- og Mellom-Amerika i alt 4 720  363 1 040 2 596 89  155  426 51
USA 3 695  247  803 2 095 80  108  332 30
Canada  569 49  131  309 7 18 53 2
Nord- og Mellom-Amerika elles  456 67  106  192 2 29 41 19
                 
Sør-Amerika i alt 1 974  285  599  776 8  114  165 27
Chile 1 166  105  383  465 8 80  120 5
Brasil  255 71 81 80 - 7 7 9
Sør-Amerika elles  553  109  135  231 - 27 38 13
                 
Oseania i alt  513 32  166  262 2 17 34 -
Australia  403 23  140  197 2 14 27 -
New Zealand  103 9 24 61 - 2 7 -
Oseania elles 7 - 2 4 - 1 - -
                 
Statslaus  490  124  177  168 1 11 9 -
Uoppgitt 22 8 7 7 - - - -
                 
Kvinner                
I alt  103 888 17 134 23 547 50 580 3 891 2 512 6 127 97
                 
Europa i alt 59 961 8 502 17 054 26 677 2 319 1 186 4 160 63
Sverige 12 794 1 736 5 156 4 251  408  166 1 060 17
Danmark 9 524 1 243 2 636 4 144  508  164  815 14
Storbritannia 4 220  375  773 2 365  197  116  385 9
Tyskland 4 343  528 1 406 1 850  179 65  309 6
Finland 3 647  518 1 298 1 342 75 36  375 3
Russland 4 162  655  749 2 371 89  123  174 1
Bosnia-Hercegovina 2 989  524  502 1 424  398 45 96 -
Jugoslavia 2 746  815  405 1 289  112 59 65 1
Island 2 038  512  659  645 28 49  141 4
Nederland 1 789  296  435  882 41 25  110 -
Tyrkia 1 435  277  142  864 50 64 38 -
Polen 1 780  153  456  956 49 54  111 1
Frankrike 1 045  123  296  494 17 29 84 2
Kroatia  885  208  180  420 31 11 35 -
Spania  535 44  162  260 9 12 48 -
Italia  404 51  131  170 12 16 24 -
Litauen  697 43  320  298 6 15 15 -
Europa elles 4 928  401 1 348 2 652  110  137  275 5
                 
Afrika i alt 9 306 2 673 1 857 3 718  224  381  450 3
Somalia 4 433 1 636  717 1 560  124  189  207 -
Etiopia  777  177  235  284 10 35 36 -
Marokko  721 68 65  487 14 33 54 -
Ghana  337 61 85  145 3 16 26 1
Afrika elles 3 038  731  755 1 242 73  108  127 2
                 
Asia i alt 26 094 5 163 3 272 15 343  868  653  791 4
Irak 5 431 2 096  680 2 375  107  107 66 -
Pakistan 3 503  500  324 2 360  170 64 85 -
Iran 2 458  567  391 1 181 98 80  141 -
Afghanistan 1 713  705  300  573  109 15 11 -
Thailand 3 649  320  245 2 673 49  147  212 3
Sri Lanka 1 847  147  167 1 356  133 23 21 -
Filippinene 2 146  159  353 1 464 41 66 62 1
India 1 149  125 94  810 67 21 32 -
Asia elles 4 198  544  718 2 551 94  130  161 -
                 
Nord- og Mellom-Amerika i alt 5 401  360  804 3 157  403  144  515 18
USA 4 008  220  590 2 314  370 84  416 14
Canada  639 62  118  358 25 23 51 2
Nord- og Mellom-Amerika elles  754 78 96  485 8 37 48 2
                 
Sør-Amerika i alt 2 428  272  432 1 368 58  126  164 8
Chile  969  103  186  494 36 63 84 3
Brasil  661 81 76  409 7 35 53 -
Sør-Amerika elles  798 88  170  465 15 28 27 5
                 
Oseania i alt  388 26 95  207 12 11 36 1
Australia  285 19 76  144 7 8 30 1
New Zealand 93 5 18 59 5 3 3 -
Oseania elles 10 2 1 4 - - 3 -
                 
Statslaus  277  120 30  100 7 10 10 -
Uoppgitt 33 18 3 10 - 1 1 -

Standardtegn i tabeller