Statistisk sentralbyrå


Skolegang, undersøkelse

3   Personer 16 år og over etter høyeste fullførte utdanning, etter kjønn, innvandringskategori og landbakgrunn1. 2001. Prosent
Kjønn, innvandringskategori og landbakgrunn1 I alt Prosent
Uoppgitt Ingen fullført utdanning Grunnskolenivå Videregående-skole-nivå2 Universitets- og høgskolenivå, kort3 Universitets- og høgskolenivå, lang4
Begge kjønn              
Alle i Norge 3 571 207 2,1 0,3 20,7 55,2 17,1 4,7
Av dette              
Innvandrerbefolkningen  228 487 20,1 1,7 14,2 40,8 16,5 6,6
Førstegenerasjonsinnvandrere  218 512 20,8 1,8 14,0 39,8 16,8 6,8
Personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre 9 975 5,5 0,1 17,1 63,7 10,9 2,7
Befolkningen ellers 3 342 720 0,9 0,2 21,1 56,2 17,1 4,6
               
Av innvandrerbefolkningen1              
Vestlige land 82 798 17,5 0,5 13,1 36,0 23,0 9,9
Ikke-vestlige land  145 689 21,6 2,5 14,8 43,6 12,8 4,7
Førstegenerasjonsinnvandrere fra ikke-vestlige land  138 327 22,4 2,6 14,6 42,4 13,1 4,9
Personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre fra ikke-vestlige land 7 362 6,2 0,1 19,0 66,1 7,4 1,3
               
Norden 45 787 18,9 0,5 14,9 37,9 21,2 6,6
Øst-Europa 35 818 22,6 0,7 11,3 44,7 13,6 7,0
Vest-Europa, unntatt Tyrkia 28 988 15,4 0,5 11,0 34,8 24,9 13,4
Asia med Tyrkia 80 505 20,6 3,2 17,3 42,8 12,4 3,7
Afrika 20 283 26,2 3,2 12,5 42,4 11,6 4,1
Sør- og Mellom-Amerika 9 083 15,6 1,4 11,1 49,3 16,6 6,1
Nord-Amerika, Oseania 8 023 17,5 0,4 10,3 29,7 26,2 16,0
               
Utvalgte vestlige land              
Danmark 17 091 12,3 0,5 18,5 42,5 19,7 6,5
Finland 5 567 23,8 0,4 13,9 34,2 20,9 6,8
Island 2 717 17,4 0,2 13,5 41,6 18,8 8,5
Sverige 19 655 23,7 0,6 11,7 34,4 23,2 6,6
Frankrike 1 912 25,6 0,6 6,2 24,7 23,8 19,1
Italia 1 096 18,6 1,0 16,6 39,6 13,0 11,2
Nederland 3 220 13,7 0,3 6,4 33,5 31,0 15,1
Spania 1 244 17,0 1,4 22,7 35,9 13,4 9,7
Storbritannia 9 599 13,8 0,6 11,9 31,6 31,6 10,4
Tyskland 8 292 14,9 0,3 9,6 38,2 20,0 17,1
USA 6 327 17,0 0,4 10,4 29,2 26,0 17,0
               
Utvalgte ikke-vestlige land:              
Kroatia 1 381 33,2 0,7 11,5 42,6 10,3 1,8
Jugoslavia 9 183 29,8 0,9 14,9 43,4 9,5 1,6
Polen 5 552 9,9 0,4 9,3 45,7 19,7 14,9
Russland 3 042 31,7 0,1 5,4 31,2 14,7 16,9
Tyrkia 7 649 19,5 4,4 30,8 38,3 5,5 1,7
Ungarn 1 543 7,6 0,6 14,5 46,6 19,9 10,9
Bosnia-Hercegovina 10 009 20,2 1,1 11,9 54,6 10,8 1,4
Etiopia 2 043 22,1 1,7 8,1 50,7 11,7 5,7
Marokko 4 011 21,9 7,4 20,9 38,3 9,9 1,5
Somalia 6 049 38,5 3,3 11,4 40,7 5,3 0,9
Sri Lanka 6 862 17,1 0,9 14,2 53,9 11,3 2,6
Filippinene 4 948 14,6 1,6 10,8 37,1 29,8 6,1
India 4 485 13,2 1,3 11,1 43,1 23,3 8,1
Irak 8 815 53,3 2,1 10,1 23,3 9,3 2,0
Iran 8 353 15,1 2,7 9,0 49,1 17,5 6,5
Kina 2 786 17,4 3,2 16,5 35,6 16,3 11,0
Libanon 1 042 22,3 1,6 19,9 39,0 13,6 3,6
Pakistan 15 685 18,8 4,4 23,6 44,0 7,8 1,4
Førstegenerasjonsinnvandrere 12 570 21,8 5,4 24,3 38,4 8,5 1,5
Personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre 3 115 6,8 0,0 20,7 66,5 5,3 0,6
Thailand 3 216 22,2 5,4 31,0 33,3 6,7 1,4
Vietnam 11 259 8,7 4,3 17,1 58,2 9,0 2,6
Chile 5 075 10,0 1,4 11,2 57,3 16,2 4,0
               
Kvinner              
Alle i Norge 1 818 417 2,1 0,3 23,0 52,7 19,0 2,9
Av dette              
Innvandrerbefolkningen  114 912 19,6 2,3 15,1 39,0 18,3 5,8
Førstegenerasjonsinnvandrere  110 101 20,2 2,4 15,0 38,0 18,5 5,9
Personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre 4 811 5,3 0,1 15,9 63,5 12,6 2,4
Befolkningen ellers 1 703 505 0,9 0,2 23,5 53,7 19,1 2,7
               
Av innvandrerbefolkningen1              
Vestlige land 43 126 15,3 0,4 13,2 35,8 26,8 8,4
Ikke-vestlige land 71 786 22,2 3,4 16,2 41,0 13,2 4,2
Førstegenerasjonsinnvandrere fra ikke-vestlige land 68 251 23,0 3,6 16,1 39,6 13,4 4,3
Personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre fra ikke-vestlige land 3 535 5,8 0,1 17,8 66,8 8,3 1,2
               
Norden 25 024 16,8 0,4 13,9 37,0 26,1 5,8
Øst-Europa 19 763 23,9 0,8 11,7 41,5 14,7 7,3
Vest-Europa, unntatt Tyrkia 13 589 12,7 0,5 12,1 35,2 27,8 11,7
Asia med Tyrkia 38 793 19,9 4,5 19,3 40,5 13,0 2,9
Afrika 8 431 31,4 5,2 14,6 38,4 8,5 1,9
Sør- og Mellom-Amerika 4 799 17,0 1,6 11,9 46,8 16,7 5,9
Nord-Amerika, Oseania 4 513 14,6 0,2 12,7 31,5 27,9 13,1
               
Utvalgte vestlige land              
Danmark 8 950 10,2 0,4 16,0 42,4 25,4 5,6
Finland 3 372 21,7 0,3 11,1 32,2 27,0 7,7
Island 1 400 16,1 0,2 15,9 39,1 22,5 6,2
Sverige 10 882 21,1 0,4 12,3 33,6 27,3 5,4
Frankrike  866 20,9 0,6 8,1 24,4 29,3 16,7
Italia  334 19,8 0,9 13,5 35,0 16,5 14,4
Nederland 1 538 12,1 0,3 7,2 31,1 38,0 11,2
Spania  507 16,6 1,0 17,0 33,1 19,3 13,0
Storbritannia 4 096 10,0 0,7 15,3 34,5 31,9 7,6
Tyskland 4 564 12,7 0,1 10,7 38,8 23,0 14,7
USA 3 595 14,0 0,3 13,1 31,1 27,7 13,8
               
Utvalgte ikke-vestlige land              
Kroatia  640 35,0 0,9 12,3 38,0 11,7 2,0
Jugoslavia 4 126 31,7 1,2 19,0 37,9 8,7 1,4
Polen 3 676 10,3 0,5 8,1 46,2 22,0 12,9
Russland 2 321 32,1 0,1 4,7 31,4 15,4 16,3
Tyrkia 3 367 19,8 7,0 33,0 34,7 4,2 1,2
Ungarn  699 11,4 0,6 15,0 45,1 20,9 7,0
Bosnia-Hercegovina 5 099 21,7 1,6 13,5 51,3 10,8 1,1
Etiopia  834 24,8 2,9 11,2 53,1 6,0 2,0
Marokko 1 537 27,0 12,0 22,5 31,9 6,1 0,5
Somalia 2 689 46,2 6,2 13,4 31,3 2,8 0,2
Sri Lanka 3 128 19,0 0,8 15,1 53,2 10,3 1,6
Filippinene 3 866 16,1 1,6 10,7 33,4 32,3 5,9
India 2 192 15,0 1,6 11,4 41,4 24,0 6,8
Irak 2 332 44,1 4,6 15,4 24,6 10,2 1,1
Iran 3 443 17,7 4,3 9,8 48,9 16,0 3,2
Kina 1 522 17,2 3,5 15,4 36,5 18,4 9,0
Libanon  435 20,9 2,3 22,3 38,9 12,9 2,8
Pakistan 7 347 21,1 7,0 24,3 40,3 6,4 0,9
Førstegenerasjonsinnvandrere 5 865 24,8 8,8 25,9 33,0 6,5 0,9
Personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre 1 482 6,1 0,1 18,2 69,3 5,7 0,7
Thailand 2 843 23,1 6,1 32,4 30,4 6,8 1,2
Vietnam 5 483 11,5 5,7 20,2 52,0 8,9 1,7
Chile 2 326 10,7 1,5 12,1 56,0 15,9 3,8
               
               
Menn              
Alle i Norge 1 752 790 2,2 0,2 18,3 57,7 15,0 6,5
Av dette              
Innvandrerbefolkningen  113 575 20,7 1,2 13,3 42,7 14,7 7,4
Førstegenerasjonsinnvandrere  108 411 21,4 1,3 13,0 41,7 15,0 7,6
Personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre 5 164 5,6 0,1 18,2 63,8 9,3 3,0
Befolkningen ellers 1 639 215 0,9 0,2 18,7 58,7 15,1 6,5
               
Av innvandrerbefolkningen1              
Vestlige land 39 672 20,0 0,6 12,9 36,2 18,8 11,5
Ikke-vestlige land 73 903 21,0 1,5 13,5 46,2 12,5 5,2
Førstegenerasjonsinnvandrere fra ikke-vestlige land 70 076 21,8 1,6 13,1 45,1 12,9 5,4
Personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre fra ikke-vestlige land 3 827 6,5 0,0 20,2 65,5 6,5 1,3
               
Norden 20 763 21,5 0,6 16,0 38,9 15,3 7,7
Øst-Europa 16 055 21,1 0,6 10,8 48,6 12,3 6,6
Vest-Europa, unntatt Tyrkia 15 399 17,7 0,6 10,0 34,4 22,4 14,9
Asia med Tyrkia 41 712 21,3 1,9 15,6 44,9 11,9 4,4
Afrika 11 852 22,5 1,8 11,0 45,3 13,7 5,8
Sør- og Mellom-Amerika 4 284 13,9 1,2 10,1 52,0 16,5 6,3
Nord-Amerika, Oseania 3 510 21,2 0,6 7,1 27,5 23,9 19,7
               
Utvalgte vestlige land              
Danmark 8 141 14,7 0,6 21,3 42,5 13,5 7,5
Finland 2 195 27,0 0,5 18,3 37,1 11,6 5,5
Island 1 317 18,7 0,2 10,9 44,3 15,0 10,9
Sverige 8 773 26,9 0,7 10,9 35,3 18,1 8,1
Frankrike 1 046 29,4 0,6 4,6 25,0 19,2 21,1
Italia  762 18,1 1,0 18,0 41,6 11,4 9,8
Nederland 1 682 15,2 0,3 5,6 35,7 24,6 18,5
Spania  737 17,2 1,6 26,6 37,7 9,4 7,5
Storbritannia 5 503 16,7 0,5 9,3 29,5 31,5 12,5
Tyskland 3 728 17,7 0,4 8,2 37,4 16,5 19,9
USA 2 732 20,9 0,7 6,8 26,6 23,8 21,2
               
Utvalgte ikke-vestlige land              
Kroatia  741 31,6 0,4 10,8 46,6 9,0 1,6
Jugoslavia 5 057 28,1 0,6 11,5 47,8 10,2 1,7
Polen 1 876 9,0 0,3 11,9 44,9 15,1 18,8
Russland  721 30,2 0,1 7,8 30,7 12,6 18,6
Tyrkia 4 282 19,2 2,3 29,0 41,1 6,5 2,0
Ungarn  844 4,4 0,6 14,0 47,9 19,1 14,1
Bosnia-Hercegovina 4 910 18,7 0,7 10,3 58,0 10,7 1,6
Etiopia 1 209 20,2 0,9 6,0 49,0 15,6 8,3
Marokko 2 474 18,8 4,6 19,9 42,3 12,3 2,2
Somalia 3 360 32,3 1,0 9,8 48,2 7,3 1,4
Sri Lanka 3 734 15,5 1,0 13,4 54,5 12,1 3,5
Filippinene 1 082 9,3 1,5 11,2 50,6 21,0 6,5
India 2 293 11,6 1,0 10,8 44,7 22,6 9,3
Irak 6 483 56,5 1,1 8,2 22,8 9,0 2,3
Iran 4 910 13,3 1,6 8,5 49,2 18,6 8,8
Kina 1 264 17,7 2,9 17,8 34,4 13,7 13,4
Libanon  607 23,2 1,2 18,1 39,0 14,2 4,3
Pakistan 8 338 16,9 2,0 23,0 47,2 9,1 1,8
Førstegenerasjonsinnvandrere 6 705 19,2 2,5 23,0 43,1 10,2 2,1
Personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre 1 633 7,5 - 23,0 64,1 5,0 0,5
Thailand  373 15,3 0,5 20,1 55,2 6,2 2,7
Vietnam 5 776 6,0 3,1 14,1 64,1 9,2 3,5
Chile 2 749 9,3 1,3 10,4 58,4 16,4 4,2
1  Landbakgrunn gjelder førstegenerasjonsinnvandrere og personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre.
2  Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
3  Universitets- og høgskolenivå, lavere nivå, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
4  Universitets- og høgskolenivå, høyere nivå, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Standardtegn i tabeller