Statistisk sentralbyrå


Skolegang, undersøkelse

2   Personer 16-24 etter høyeste fullførte utdanning, etter kjønn, innvandringskategori og landbakgrunn1. 2001. Prosent
Kjønn, innvandringskategori og landbakgrunn1 I alt Prosent1
Uoppgitt Ingen fullført utdanning Grunnskolenivå Videregående-skole-nivå2 Universitets- og høgskolenivå, kort3 Universitets- og høgskolenivå, lang4
Begge kjønn              
Alle i Norge  485 092 3,1 0,0 14,9 74,3 7,5 0,1
Av dette              
Innvandrerbefolkningen 34 110 25,1 0,2 16,2 54,7 3,7 0,1
Førstegenerasjonsinnvandrere 27 489 29,5 0,2 15,3 51,3 3,6 0,1
Personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre 6 621 6,8 0,0 20,1 68,9 4,0 0,1
Befolkningen ellers  450 982 1,5 0,0 14,8 75,8 7,8 0,1
               
Av innvandrerbefolkningen1              
Vestlige land 5 219 42,2 0,1 8,6 43,4 5,6 0,2
Ikke-vestlige land 28 891 22,0 0,2 17,6 56,7 3,3 0,1
Førstegenerasjonsinnvandrere fra ikke-vestlige land 23 007 25,9 0,3 16,8 53,7 3,3 0,1
Personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre fra ikke-vestlige land 5 884 6,9 0,0 20,8 68,6 3,5 0,2
               
Norden 3 471 46,1 0,1 8,0 41,3 4,4 0,1
Øst-Europa 6 530 22,2 0,0 14,5 57,5 5,6 0,2
Vest-Europa, unntatt Tyrkia 1 354 30,4 - 10,7 49,9 8,5 0,6
Asia med Tyrkia 16 748 20,2 0,2 18,8 57,6 3,0 0,1
Afrika 4 051 30,9 0,7 18,2 49,0 1,2 0,0
Sør- og Mellom-Amerika 1 562 16,8 - 16,1 63,9 3,1 0,1
Nord-Amerika, Oseania  394 48,2 - 6,6 39,6 5,6 -
               
Utvalgte vestlige land              
Sverige 1 902 58,6 0,2 4,7 33,2 3,4 0,1
               
Utvalgte ikke-vestlige land              
Jugoslavia 1 987 29,1 - 17,1 51,9 1,9 -
Tyrkia 1 970 22,6 0,2 25,9 49,6 1,7 -
Bosnia-Hercegovina 1 943 7,2 - 14,7 72,6 5,5 0,1
Somalia 1 743 37,2 1,1 21,3 40,2 0,2 -
Irak 1 793 56,0 0,3 14,1 28,3 1,4 -
Iran 1 650 16,1 0,2 19,0 61,0 3,5 0,1
Vietnam 2 531 6,4 0,2 18,4 70,6 4,4 0,1
Pakistan 4 527 13,0 0,3 20,8 63,4 2,4 0,1
Førstegenerasjonsinnvandrere 1 907 20,9 0,6 19,1 57,8 1,6 -
Personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre 2 620 7,2 0,0 22,0 67,4 3,1 0,2
               
               
Kvinner              
Alle i Norge  237 449 3,4 0,0 14,2 72,1 10,1 0,1
Av dette              
Innvandrerbefolkningen 17 326 26,6 0,3 15,4 52,7 4,8 0,2
Førstegenerasjonsinnvandrere 14 144 31,2 0,3 14,7 48,9 4,7 0,2
Personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre 3 182 6,4 0,1 18,7 69,7 4,9 0,2
Befolkningen ellers  220 123 1,6 0,0 14,1 73,6 10,5 0,1
               
Av innvandrerbefolkningen1              
Vestlige land 2 910 44,0 0,0 7,8 41,3 6,7 0,2
Ikke-vestlige land 14 416 23,1 0,3 17,0 55,0 4,4 0,2
Førstegenerasjonsinnvandrere fra ikke-vestlige land 11 595 27,2 0,4 16,4 51,4 4,4 0,2
Personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre fra ikke-vestlige land 2 821 6,4 0,1 19,2 69,8 4,3 0,2
               
Norden 2 056 49,7 0,0 6,8 38,3 5,2 0,1
Øst-Europa 3 410 25,0 - 13,6 53,8 7,2 0,3
Vest-Europa, unntatt Tyrkia  654 26,9 - 11,5 50,0 11,2 0,5
Asia med Tyrkia 8 248 20,3 0,3 18,0 57,4 3,8 0,1
Afrika 1 949 33,5 1,2 19,2 44,4 1,7 -
Sør- og Mellom-Amerika  809 18,9 - 15,2 61,6 4,2 0,1
Nord-Amerika, Oseania  200 42,0 - 6,5 43,5 8,0 -
               
Utvalgte vestlige land              
Sverige 1 168 59,9 0,1 4,3 31,9 3,7 0,1
               
Utvalgte ikke-vestlige land              
Jugoslavia  929 27,0 - 17,9 52,9 2,3 -
Tyrkia 1 022 22,7 0,2 27,8 47,2 2,2 -
Bosnia-Hercegovina  957 7,4 - 14,9 69,7 7,8 0,1
Somalia  747 42,2 2,1 23,7 31,7 0,3 -
Irak  575 40,2 0,7 23,8 33,2 2,1 -
Iran  819 18,7 - 16,2 60,6 4,4 0,1
Vietnam 1 272 9,5 0,3 16,4 67,5 6,2 0,1
Pakistan 2 234 14,9 0,4 17,9 64,0 2,6 0,1
Førstegenerasjonsinnvandrere  996 25,6 0,9 16,1 55,5 1,9 -
Personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre 1 238 6,3 0,1 19,4 70,8 3,2 0,2
               
Menn              
Alle i Norge  247 643 2,9 0,0 15,5 76,4 5,1 0,1
Av dette              
Innvandrerbefolkningen 16 784 23,5 0,1 17,0 56,7 2,6 0,1
Førstegenerasjonsinnvandrere 13 345 27,7 0,1 15,9 53,8 2,4 0,1
Personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre 3 439 7,2 - 21,5 68,0 3,2 0,1
Befolkningen ellers  230 859 1,4 0,0 15,4 77,8 5,3 0,1
               
Av innvandrerbefolkningen1              
Vestlige land 2 309 39,9 0,1 9,6 46,0 4,1 0,3
Ikke-vestlige land 14 475 20,9 0,1 18,2 58,4 2,3 0,1
Førstegenerasjonsinnvandrere fra ikke-vestlige land 11 412 24,5 0,1 17,1 56,0 2,2 0,1
Personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre fra ikke-vestlige land 3 063 7,3 - 22,2 67,5 2,8 0,1
               
Norden 1 415 41,0 0,2 9,8 45,7 3,3 0,1
Øst-Europa 3 120 19,2 0,0 15,4 61,5 3,7 0,1
Vest-Europa, unntatt Tyrkia  700 33,6 - 10,0 49,7 6,0 0,7
Asia med Tyrkia 8 500 20,2 0,1 19,5 57,9 2,2 0,1
Afrika 2 102 28,4 0,3 17,3 53,2 0,8 0,0
Sør- og Mellom-Amerika  753 14,6 - 17,0 66,4 2,0 -
Nord-Amerika, Oseania  194 54,6 - 6,7 35,6 3,1 -
               
Utvalgte vestlige land              
Sverige  734 56,4 0,3 5,3 35,1 2,9 -
               
Utvalgte ikke-vestlige land              
Jugoslavia 1 058 30,9 - 16,4 51,1 1,5 -
Tyrkia  948 22,5 0,1 23,9 52,2 1,3 -
Bosnia-Hercegovina  986 6,9 - 14,5 75,4 3,2 -
Somalia  996 33,4 0,4 19,5 46,6 0,1 -
Irak 1 218 63,5 0,1 9,4 25,9 1,1 -
Iran  831 13,6 0,4 21,8 61,5 2,6 0,1
Vietnam 1 259 3,3 - 20,4 73,6 2,5 0,1
Pakistan 2 293 11,1 0,1 23,6 62,8 2,3 0,1
Førstegenerasjonsinnvandrere  911 15,7 0,3 22,5 60,3 1,2 -
Personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre 1 382 8,0 - 24,4 64,4 3,0 0,2
1  Landbakgrunn gjelder førstegenerasjonsinnvandrere og personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre.
2  Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
3  Universitets- og høgskolenivå, lavere nivå, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
4  Universitets- og høgskolenivå, høyere nivå, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Standardtegn i tabeller