Statistisk sentralbyrå


Skolegang, undersøkelse

1   Personer 30-44 etter høyeste fullførte utdanning, etter kjønn, innvandringskategori og landbakgrunn1. 2001. Prosent
Kjønn, innvandringskategori og landbakgrunn1 I alt Prosent
Uoppgitt Ingen fullført utdanning Grunnskolenivå Videregående-skole-nivå2 Universitets- og høgskolenivå, kort3 Universitets- og høgskolenivå, lang4
Begge kjønn              
Alle i Norge 1 009 966 2,8 0,1 8,7 58,3 23,1 6,9
Av dette              
Innvandrerbefolkningen 89 302 20,9 1,6 10,9 39,7 18,8 8,1
Befolkningen ellers  920 664 1,0 0,0 8,5 60,1 23,5 6,8
               
Av innvandrerbefolkningen1              
Vestlige land 27 665 22,0 0,5 7,0 31,2 26,4 12,9
Ikke-vestlige land 61 637 20,4 2,1 12,7 43,5 15,4 5,9
               
Norden 15 336 22,2 0,6 7,9 35,4 25,7 8,2
Øst-Europa 13 222 21,9 0,4 8,3 45,8 15,2 8,3
Vest-Europa, unntatt Tyrkia 9 815 21,7 0,4 6,5 27,0 26,3 18,1
Asia med Tyrkia 34 741 19,4 2,7 15,9 42,1 14,9 5,0
Afrika 9 893 24,1 3,0 9,3 43,2 15,1 5,3
Sør- og Mellom-Amerika 3 781 14,9 1,0 7,1 48,9 20,5 7,6
Nord-Amerika, Oseania 2 514 22,2 0,4 3,1 22,5 31,2 20,6
               
Utvalgte vestlige land              
Danmark 4 926 18,3 0,7 10,6 38,0 23,8 8,7
Finland 1 961 28,3 0,2 7,6 33,1 22,7 8,1
Island 1 171 18,9 0,2 11,0 37,4 21,9 10,7
Sverige 7 041 23,8 0,8 5,2 33,8 28,7 7,7
Nederland 1 177 18,9 0,2 1,4 29,1 30,9 19,5
Storbritannia 2 976 21,3 0,5 7,8 24,1 35,7 10,7
Tyskland 2 758 23,1 0,2 4,2 25,7 20,0 26,8
USA 1 860 21,7 0,3 2,6 22,0 31,4 22,0
               
Utvalgte ikke-vestlige land              
Jugoslavia 4 010 29,0 0,6 11,3 44,9 12,2 2,0
Polen 1 968 11,3 0,3 4,4 45,5 22,4 16,1
Russland 1 225 30,3 - 3,7 29,1 14,0 23,0
Tyrkia 2 933 17,4 3,0 32,3 37,2 7,7 2,5
Bosnia-Hercegovina 3 226 16,3 0,5 10,3 59,7 11,5 1,7
Etiopia 1 095 19,3 1,5 6,0 52,1 14,5 6,6
Marokko 1 893 20,6 7,4 17,6 36,2 15,6 2,6
Somalia 2 679 36,8 3,5 6,9 43,0 8,6 1,2
Sri Lanka 4 037 14,2 1,0 12,4 55,4 13,6 3,5
Filippinene 2 417 12,7 1,6 9,5 34,7 35,0 6,5
India 1 659 12,2 0,9 9,5 43,6 25,0 8,9
Irak 4 061 48,4 1,8 9,4 24,8 12,9 2,7
Iran 4 326 12,7 2,4 5,2 49,7 21,2 8,8
Kina 1 230 18,3 1,8 13,7 33,1 17,6 15,5
Pakistan 5 031 20,3 4,8 27,5 36,9 8,5 2,0
Thailand 1 647 20,2 6,1 32,7 31,0 8,4 1,5
Vietnam 4 465 7,8 3,2 13,9 62,2 9,3 3,5
Chile 2 068 9,4 1,0 6,1 57,5 21,7 4,4
               
               
Kvinner              
Alle i Norge  494 409 2,6 0,2 8,2 56,1 27,4 5,6
Av dette   20,1 2,1 12,1 37,5 20,7 7,6
Innvandrerbefolkningen 43 016 20,1 2,1 12,1 37,5 20,7 7,6
Befolkningen ellers  451 393 0,9 0,0 7,8 57,9 28,0 5,4
               
Av innvandrerbefolkningen1              
Vestlige land 13 263 19,5 0,4 5,5 30,2 32,0 12,3
Ikke-vestlige land 29 753 20,3 2,9 15,0 40,7 15,7 5,5
               
Norden 7 938 19,5 0,6 6,2 33,5 32,4 7,8
Øst-Europa 7 665 21,9 0,4 9,5 42,6 16,2 9,4
Vest-Europa, unntatt Tyrkia 4 038 19,5 0,2 5,2 26,1 30,4 18,7
Asia med Tyrkia 16 296 18,1 3,7 18,9 39,3 15,9 4,0
Afrika 3 772 29,1 5,2 12,7 39,4 11,1 2,4
Sør- og Mellom-Amerika 2 020 15,6 1,0 8,6 47,0 20,0 7,8
Nord-Amerika, Oseania 1 287 20,0 0,2 2,8 22,8 34,3 19,9
               
Utvalgte vestlige land              
Danmark 2 453 14,9 0,8 7,4 37,3 31,4 8,2
Finland 1 150 26,5 0,1 4,9 31,0 28,6 9,0
Island  604 16,6 0,3 13,2 34,8 26,5 8,6
Sverige 3 617 21,0 0,6 4,3 31,3 35,6 7,2
Nederland  483 17,8 0,4 1,0 25,3 38,3 17,2
Storbritannia 1 020 17,8 0,3 8,0 23,4 40,3 10,1
Tyskland 1 362 20,1 0,1 3,1 28,0 23,1 25,6
USA  990 18,7 0,2 2,2 22,7 34,8 21,3
               
Utvalgte ikke-vestlige land              
Jugoslavia 1 791 32,3 0,8 17,0 37,7 10,6 1,6
Polen 1 499 10,4 0,3 5,2 47,4 23,3 13,4
Russland 1 035 29,9 - 3,5 30,7 14,5 21,4
Tyrkia 1 179 17,4 4,7 38,3 31,4 5,4 2,8
Bosnia-Hercegovina 1 623 15,8 0,6 11,7 57,9 12,5 1,6
Etiopia  395 20,3 2,8 9,4 57,2 8,1 2,3
Marokko  640 25,9 13,3 25,8 25,9 8,4 0,6
Somalia 1 161 45,1 6,7 9,4 33,2 5,3 0,3
Sri Lanka 1 633 13,3 0,9 13,7 56,4 13,5 2,3
Filippinene 2 072 13,0 1,4 9,7 33,6 36,3 5,8
India  833 13,1 0,5 9,8 39,4 28,2 9,0
Irak  964 43,5 3,5 14,0 23,0 14,3 1,7
Iran 1 534 15,1 4,7 6,2 49,0 19,9 5,0
Kina  708 16,7 1,4 12,0 35,7 20,9 13,3
Pakistan 2 370 23,0 7,3 29,8 31,7 7,0 1,2
Thailand 1 554 20,5 6,4 33,4 30,3 8,2 1,3
Vietnam 2 059 10,1 4,1 18,9 56,6 8,1 2,2
Chile  918 10,7 0,5 7,4 56,0 21,2 4,1
               
               
Menn              
Alle i Norge  515 557 3,0 0,1 9,2 60,4 19,0 8,2
Av dette              
Innvandrerbefolkningen 46 286 21,7 1,2 9,8 41,8 17,0 8,5
Befolkningen ellers  469 271 1,2 0,0 9,2 62,2 19,2 8,2
               
Av innvandrerbefolkningen1              
Vestlige land 14 402 24,3 0,6 8,3 32,2 21,3 13,4
Ikke-vestlige land 31 884 20,5 1,4 10,5 46,1 15,1 6,3
               
Norden 7 398 25,1 0,7 9,7 37,3 18,5 8,7
Øst-Europa 5 557 22,0 0,4 6,8 50,3 13,8 6,7
Vest-Europa, unntatt Tyrkia 5 777 23,2 0,5 7,5 27,7 23,4 17,7
Asia med Tyrkia 18 445 20,5 1,7 13,2 44,6 14,1 5,9
Afrika 6 121 20,9 1,6 7,2 45,6 17,6 7,1
Sør- og Mellom-Amerika 1 761 14,0 1,0 5,3 51,2 21,1 7,4
Nord-Amerika, Oseania 1 227 24,5 0,6 3,4 22,2 28,0 21,4
               
Utvalgte vestlige land              
Danmark 2 473 21,6 0,6 13,7 38,7 16,2 9,1
Finland  811 30,8 0,2 11,5 36,3 14,3 6,9
Island  567 21,3 - 8,6 40,2 16,9 12,9
Sverige 3 424 26,8 1,0 6,3 36,4 21,3 8,2
Nederland  694 19,7 - 1,7 31,7 25,8 21,0
Storbritannia 1 956 23,2 0,6 7,6 24,4 33,3 10,9
Tyskland 1 396 25,9 0,4 5,4 23,4 17,0 27,9
USA  870 25,1 0,5 3,1 21,1 27,5 22,8
               
Utvalgte ikke-vestlige land              
Jugoslavia 2 219 26,3 0,5 6,6 50,7 13,6 2,3
Polen  469 14,1 - 1,9 39,7 19,6 24,7
Russland  190 32,6 - 4,7 20,0 11,1 31,6
Tyrkia 1 754 17,4 1,8 28,2 41,0 9,2 2,3
Bosnia-Hercegovina 1 603 16,8 0,4 8,9 61,5 10,5 1,8
Etiopia  700 18,7 0,7 4,1 49,3 18,1 9,0
Marokko 1 253 17,9 4,4 13,4 41,4 19,2 3,7
Somalia 1 518 30,4 1,1 4,9 50,5 11,1 1,9
Sri Lanka 2 404 14,8 1,2 11,5 54,7 13,7 4,2
Filippinene  345 10,4 2,6 8,4 41,2 26,7 10,7
India  826 11,3 1,3 9,1 47,8 21,7 8,8
Irak 3 097 50,0 1,2 7,9 25,3 12,4 3,1
Iran 2 792 11,3 1,1 4,7 50,1 21,9 10,9
Kina  522 20,5 2,3 15,9 29,5 13,2 18,6
Pakistan 2 661 18,0 2,6 25,4 41,5 9,8 2,7
Thailand 93 16,1 1,1 21,5 43,0 12,9 5,4
Vietnam 2 406 5,9 2,4 9,6 67,0 10,3 4,7
Chile 1 150 8,3 1,3 5,0 58,7 22,0 4,6
1  Landbakgrunn gjelder førstegenerasjonsinnvandrere og personer født i Norge med to utenlandsfødte foreldre.
2  Inkludert nivået 'Påbygging til videregående utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
3  Universitets- og høgskolenivå, lavere nivå, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
4  Universitets- og høgskolenivå, høyere nivå, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Standardtegn i tabeller