Statistisk sentralbyrå

Utdanningsstatistikk, grunnskoler

8 Elevar, etter elevens målform og fylke. Endelege tal, 1. oktober 2011
  Elevar
  Elever i alt1 Bokmål Nynorsk Samisk
I alt  614 374  532 603 78 794  855
Østfold 34 521 34 519 2 0
Akershus 75 979 75 549 6 0
Oslo 58 388 57 711 1 0
Hedmark 22 670 22 665 2 2
Oppland 22 243 18 080 4 163 0
Buskerud 32 618 31 490  950 0
Vestfold 29 330 29 316 2 0
Telemark 20 343 17 986 2 224 0
Aust-Agder 14 424 13 527  795 0
Vest-Agder 23 054 22 242  753 1
Rogaland 58 923 44 369 14 227 0
Hordaland 62 045 37 545 24 347 1
Sogn og Fjordane 14 400  384 14 006 0
Møre og Romsdal 33 119 15 864 17 254 0
Sør-Trøndelag 35 951 35 910 39 2
Nord-Trøndelag 17 569 17 559 0 9
Nordland 29 759 29 722 2 27
Troms Romsa 19 416 19 304 20 54
Finnmark Finnmárku 9 396 8 636 0  759
Svalbard  226  225 1 0
1  Talet inkluderar elevar på 11. årssteg og elevar ved dei utenlandske skolane i Norge, desse rapporterer ikkje målform.

Standardtegn i tabeller