Statistisk sentralbyrå

Folkehøgskoler, kortkurs

6 Tal årselevar, etter kjønn og hovudemne. 2009
Hovudemne I alt Menn Kvinner
I alt  920  338  582
       
Språkfag 13 3 9
Estetiske fag og handverksfag  362  106  256
Humanistiske fag, trus- og livssynssfag  133 58 75
Samfunnsfag  119 42 77
Organisasjons- og styringsfag 20 8 12
Økonomi og IKT-fag 18 6 12
Helse-, sosial- og idrettsfag  204 91  113
Samferdsels- og kommunikasjonsfag 1 1 1
Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag 27 14 13
Tenesteyting og servicefag 24 10 14

Standardtegn i tabeller