Statistisk sentralbyrå

Folkehøgskoler, kortkurs

5 Tal årselevar, etter kjønn 2002-2009 og skolefylke 2009
Alder Tal årselevar Menn Kvinner
2002  980  377  603
2003 1 054  415  639
2004 1 069  414  655
2005 1 003  375  628
2006  843  323  520
2007  838  322  516
2008  766  287  479
       
2009 I alt  920  338  582
Skolefylke      
Østfold 36 10 26
Akershus 12 6 5
Oslo 3 1 2
Hedmark 51 14 37
Oppland 56 25 31
Buskerud 65 27 38
Vestfold 82 30 52
Telemark 29 13 16
Aust-Agder 10 4 6
Vest-Agder 5 3 2
Rogaland 31 12 19
Hordaland  103 28 75
Sogn og Fjordane 29 10 19
Møre og Romsdal  110 47 64
Sør-Trøndelag 31 12 20
Nord-Trøndelag 65 27 38
Nordland  132 42 90
Troms Romsa 39 14 25
Finnmark Finnmárku 30 13 17

Standardtegn i tabeller