Statistisk sentralbyrå

Folkehøgskoler, kortkurs

4 Deltakarar i folkehøgskolar, kortkurs, etter hovudemne og skolefylke. 2009
Skolefylke I alt Språkfag Estetiske fag og
handverksfag
Humanistiske fag,
trus- og livssynssfag
Samfunnsfag Organisasjons- og
styringsfag
Økonomi og IKT-fag Helse-, sosial- og idrettsfag Samferdsels- og
kommunikasjonsfag
Naturbruk, økologi- og
miljøverns- og friluftslisfag
Tenesteyting og servicefag
I alt 19 609  270 7 918 3 013 2 795  632  500 3 627 56  561  237
                       
Østfold 1 333 - 1 161  117 - - - - - - 55
Akershus  244 -  244 - - - - - - - -
Oslo 81 - 33 48 - - - - - - -
Hedmark  776 33  200  400 44 - - 99 - - -
Oppland 1 070 23  496  397 33 - -  121 - - -
Buskerud  994 67 96 11 - - -  820 - - -
Vestfold 2 132 31  125  235 1 470 -  159 84 28 - -
Telemark  453 - 93 90 91  159 - 20 - - -
Aust-Agder  218 - 12 18 90 - - 98 - - -
Vest-Agder 87 - 87 - - - - - - - -
Rogaland  555 -  155 76  106 - -  131 - - 87
Hordaland 2 430 18 1 745 62  170 - -  403 - 32 -
Sogn og Fjordane  464 - 48 - 65 - -  224 - 68 59
Møre og Romsdal 1 992 -  422  444  167  103 -  856 - - -
Sør-Trøndelag  712 -  280 - 53 13 -  216 -  150 -
Nord-Trøndelag 1 085 27  439 76  120 -  107  154 -  144 18
Nordland 3 224 - 1 881  343  113  357  234  259 28 - 9
Troms Romsa 1 023 -  312  696 - - - 15 - - -
Finnmark Finnmárku  736 71 89 -  273 - -  127 -  167 9

Standardtegn i tabeller