Statistisk sentralbyrå

Folkehøgskoler, kortkurs

3 Deltakarar i folkehøgskolar, etter kjønn, alder og hovudemne. 2009
Hovudemne I alt 19 år eller yngre 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50 år eller eldre
Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Mann Kvinner Menn Kvinner
I alt 19 609  802 1 067 1 027 1 310  684 1 165  936 1 919 3 880 6 819
Språkfag  270 10 21 9 65 14 20 9 15 30 77
Estetiske fag og handverksfag 7 918  340  526  152  294  167  554  342 1 171 1 422 2 950
Humanistiske fag, trus- og livssynssfag 3 013 47 55  114  176  148  120  195  185  834 1 139
Samfunnsfag 2 795 15 49 35 65 13 19 48  102  944 1 505
Organisasjons- og styringsfag  632 35 62  101  116 35 64 36 75 34 74
Økonomi og IKT-fag  500 - - - 1 3 3 3 5  170  315
Helse-, sosial- og idrettsfag 3 627  307  333  496  490  239  307  250  300  308  597
Samferdsels- og kommunikasjonsfag 56 5 2 3 1 2 - 3 4 21 15
Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag  561 42 18  116 91 55 74 41 52 46 26
Tenesteyting og servicefag  237 1 1 1 11 8 4 9 10 71  121

Standardtegn i tabeller