Statistisk sentralbyrå

Folkehøgskoler, kortkurs

2 Utanlandske deltakarar i folkehøgskolar, kortkurs, etter statsborgarskap og kjønn. 2009
Statsborgarskap I alt Menn Kvinner
I alt 1 097  447  650
Danmark  143 46 97
Finland 32 15 17
Island 9 3 6
Sverige  130 58 72
Nederland 22 8 14
Storbritannia 41 15 26
Russland  192 50  142
Tyskland  120 38 82
Bosnia-Hercegovina 74 33 41
Makedonia 31 24 7
USA 24 8 16
Andre  279  149  130

Standardtegn i tabeller