Statistisk sentralbyrå

Folkehøgskoler, kortkurs

1 Deltakarar i folkehøgskolar, kortkurs, etter alder og kjønn. 2001-2009. Etter bustadsfylke 2009
Bustadsfylke I alt 19 år eller yngre 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50 år eller eldre
Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner
20011 19 083  663  879  878 1 470  860 1 470  980 1 830 3 822 6 217
20021 20 727  994 1 375 1 046 1 357  890 1 375 1 029 1 955 4 081 6 603
2003 21 767  829 1 105 1 115 1 491  155 1 732 1 243 2 351 4 074 6 672
2004 20 717  713  904  967 1 327  958 1 668 1 080 2 133 4 051 6 916
2005 20 785  991 1 276  766 1 132  757 1 450 1 000 2 177 4 094 7 142
2006 19 079  768 1 144  756 1 045  604 1 126  916 1 866 4 091 6 763
2007 18 588 1 040 1 277  842 1 180  641  962  811 1 773 3 768 6 294
2008 16 506  456  537  621  739  380  539  498 1 040 4 043 7 653
2009 19 609  802 1 067 1 027 1 310  684 1 165  936 1 919 3 880 6 819
                       
2009                      
Østfold  324 6 12 22 22 8 5 16 16 92  125
Akershus  926 46 62 32 58 16 12 28 35  262  375
Oslo  814 16 25 50 73 30 32 16 39  158  375
Hedmark  381 10 7 24 28 7 23 15 39 72  156
Oppland  493 8 22 23 42 33 45 44 43 98  135
Buskerud  834 29 39 51 47 34 71 47 75  175  266
Vestfold  923 22 27 31 53 14 11 22 35  232  476
Telemark  432 19 30 33 24 6 13 18 19 99  171
Aust-Agder  288 13 17 28 22 12 16 7 14 76 83
Vest-Agder  376 23 14 37 43 22 18 24 21 86 88
Rogaland  915 31 33 50 91 38 54 58 74  202  284
Hordaland 2 006 45 54 86  115 47  111 78  320  386  764
Sogn og Fjordane  344 9 17 21 24 10 17 9 52 49  136
Møre og Romsdal  841 22 32 62 59 33 38 51 85  159  300
Sør-Trøndelag  945 42 89 89  122 32 96 53 96  126  200
Nord-Trøndelag  958 37 59 39 40 35 40 24 48  240  396
Nordland 2 159 47 38 51 55 79  142  142  267  491  847
Troms Romsa  451 6 16 21 31 19 23 28 49 85  173
Finnmark Finnmárku  156 2 1 18 19 7 18 2 10 36 43
Uoppgitt/utlandet 5 043  369  473  259  342  202  380  254  582  756 1 426
1  Uoppgitt er ikkje med i aldersfordelinga.

Standardtegn i tabeller