Statistisk sentralbyrå

Folkehøgskoler, kortkurs

6 Tal årselevar, etter kjønn og hovudemne.2008
Hovudemne I alt Menn Kvinner
I alt  766  287  479
       
Språkfag 14 4 10
Estetiske fag og handverksfag  250 82  168
Humanistiske fag, trus- og livssynssfag  125 44 81
Samfunnsfag  138 51 87
Organisasjons- og styringsfag 17 8 10
Økonomi og IKT-fag 14 5 9
Helse-, sosial- og idrettsfag  156 69 87
Samferdsels- og kommunikasjonsfag 0 0 0
Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag 30 15 15
Tenesteyting og servicefag 21 8 12

Standardtegn i tabeller