Statistisk sentralbyrå

Folkehøgskoler, kortkurs

5 Tal årselevar, etter kjønn 2002-2008 og skolefylke 2008
Alder Antall årselevar Menn Kvinner
2002  980  377  603
2003 1 054  415  639
2004 1 069  414  655
2005 1 003  375  628
2006  843  323  520
2007  838  322  516
       
2008 I alt  766  287  479
Skolefylke      
Østfold 33 10 23
Akershus 5 4 1
Oslo 11 4 7
Hedmark 48 17 32
Oppland 57 22 35
Buskerud 42 20 22
Vestfold 72 28 43
Telemark 25 10 15
Aust-Agder 9 4 5
Vest-Agder 5 2 3
Rogaland 25 10 15
Hordaland 87 29 58
Sogn og Fjordane 28 11 18
Møre og Romsdal 79 32 48
Sør-Trøndelag 29 11 18
Nord-Trøndelag 68 27 41
Nordland 89 29 60
Troms Romsa 23 7 16
Finnmark Finnmárku 30 12 18

Standardtegn i tabeller