Statistisk sentralbyrå

Folkehøgskoler, kortkurs

4 Deltakarar i folkehøgskolar, kortkurs, etter hovudemne og skolefylke. 2008
Skolefylke I alt Språkfag Estetiske fag og handverksfag Humanistiske fag, trus- og livssynssfag Samfunnsfag Organisasjons- og styringsfag Økonomi og IKT-fag Helse-, sosial- og idrettsfag Samferdsels- og kommunikasjonsfag Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslisfag Tenesteyting og servicefag
I alt 16 506  296 5 576 2 889 2 974  607  425 3 004 12  527  196
                       
Østfold 1 137 49  930 35 78 - - 18 - - 27
Akershus 74 8 66 - - - - - - - -
Oslo  342 - 33  282 - 27 - - - - -
Hedmark  948 -  268  488 36 7 -  149 - - -
Oppland  996 -  393  345  133 - -  125 - - -
Buskerud  743 43 34 16 30 - -  620 - - -
Vestfold 1 981 29  114  279 1 421 - 95 43 - - -
Telemark  478 - 56 96  150  111 - 65 - - -
Aust-Agder  192 - 29 56 - - -  107 - - -
Vest-Agder 87 - 77 - - - - - - - 10
Rogaland  407 - 34 50  159 - - 52 - -  112
Hordaland 2 243 34 1 538 76  167 82 -  346 - - -
Sogn og Fjordane  488 - 51 - 43 21 -  245 - 81 47
Møre og Romsdal 1 520 -  219  486 74 97 -  644 - - -
Sør-Trøndelag  586 -  272 - 40 - -  120 -  154 -
Nord-Trøndelag 1 185 58  386  139  305 - 62  116 -  119 -
Nordland 1 994 -  942  299 68  262  268  143 12 - -
Troms Romsa  468 - 60  242 - - -  166 - - -
Finnmark Finnmárku  637 75 74 -  270 - - 45 -  173 -
                      -

Standardtegn i tabeller