Statistisk sentralbyrå

Folkehøgskoler, kortkurs

3 Deltakarar i folkhøgskolar, etter kjønn, alder og hovudemne. 2008
Hovudemne I alt 19 år eller yngre 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50 år eller eldre
Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Mann Kvinner Menn Kvinner
I alt 16 506  456  537  621  739  380  539  498 1 040 4 043 7 653
Språkfag  296 - 1 - 21 3 4 2 10 78  177
Estetiske fag og handverksfag 5 576  159  179 60  146 82  221  146  527 1 308 2 748
Humanistiske fag, trus- og livssynssfag 2 889 49 96 67 94 52 54 86  106  759 1 526
Samfunnsfag 2 974 9 11 9 20 3 6 42 82 1 057 1 735
Organisasjons- og styringsfag  607 49 65 74 89 17 20 27 34  123  109
Økonomi og IKT-fag  425 - - - - - 1 - 8  158  258
Helse-, sosial- og idrettsfag 3 004  165  174  320  321  158  178  164  233  406  885
Samferdsels- og kommunikasjonsfag 12 - - - - - - - - 7 5
Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslivsfag  527 21 9 88 44 63 51 24 27 82  118
Tenesteyting og servicefag  196 4 2 3 4 2 4 7 13 65 92

Standardtegn i tabeller