Statistisk sentralbyrå

Folkehøgskoler, kortkurs

2 Utanlandske deltakarar i folkehøgskolar, kortkurs, etter statsborgarskap og kjønn. 2008
Statsborgarskap I alt Menn Kvinner
I alt  950  345  605
Danmark  120 44 76
Finland 25 3 22
Island 7 4 3
Sverige  115 40 75
Nederland 19 3 16
Storbritannia 35 9 26
Russland  166 61  105
Tyskland 62 22 40
Somalia 2 2 -
USA 32 12 20
Andre  367  145  222

Standardtegn i tabeller