Statistisk sentralbyrå

Folkehøgskoler, kortkurs

8   Antall årselever, etter kjønn og hovedemne. 2004
Hovedemne I alt Menn Kvinner
I alt 1 069  414  655
       
Språkfag 29 11 17
Estetiske fag og håndverksfag  353  114  239
Humanistiske fag, tros- og livssynssfag  215 86  129
Samfunnsfag  197 80  117
Organisasjons- og ledelsesfag 24 10 14
Økonomi og IKT-fag 14 5 8
Helse-, sosial- og idrettsfag  150 71 79
Samferdsels- og kommunikasjonsfag 0 0 0
Realfag, industrifag og tekniske fag 2 1 2
Naturbruk, økologi- og miljøverns- og friluftslisfag 35 19 16
Tjenesteyting og servicefag 49 16 33

Standardtegn i tabeller